Varainsiirtovero

Varainsiirtoverotus

Suomessa on käytössä varainsiirtoverotus, joka tarkoittaa esimerkiksi asunto-osakkeen tai kiinteistön omistuksen vaihdoksessa maksettavaa verotusta.

Varainsiirtoverotus perustuu varainsiirtolakiin, josta lisätietoa seuraavissa kappaleissa.

Milloin varainsiirtovero tulee maksaa?

Varainsiirtovero tulee maksaa, kun ostat esimerkiksi kiinteistön tai asunto-osakkeen.

Varainsiirtoverotuksesta huolehtii kokonaisuudessaan yleensä ostaja.

On hyvä huomata, että on olemassa myös poikkeustapauksia, jolloin arvonlisäveroa ei tarvitse maksaa. Näitä käymme läpi tarkemmin tällä sivulla.

Varainsiirtoveroilmoitus

Varainsiirtoveroilmoituksella tarkoitetaan tavallisesti ostajan antamaa ilmoitusta varainsiirtoverolain mukaisesta omistussuhteen muutoksesta. Tämä ilmoitus tulee antaa oma-aloitteisesti. Ilmoituksen määräpäivä riippuu kohteesta ja esimerkiksi asunto-osakkeen kohdalla ilmoitus tulee tehdä 2 kuukauden kuluttua kauppakirjasta, kun taas rakennuksen osalta määräaika on 6 kuukautta.

Lue lisää: Varainsiirtoveroilmoituksen määräajat

Missä ja miten teen varainsiirtoveroilmoituksen?

Varainsiirtoveroilmoituksen voi tehdä nykyään helposti ja nopeasti suoraan omaverossa. Omaveroon ilmestyy myös muutaman päivän kuluessa todistus veron ilmoituksesta ja maksamisesta. Tätä kyseistä dokumenttia voi tarvita sitten esimerkiksi pankin suuntaan.

Varainsiirtoveron määrä

Varainsiirtoveron määrä riippuu kohteen tyypistä. Verokantoja on kolmenlaista: 1,6 %, 2% ja 4%.

Tutustu tarkemmin täällä: Varainsiirtoveron määrä

 

Varainsiirtoverolaskuri

Varainsiirtoverolaskurin avulla voi helposti laskea maksettavan veron määrän, kun tiedät kauppahinnan.

Tutustu ja testaa: Varainsiirtoverolaskuri

Varainsiirtoverolaki

Varainsiirtoverolaki määrittää tarkat ohjeistukset lain käytöstä.

Laissa käydään tarkemmin läpi muun muassa seuraavia kokonaisuuksia:

 

Laki löytyy kokonaisuudessaan täältä:

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19960931

Milloin varainsiirtoveroa ei tarvitse maksaa?

Varainsiirtoverotukseen liittyy myös poikkeustapauksia, joiden toteutuessa varsinaista veroa ei tarvitse maksaa vaan riittää ainoastaan ilmoitus.

Tällaisia poikkeustapauksia ovat esimerkiksi usealle vastaan tullut ensiasunnon ostaminen, jolloin on mahdollista tiettyjen ehtojen täyttyessä välttyä varainsiirtoveron maksamisesta.

Lisätietoa ensiasunnon ostamisesta ja siihen liittyvät erityisehdoista löytyy oheisen linkin takaa: Ensiasunnon ostajan verovelvollisuus

https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/asuminen/varainsiirtovero/ensiasunnon_ost/

Muita esimerkkejä poikkeustilanteista ovat esimerkiksi tilanteet, joissa veron määrä on vähäinen ja summa jää alle 10 euroon. Tällöinkin riittää vain ilmoitus verottajalle.

Kolmas tavallinen tilanne on osakkeiden tai arvopapereiden osto pörssistä. Näissä tapauksissa ei tarvita ilmoitustakaan.

Kaikki poikkeustilanteet löytyvät tarkasti eriteltyinä verottajan sivuilta: https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/asuminen/varainsiirtovero/

Lue lisää verotuksesta