Osakeyhtiön perustaminen

Osakeyhtiön perustaminen käytännössä

Onko sinulla liikeidea jota varten olet suunnittelemassa osakeyhtiön perustamista vai oletko kenties vain tutustumassa tarkemmin aiheeseen? Saamme paljon yhteydenottoja asiaan liittyen ja olemmekin koonneet tänne lisäselvityksiä asiaan liittyen sekä usein kysyttyjä kysymyksiä, jotta asiakkaidemme olisi mahdollista tutustua asiaan myös sivuillamme.

Yleisesti ottaen osakeyhtiön perustamisen kynnystä pidetään toiminimen perustamista korkeampana ja syytä on ajatukset sen perustamisen vaikeudesta. On kuitenkin heti todetta, että osakeyhtiön perustaminen on helpompaa kuin yleisesti luullaan.

Yhtiö itsessään syntyy nopeasti ja vaivattomasti perustamisilmoituksen avulla, jonka laatimisen ja käsittelyn jälkeen yritys rekisteröidään kaupparekisteriin.

Samalla onnistuu helposti myös rekisteröinti verottajan rekistereihin. Huomionarvoista on toki se, että nämä rekisteröinnit voi tehdä halutessaan myöhemminkin. On vain muistettava, että rekisteröinteihin liittyä sääntöjä ja määräyksiä, joihin kannattaa tutustua välttääkseen mahdolliset laiminlyönnit ja niistä seuraavat turhat ongelmat. Mikäli näihin liittyy kysymyksiä, niin autamme mielellämme sinua eteenpäin ja halutessasi voimme myös perustaa yhdessä osakeyhtiön ja auttaa sinua eteenpäin askel askeleelta.

Ota vain rohkeasti yhteyttä tiimiimme, niin autamme sinua eteenpäin!

Mikäli haluat tehdä rekisteröinnin nyt heti ja pääset itse eteenpäin, niin rekisteröinti tapahtuu sähköisesti täällä.

Mikäli sähköiset palvelut tuntuvat vaivalloiselta ja haluatkin rekisteröityä paperitse saatavalla lomakkeella, niin vaadittava lomake on ladattavissa täällä.

Osakeyhtiön perustamisasiakirjat

Olet varmasti kuullut, että osakeyhtiötä perustettaessa tulee olla tietyt asiakirjat valmiina. Näitä asiakirjoja kutsutaan nimeltään perustamisasiakirjoiksi.  Mitä nämä perustamisasiakirjat siis käytännössä ovat? Käymme tätä listaa läpi seuraavaksi.

Jotta osakeyhtiön voi perustaa, pitää tiettyjen perustamisasiakirjojen olla kunnossa.

Tällaisia perustamisasiakirjoja ovat:

  1. Perustamissopimus
  2. Yhtiöjärjestys

Seuraavassa kappaleessa käymme tarkemmin läpi näitä pakollisia asiakirjoja sekä niiden sisältöä.

Osakeyhtiön perustamissopimus

Perustamissopimus on kirjallinen sopimus, jossa tulevan osakeyhtiön osakkaat sopivat yrityksen perustamisesta.

Sopimuksesta tulee käydä ilmi osakkaat, osakkeiden lukumäärä ja niiden omistussuhteet sekä lunastettavien osakkaiden maksupäivä, osakkeesta maksettu hinta (ei välttämättä rahana), sopimuksen päivämäärä sekä hallituksen jäsenet.

Tärkeänä huomiona myös se, että perustamissopimus tulee olla kaikkien osakkaiden allekirjoittama.

Osakeyhtiön yhtiöjärjestys

Yhtiöjärjestys on pakollinen kaupparekisteriin rekisteröity dokumentti, jossa sovitaan osakeyhtiön keskeisimmät pelisäännöt.

Sen minimisisällöstä on määrätty osakeyhtiölaissa.

Tyypillisimpiä siinä sovittavia asioita on esimerkiksi toimiala, kotipaikka, yrityksen nimi sekä yhtiön edustamisen pelisäännöt.

Lisätietoa löytyy osakeyhtiölaista: Yhtiöjärjestys

Osakeyhtiön perustamisen hinta

Toisin kuin yleisesti luullaan, osakeyhtiön perustaminen on suhteellisen edullista.

Osakeyhtiön perustamisilmoituksen hinta verkossa maksaa tällä hetkellä 240 euroa ja mikäli sähköinen asiointi ei onnistu, niin manuaalisesti kirjeitse hoidettuna rekisteröitymisen hinta on 380 euroa.

