Kiinteä toimipaikka

Verotusohjeita lukiessa olet saattanut törmätä termiin kiinteä toimipaikka. Mitä se tarkoittaa ja mitkä eri tekijät vaikuttavat kiinteän toimipaikan määräytymiseen?

Olemme koonneet lisätietoa tälle sivulle ja halutessasi autamme mielellämme myös lisätietojen valossa.

Tavoitat tiimimme oheisten yhteystietojen kautta TAI halutessasi voit jättää myös yhteydenottopyynnön verkkosivujemme yhteydenottolomakkeen kautta.

Mitä kiinteällä toimipaikalla tarkoitetaan?

Verotuksen yhteydessä puhuttaessa kiinteästä toimipaikasta, termillä tarkoitetaan yleisistä liikepaikkaa, jossa liiketoimintaa harjoitetaan joko kokonaan tai osittain.

Tällainen kiinteä toimipaikka voi olla esimerkiksi teollisuuslaitos tai liiketila.

Kiinteän toimipaikan termiä käytetään niin tuloverotukseen liittyvien kysymysten kanssa kuin myös arvonlisäverotuksen yhteydessä. On kuitenkin hyvä huomata, että yritykselle voi muodostua kiinteä toimipaikka tuloverotuksessa mutta ei arvonlisäverotuksessa ja päinvastoin. Tämä johtuu siitä, että kiinteän toimipaikan kriteerit ovat erilaiset tuloverotuksen ja arvonlisäverotuksen osalta.

Syvennymmekin seuraavaksi tarkemmin näiden välisiin eroavaisuuksiin.

Kiinteä toimipaikka tuloverotuksessa

Selvitettäessä tuloverotuksen osalta kiinteän toimipaikan toteutumista, tarkastellaan kiinteää liikepaikkaa, josta toimintaa harjoitetaan. Se voi siis olla esimerkiksi toimisto tai tila, jossa varsinaista työtä harjoitetaan. Yritykselle syntyy tuloverotuksen näkökulmasta kiinteä toimipaikka myös silloin, kun yrityksen johtaminen ja hallinto hoidetaan Suomessa.

Kuten monessa, niin myös tämän teeman osalta on eri toimialojen välillä eroavaisuuksia. Rakennus – ja asennustoiminta on yleinen toimiala näissä kysymyksissä ja siellä toiminnan kestolla on vaikutusta toimipaikan muodostumiseen.

Toiminnan keston osalta rajat muodostuvat yleisesti seuraavien kestojen kohdalla

  • 6kk
  • 12kk
  • 18 kk

Se mitä kestoa sovelletaan, riippuu kohdemaista ja niiden välisistä verosopimuksista. Suomen valtion laatimat verosopimukset löytyvät täältä.

Yksi yleisimmin tarkasteluista verosopimuksista on Suomen ja Viron välillä tehty sopimus, joka on löydettävissä suoraan täältä.

https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/verosopimusteksti/1993/19930096

 

 

Kiinteä toimipaikka arvonlisäverotuksessa

Entäpä sitten kiinteän toimipaikan määräytyminen arvonlisäverotuksessa?

Määritelmä on arvonlisäverotuksen ja tuloverotuksen osalta sama, eli kiinteällä toimipaikalla tarkoitetaan siis pysyvää liikepaikkaa, josta toimintaa harjoitetaan. Liikepaikan määritelmän mukaisesti kyse voi olla toimistosta tai tehtaasta mutta myös esimerkiksi yksittäisestä huoneesta, joka on toisen yrityksen omistamana mutta kyseessä oleva yritys pyörittää liiketoimintaa pysyvästi kyseisestä huoneesta käsin. Tästäkin on kuitenkin myös toisenlaisia poikkeuksia eli kiinteän toimipaikan ei tarvitse välttämättä olla mikään kiinteä kohde, vaan esimerkiksi kuljetuspalveluiden osalta tilanne voi olla se, että yrityksellä ole pysyvää kiinteää toimipaikkaa mutta yrityksen kulkuneuvot noudattavat samaa vakioitua reittiä ja aikataulua. Tällöin voi tulla myös vastaan tulkinta, että kyse olisi kiinteästä toimipaikasta.

Usein yrityksellä tulee olla kiinteän toimipaikan määrittämiseksi myös määräysvallassaan olevia henkilöitä, jotka hoitavat kohdeyrityksen liiketoimintaa. Nykyään on kuitenkin myös mahdollista, ettei kyse ole luonnollisista henkilöistä vaan yrityksen liiketoiminta onkin esimerkiksi jokin automatisoitu prosessi, jonka pohjana on kiinteitä servereitä tms. tietoteknisiä laitteita, joita esimerkiksi hallinnoidaan tai ylläpidetään Suomesta käsin.

Yksi yleisimmästä kiinteän toimipaikan ja arvonlisäverotuksen kohdetoimialoista, joihin törmäämme on rakennus – ja asennustoiminta, jossa kiinteä toimipaikka määräytyy arvonlisäverotuksessa siinä tapauksessa, että urakka tai useammat yhtäjaksoiset urakat ovat kestäneet yli 9 kk.

Kuten esimerkeistä on nähtävissä määritelmä kiinteän arvonlisäverotuksen osalta ei aina ole selkeä ja yksiseitteinen. On myös mahdollista, että yrityksellä on toimipaikka Suomessa mutta sieltä käsin ei harjoiteta arvonlisäverovelvollista toimintaa.

Mikäli kaipaat apua kiinteän toimipaikan määrittämiseen liittyvissä kysymyksissä tai sivuliikkeen kirjanpidossa, niin autamme mielellämme!

Jätä yhteystietosi alla olevaan lomakkeeseen tai ole rohkeasti yhteydessä tiimiimme, niin kerromme kuinka voimme olla avuksi!

Tutustu myös

Voimmeko auttaa kiinteän toimipaikan selvityksessä?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.