Tällä sivulla tutustumme tarkemmin osakeyhtiön veroilmoitukseen.

Selvitä muun muassa vastauksia kysymyksiin kuka tekee osakeyhtiön veroilmoituksen ja milloin se on annettava verohallintoon?

Mikä on osakeyhtiön veroilmoitus?

Osakeyhtiön veroilmoitus on yhtiön verohallinnolle antama ilmoitus päättyneen tilikauden aikaisista tapahtumista, joilla on vaikutusta yrityksen verotukseen.

Tällaisia tyypillisiä tietoja on niin tulot, menot kuin vaikka velat ja varallisuustiedot. Veroilmoituksen sisältöä käydään läpi seuraavissa kappaleissa vielä tarkemmin.

Miten osakeyhtiö voi antaa veroilmoituksen?

Osakeyhtiön veroilmoitus pitää tehdä sähköisesti omaverossa, ellei yhtiölle ole erikseen perusteltua syytä muuhun toimintatapaan. Tällainen poikkeustilanne voi jossain tapauksissa olla tekninen este toimittaa kyseinen ilmoitus muuten.

Mikäli kuitenkin tällainen tilanne tulee vastaan, suosittelemme lämpimästi ottamaan ensin yhteyttä verohallintoon asian selvittämiksi, jotta mahdollisesta myöhästymisestä tai väärästä toimitustavasta aiheutu muita seuraamuksia. Yleisesti kuitenkin kirjanpitäjä hoitaa veroilmoituksen osana osakeyhtiön tilinpäätöstyötä, joten asia kannattaa keskustella kirjanpitäjän kanssa.

Veroilmoitus on luonnollinen ja oleellinen osa tilinpäätöstyötämme, joten mikäli tarvitset apua veroilmoituksen antamisessa, niin jätä yhteydenottopyyntö lomakkeella TAI ota suoraan yhteyttä tiimiimme.

Autamme sinua mielellämme asiassa eteenpäin!

Milloin osakeyhtiön veroilmoitus on annettava?

Koska osayhtiöiden tilikaudet voivat päättyä hyvin eri aikoihin, ei ole olemassa tiettyä yhtä päivämäärää, jolloin kaikkien osakeyhtiöiden olisi toimitettava verohallintoon edellisen tilikauden veroilmoitus. Onkin siis tätä kysymystä pohdittaessa selvitettävä toinen ohjeistus, joka määrittää osakeyhtiöiden veroilmoituksen määräpäivän.

Ohje on yksinkertaisimmillaan seuraava:

Osakeyhtiön on annettava veroilmoitus neljän kuukauden kuluttua siitä, kun osakeyhtiön tilikauden viimeinen kalenterikuukausi on päättynyt.

Esimerkki osakeyhtiön veroilmoituksen määräpäivästä:

Miten laskenta käytännössä menee? Käydään asia läpi esimerkin avulla.

Esimerkki osakeyhtiön tilikausi päättyy 29.6.2022. Anna veroilmoitus viimeistään 31.10.2022. Mikäli aiemmassa esimerkissä mainittu määräpäivä 31.10 olisi pyhäpäivä tai lauantai, niin määräpäivä on todellisuudessa seuraava arkipäivä.

Jos veroilmoitus tai sen tietoja annetaan myöhässä, seurauksena voi olla myöhästymismaksu tai veronkorotus.

Veroilmoitus myöhässä

Veroilmoituksen voi jättää myös määräpäivän jälkeen mutta tällöin verohallinto määrää yleensä myöhästymismaksuja tai veronkorotuksia. Näin ollen määräpäivästä kannattaa ehdottomasti pitää kiinni, jotta vältytään turhilta ongelmilta.

Mikäli veroilmoituksesi on myöhässä, ota pikaisesti yhteys ammattilaiseen ja pyydä apua veroilmoituksen ja tilinpäätöksen teossa.

Jätä yhteydenottopyynntö meille, niin autamme sinua veroilmoituksen teossa.

Lue lisää: Veroilmoitus myöhässä

Osakeyhtiön veroilmoituksen tietojen muuttaminen

Meiltä kysytään myös usein, voiko veroilmoituksessa annettuja tietoja muuttaa tai korjata?

Tietoja voi verohallinnon ohjeiden mukaan täydentää tai korjata aina siihen saakka, kunnes verotus on päättynyt. Tällöin viimeisimpänä tehty ilmoitus korvaa aina edellisen ilmoituksen.

Näissä muutostilanteissa on kuitenkin aina syytä käydä asiaa läpi kirjanpitäjän tai verohallinnon kanssa, jotta ikäviltä yllätyksiltä vältytään.

Kuka tekee osakeyhtiön veroilmoituksen?

Osakeyhtiön veroilmoitus on merkittävä osa osakeyhtiön tilinpäätöksen laadintaa. Osakeyhtiön tilinpäätös kannattaa teettää aina ammattilaisella, jotta se tulee hoidettua oikein ja ajallaan.

Pyydä tarjouksemme, niin kerromme tarkemmin!

Osakeyhtiön veroilmoituksen täyttöohje

Verohallinto on myös laatinut erillisen täyttöohjeen veroilmoituksen tekoa varten. On kuitenkin tärkeä muistaa, että kirjanpitosi pitää olla tehty lain ja asetusten mukaisesti ennen kuin voit tehdä veroilmoituksen.

Jätä tarjouspyyntö veroilmoituksen teosta

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.