Mikäli yrityksellä halutaan perustaa aputoiminimi, niin sen hinta perustaminen maksaa verkossa 60 euroa ja paperiversiona 115 euroa.

Lisätietoa erilaisista tilanteista hinnoittelun osalta löytyy patentti- ja rekisterihallituksen sivuilta, jossa on koottu nämä tiedot hyvin yhteen. Lue lisää siis täältä.

Milloin osakeyhtiö yritysmuodoksi?

Mikä yritysmuoto sopii kenellekin ja milloin osakeyhtiö on hyvä ja tyypillinen valinta? Tämä pohdinta on jokaisella yrityksen perustamisvaiheessa olevan tehtävä ja tyypillisesti yritystä perustettaessa pohditaan yritysmuotoa toiminimen ja osakeyhtiön välillä.

Osakeyhtiö toimii hyvin tilanteessa, jossa perustajia on useampia tai tilanteissa, joissa yrityksellä on kasvusuunnitelmia ja sitä kautta yrityksen liiketoiminnan nähdään kasvavan tulevaisuudessa.

Osakeyhtiö on yleinen yritysmuoto myös sijoitusyhtiöiden osalta, joissa tarkoituksena on kasvattaa yrityksen omaisuutta ja nostaa sitten tuloja pienissä erissä osingon kautta.

Osakeyhtiön verotus

Suurin ero osakeyhtiön verotuksen ja toiminimen verotuksen osalta on sen oikeustoimikelpoisuuden kautta tulevat vastuut ja velvoitteet. Tästä syystä toisin kuin toiminimessä, osakeyhtiö on itsenäinen oikeushenkilö ja sitä kautta sitä verotetaan myös itsenäisesti.

Osakeyhtiön verotus perustuu yhteisöverokantaan, jonka suuruus on Suomessa tällä hetkellä 20 %. Veron suuruus lasketaan osakeyhtiön kohdalla niin sanotusta nettotuloksesta, jossa varsinaisesta tuloksesta ollaan vähennetty ensin liiketoimintaan kuuluvat menot, poistot sekä vieraan pääoman menot.

Tulojen nosto osakeyhtiöstä

Seuraava merkittävä ero toiminimen ja osakeyhtiön välillä liittyy tulojen nostoon.

Osakkaat voivat nostaa yhtiöstä tuloa käytännössä kahdella pääperiaatteella:

  1. Palkkatulona
  2. Osinkona

Palkkatulojen osalta palkansaaja maksaa tavanomaiset tuloverot ja sosiaaliturvamaksut ja samoin myös osakeyhtiö huolehtii omalta osaltaan työnantajakuluistaan.

Osinkojen osalta ehtona on, että yrityksellä on voitonjakokelpoisia varoja ja osingonjaosta on esin hallituksen esitys ja lopulta yhtiökokouksen päätös.

Osinkojen verotukseen liittyy omat ominaispiirteet riippuen siitä, onko osingonmaksaja listaamaton vai listattu osakeyhtiö.

Lisätietoa osinkojen verotuksesta löytyykin täältä:

Lue myös: Palkka, Nettopalkka, bruttopalkka

Osakeyhtiölaki

Ennen yritystoiminnan perustamista on tärkeää tutustua lainsäädäntöön ja mahdollisesti toimialaan liittyviin erityismääräyksiin. Osakeyhtiötä perustettaessa on todella tärkeää tutustua myös osakeyhtiön toimintaa koskevaan lainsäädäntöön, joka löytyy laajasta lakikokonaisuudesta nimeltä osakeyhtiölaki. Osakeyhtiölaissa on paljon yksityiskohtaisia määräyksiä ja ohjeistuksia osakeyhtiön perustamiseen ja toimintaan liittyen.

Tutustu lakiin tarkemmin: Osakeyhtiölaki

 

Voimmeko auttaa sinua osakeyhtiön perustamisessa?

Mikäli olet perustamassa ensimmäistä omaa osakeyhtiötä tai haluat vain muuten apua oman ajan säästämiseksi, niin autamme sinua mielellämme eteenpäin.

Jätä yhteydenottopyyntö verkkosivujemme kautta tai ota suoraan yhteyttä tiimiimme.

Sovitaan yhdessä tehtävänjako ja laitetaan yritystoimintasi käyntiin!

Lisätietoa kirjanpitopalvelusta löytyy oheiselta sivulta: Kirjanpitopalvelumme

Lue myös