Verotuksessa on paljon erilaisia ohjeistuksia ja termejä.  Yksi tällaisista asiakokonaisuuksista ja termeistä on varainsiirtovero. Tällä sivulla tutustummekin yleisesti varainsiirtoverotukseen ja selvitämme mistä tapahtumista varainsiirtovero tulee maksaa sekä miten ilmoitus verohallintoon tapahtuu.

 

Varainsiirtoverotus

Aluksi on syytä selventää, mistä on kysymys varainsiirtoverosta puhuttaessa.

Mitä varainsiirtovero siis tarkoittaa ja missä tilanteissa varainsiirtoverotusta sovelletaan?

Kyse on siis Suomessa on käytössä olevasta verotuksesta, joka tarkoittaa esimerkiksi asunto-osakkeen tai kiinteistön omistuksen vaihdoksessa maksettavaa erillistä veroa.

Varainsiirtoverotus perustuu omaan aihealueensa pohjalta luotuun lainsäädäntöön ja lakiin joka on nimeltään varainsiirtolaki. Lakiin tutustumme lisää myöhemmin tällä sivulla.

Milloin varainsiirtovero tulee maksaa?

Milloin varainsiirtoverotus koskee sinua eli toisin sanoen, milloin varainsiirtovero tulee siis maksaa verohallinnolle?

Asia on yksinkertaistaen niin, että ilman erityistapauksia varainsiirtovero tulee maksaa, kun ostat esimerkiksi kiinteistön tai asunto-osakkeen. Verotuksesta vastaa tässä verossa kokonaisuudessaan ostava osapuoli, jonka velvollisuuksiin kuuluu huolehtia siis myös varainsiirtoverotuksesta.

On kuitenkin tärkeä huomata, että on olemassa myös poikkeustapauksia, jolloin varainsiirtoveroa ei tarvitse maksaa. Näitä poikkeustapauksia käymme tarkemmin läpi seuraavissa kappaleissa.

Varainsiirtoveroilmoitus

Varainsiirtoverotukseen läheisesti liittyy myös termi varainsiirtoilmoitus.

Varainsiirtoveroilmoituksella tarkoitetaan tavallisesti ostajan antamaa ilmoitusta varainsiirtoverolain mukaisesta omistussuhteen muutoksesta, joka tulee säädetyn lain mukaan antaa oma-aloitteisesti.

Ilmoituksen määräpäivä riippuu kohteesta ja esimerkiksi asunto-osakkeen kohdalla ilmoitus tulee tehdä 2 kuukauden kuluttua kauppakirjasta, kun taas rakennuksen osalta määräaika on 6 kuukautta.

Tämän kyseisen ilmoituksen tietoja käytetään pohjana laskennallisen varainsiirtoveron määrään ja verotukseen.

Lue lisää varainsiirtoverotuksen määräajoista verohallinnon ohjeistuksesta, jotka löytyvät täältä.

Missä ja miten teen varainsiirtoveroilmoituksen?

Kuten verotuksessa aina, on erittäin tärkeää huolehtia ilmoitukset ja maksut ajoissa, jotta vältytään sakkomaksuilta, veronkorotuksilta tai muilta ongelmilta.

Varainsiirtoveroilmoituksen voi tehdä nykyään helposti ja nopeasti suoraan omaverossa, joten tekeminen itsessään onnistuu vaivattomasti, kunhan muistaa vain tehdä ilmoituksen riittävässä aikataulussa.

Omaveroon ilmestyy myös muutaman päivän kuluessa todistus veron ilmoituksesta ja maksamisesta. Tätä kyseistä dokumenttia voi tarvita sitten esimerkiksi pankin suuntaan.

Varainsiirtoveron määrä

Varainsiirtoverotuksessa ei ole vain yhtä kiinteää veroprosenttia vaan, maksettavat veron määrä riippuu kohteen tyypistä.

Erilaisia verokantoja on yhteensä kolme erilaista, jotka ovat suuruudeltaan seuraavat:

  • 1,6 %
  • 2 %
  • 4%

Tutustu tarkemmin eri verokantoihin täällä. 

Varainsiirtoverolaskuri

Kaipaatko apua varainsiirtoveron laskemisessa? Mikäli et halua laskea tai arvioida tulevaa määrää itse, niin tähän on olemassa myös omat asiaa helpottavat laskurit.

Tällaisesta laskurista käytetään nimitystä varainsiirtoverolaskuri ja sen avulla voi helposti laskea maksettavan veron määrän, kun tiedät kauppahinnan.

Voit tutustua tarkemmin verohallinnon ylläpitämään laskuriin, joka löytyy täältä.

Varainsiirtoverolaki

Varainsiirtoverotus perustuu siitä erikseen laadittuun lainsäädäntöön ja tarkemmin lakiin nimeltä varainsiirtoverolaki. Varainsiirtoverolaki määrittää siis tarkat ohjeistukset siitä, miten varainsiirtoverotus tulee käytännössä toteuttaa ja miten mahdolliset poikkeustapaukset vaikuttavat asiaan.

Laissa käydään tarkemmin läpi muun muassa seuraavia kokonaisuuksia:

Laki löytyy kokonaisuudessaan täältä:

Milloin varainsiirtoveroa ei tarvitse maksaa?

Kuten edellä totesimme, myös varainsiirtoverotukseen liittyy omia poikkeustapauksia. Yhteistä näille poikkeustapauksille on se, että niiden toteutuessa varsinaista veroa ei tarvitse maksaa vaan riittää ainoastaan ilmoitus.

Tällaisia poikkeustapauksia ovat esimerkiksi usealle vastaan tullut ensiasunnon ostaminen, jolloin on mahdollista tiettyjen ehtojen täyttyessä välttyä varainsiirtoveron maksamisesta.

Lisätietoa ensiasunnon ostamisesta ja siihen liittyvät erityisehdoista löytyy oheisen linkin takaa.

Muita esimerkkejä poikkeustilanteista ovat esimerkiksi tilanteet, joissa veron määrä on vähäinen ja summa jää alle 10 euroon. Tällöinkin riittää vain ilmoitus verottajalle.

Kolmas tavallinen tilanne on osakkeiden tai arvopapereiden osto pörssistä. Näissä tapauksissa ei tarvita ilmoitustakaan.

Kaikki poikkeustilanteet löytyvät tarkasti eriteltyinä verottajan sivuilta: https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/asuminen/varainsiirtovero/

Lue lisää verotuksesta