Osakeyhtiön perustaminen

Osakeyhtiön perustaminen käytännössä

Osakeyhtiön perustaminen helpompaa kuin yleisesti luullaan. Yhtiö syntyy perustamisilmoituksen avulla, jonka laatimisen ja käsittelyn jälkeen yritys rekisteröidään kaupparekisteriin.

Samalla onnistuu myös rekisteröinti verottajan rekistereihin, jonka voi toki tehdä halutessaan myöhemminkin.

Rekisteröinnin voi tehdä helposti verkossa osoitteessa:

https://tunnistautuminen.suomi.fi/sivut/discovery-page/?entityId=https%3A%2F%2Fasiointi.ytj.fi%2FYTJAP%2Fv3&timeout=295&tid=een15euc9h0pr920qegg9n02ip&pid=642967f323cbfbacc5daab611e2619963e53b0219c04da714fecc64ace22e9ad&tag=2202111258105d&authMethdReq=fLoA3;fLoA2;eLoA2;eLoA3&conversation=e1s1

TAI tarvittaessa myös paperilomakkeella, joka on ladattavissa täältä:

https://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/osakeyhtio/perustaminen/paperilomakkeet.html

Osakeyhtiön perustamisasiakirjat

Jotta osakeyhtiön voi perustaa, pitää tiettyjen perustamisasiakirjojen olla kunnossa. Tällaisia perustamisasiakirjoja ovat:

  1. Perustamissopimus
  2. Yhtiöjärjestys

Seuraavassa kappaleessa käymme tarkemmin läpi pakollisia asiakirjoja sekä niiden sisältöä.

Osakeyhtiön perustamissopimus

Perustamissopimus on kirjallinen sopimus, jossa tulevan osakeyhtiön osakkaat sopivat yrityksen perustamisesta.

Sopimuksesta tulee käydä ilmi osakkaat, osakkeiden lukumäärä ja niiden omistussuhteet sekä lunastettavien osakkaiden maksupäivä, osakkeesta maksettu hinta (ei välttämättä rahana), sopimuksen päivämäärä sekä hallituksen jäsenet.

Tärkeänä huomiona on se, että perustamissopimus tulee olla kaikkien osakkaiden allekirjoittama.

Osakeyhtiön yhtiöjärjestys

Yhtiöjärjestys on pakollinen kaupparekisteriin rekisteröity dokumentti, jossa sovitaan osakeyhtiön keskeisimmät pelisäännöt.

Sen minimisisällöstä on määrätty osakeyhtiölaissa.

Tyypillisimpiä siinä sovittavia asioita on esimerkiksi toimiala, kotipaikka, yrityksen nimi sekä yhtiön edustamisen pelisäännöt.

Lisätietoa löytyy osakeyhtiölaista: Yhtiöjärjestys

Osakeyhtiön perustamisen hinta

Toisin kuin yleisesti luullaan, osakeyhtiön perustaminen on suhteellisen edullista.

Osakeyhtiön perustamisilmoituksen hinta verkossa maksaa tällä hetkellä 240 euroa ja mikäli sähköinen asiointi ei onnistu, niin manuaalisesti kirjeitse hoidettuna rekisteröitymisen hinta on 380 euroa.

Mikäli yrityksellä halutaan perustaa aputoiminimi, niin sen hinta perustaminen maksaa verkossa 60 euroa ja paperiversiona 115 euroa.

Oheisen linkin takaa löytyy lisätietoa patentti- ja rekisterihallituksen sivuilta.

https://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/osakeyhtio/perustaminen.html

Milloin osakeyhtiö yritysmuodoksi?

Tyypillisesti yritystä perustettaessa pohditaan yritysmuotoa toiminimen ja osakeyhtiön välillä.

Osakeyhtiö toimii hyvin tilanteessa, jossa perustajia on useampia tai tilanteissa, joissa yrityksellä on kasvusuunnitelmia ja sitä kautta yrityksen liiketoiminnan nähdään kasvavan tulevaisuudessa.

Osakeyhtiö on yleinen yritysmuoto myös sijoitusyhtiöiden osalta, joissa tarkoituksena on kasvattaa yrityksen omaisuutta ja nostaa sitten tuloja pienissä erissä osingon kautta.

Osakeyhtiön verotus

Toisin kuin toiminimessä, osakeyhtiö on itsenäinen oikeushenkilö ja sitä kautta sitä verotetaan myös itsenäisesti.

Osakeyhtiön verotus perustuu yhteisöverokantaan, jonka suuruus on Suomessa tällä hetkellä 20 %. Veron suuruus lasketaan osakeyhtiön kohdalla niin sanotusta nettotuloksesta, jossa varsinaisesta tuloksesta ollaan vähennetty ensin liiketoimintaan kuuluvat menot, poistot sekä vieraan pääoman menot.

Tulojen nosto osakeyhtiöstä

Osakkaat voivat nostaa yhtiöstä tuloa käytännössä kahdella pääperiaatteella:

  1. Palkkatulona
  2. Osinkona

Palkkatulojen osalta palkansaaja maksaa tavanomaiset tuloverot ja sosiaaliturvamaksut ja samoin myös osakeyhtiö huolehtii omalta osaltaan työnantajakuluistaan.

Osinkojen osalta ehtona on, että yrityksellä on voitonjakokelpoisia varoja ja osingonjaosta on esin hallituksen esitys ja lopulta yhtiökokouksen päätös.

Osinkojen verotukseen liittyy omat ominaispiirteet riippuen siitä, onko osingonmaksaja listaamaton vai listattu osakeyhtiö.

Lisätietoa osinkojen verotuksesta löytyykin täältä:

https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/omaisuus/sijoitukset/osingot/osingot-listaamattomasta-yhtiosta/

https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/omaisuus/sijoitukset/osingot/listatusta-yhti%C3%B6st%C3%A4-saadut-osingot/

Lue myös: Palkka, Nettopalkka, bruttopalkka

Osakeyhtiölaki

Osakeyhtiölaissa on paljon yksityiskohtaisia määräyksiä ja ohjeistuksia osakeyhtiön perustamiseen ja toimintaan liittyen.

Kannattaakin siis tutustua lakiin tarkemmin.

Tutustu lakiin tarkemmin: Osakeyhtiölaki