Kirjanpito

Olet varmasti huomannut, että kirjanpitoon liittyy paljon erilaisia termejä ja yrittäjänä ne pitäisi kaikki tuntea? Olemme koonneet tätä ongelmaa varten tälle sivullemme muutamia usein vastaantulevia termejä, joilla pääset alkuun. Lisää tietoa on löydettävissä myös erillisestä tietopankistamme.

Voit myös aina ottaa suoraan yhteyttä tiimiimme, niin autamme sinua eteenpäin ilman, että sinun tulee itse hoitaa näitä asioita.

Teemme mielellämme tarjouksen kirjanpitopalveluistamme.

Kaipaatko apua kirjanpidossa? Me autamme mielellämme!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Mitä kirjanpito on?

Kirjanpidolla tarkoitetaan sitä, että kootaan yhteen kaikki yrityksen toiminnan kannalta tärkeimmät luvut, joita ovat tulot, menot, varat sekä velat. Näiden tietojen perusteella voidaan selvittää yrityksen toiminnan tuloksellisuus sekä varallisuus.

Kirjanpidossa käytettävät menetelmät vaihtelevat muun muassa yritysmuodon tai liiketoiminnan laajuuden mukaan. Näistä eri menetelmistä lisää tällä sivulla.

Yleisimmin kirjanpidon osalta yritykset ulkoistavat palvelua eteenpäin ja varsinaiset kirjanpitäjät huolehtivat käytännön kirjanpidon toteutuksesta. Mikäli yritystoiminta on pientä, niin yrittäjä voi halutessaan tehdä kirjanpitoa myös itse.

Kirjanpitovelvollisuus

Kuka on kirjanpitovelvollinen? Entä miten kirjanpitovelvollisuus syntyy?

Vastaus tähän on hyvin yksiselitteinen, sillä jokainen ammatti – tai liiketoimintaa harjoittava taho on kirjanpitovelvollinen.

Tämä tarkoittaa sitä, että heidän tulee huolehtia liiketoimintaan liittyvien tositteiden ja tilitapahtumien dokumentoinnista sekä niiden lainmukaisesta säilyttämisestä.

Miksi kirjanpitoa tehdään?

Kirjanpitoa tehdään, jotta nähdään yrityksen taloudellinen tilanne sekä voidaan seurata kyseisen toiminnan kannattavuutta. Lisäksi kirjanpidon avulla varmistetaan se, että yrityksen taloudellinen toiminta on lain mukaista ja siinä noudatetaan voimassa olevia kirjanpidon säännöksiä.

Nämä tiedot auttavat jokaista sidosryhmää, joista tärkeimpinä mainittakoon yrittäjä itse, mahdolliset muut osakkaat, rahoittajat, pankit sekä tietysti valvovat viranomaiset.

Kuka tekee kirjanpitoa?

Tärkeintä on, että kirjanpidon tekee ammattilainen, joka tuntee lainsäädännön ja kirjanpitoon liittyvät ohjeet sekä määräykset.

Osa yrityksistä tekee kirjanpitoa itse mutta tavallisesti yritys kuitenkin jo perustamisvaiheessa kilpailuttaa tilitoimiston, joka huolehtii alusta alkaen kaiken kirjanpitoon liittyvän työn. Osa yrityksistä pystyy kuitenkin selviytymään kirjanpidon velvoitteistaan itse mutta tähän liittyy aina myös valinta siitä, mihin yrittäjä käyttää omaa aikaansa ja onko hänelle varmasti ajantasainen tietämys kirjanpidon asioista.

Lue lisää: Tilitoimiston valinta

Tilikausi

Kirjanpidossa on paljon erilaista termistöä, jonka tunteminen ja niiden merkityksen ymmärtäminen on tärkeää.

Yksi näistä termistä on tilikausi, mitä se tarkoittaa?

Yrityksen tilikaudella tarkoitetaan ajanjaksoa, jonka aikaisista tapahtumista tehdään kirjanpito ja tapahtumat päätetään tilinpäätöksellä, joka niputtaa yhteen kuluneen ajanjakson tapahtumat. Tilikauden pituus on tavallisimmin 12 kk, mutta tässä on myös poikkeuksia, joista esimerkkinä uudet tai lopettavat yritykset, joiden tilikausi voi olla lyhempi tai pidempi.

Tutustu myös: Verokausi

Tilinpäätös

Tilinpäätöksellä tarkoitetaan tilikauden aikaisten tapahtumien kokoamista yhteen ja yrityksen tilinpäätöspäivän tilanteen kuvaamista. Tilinpäätöksestä käy tarkalleen ilmi yrityksen sen hetkinen velkatilanne, varallisuus sekä tilikauden aikaiset tulot ja menot.

Tilinpäätöksen teossa kannattaa ehdottomasti käyttää apuna ammattilaista, joka huolehtii siitä, että kaikki vaadittavat asiat tulee täytetyttyä oikein sekä lisäksi mahdolliset vähennykset ja poistot on kirjattu oikein.

Tutustu myös tarkemmin liikevaihto ja liikevoitto termeihin.

Kahdenkertainen kirjanpito

Kahdenkertaisessa kirjanpidossa jokaiselle tapahtumalle tehdään kaksi kirjausta, joista käy ilmi rahan lähde ja kohde.

Kaksinkertaisen kirjanpidon osalta on laissa tarkkaan määritelty säännöt kirjausten tekemiseen ja suosittelemmekin, että yritys ei itse tee kahdenkertaista kirjanpitoa vaan jättää tämän ammattilaisten hoidettavaksi.

Yhdenkertainen kirjanpito

Yhdenkertainen kirjanpito on toinen kirjanpidon menetelmistä, jota elinkeinoharjoittajat eli toiselta nimeltään toiminimet voivat käyttää.

Tähän on kuitenkin olemassa tietyt ehdot, jotka ovat seuraavat:

”Ammatin- ja liikkeenharjoittaja voi pitää vain yhdenkertaista kirjanpitoa, mikäli sekä päättyneenä, että sitä edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt enintään yksi seuraavista edellytyksistä:

1) taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa;

2) liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa; tai

3) palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä.”

Lisätietoa verottajan sivuilta

Maksuperusteinen kirjanpito

Maksuperusteisella kirjanpidolla tarkoitetaan sitä, että kirjaa tapahtumat sillä hetkellä kirjanpitoon, kun niistä suoritetaan maksu tai kun yritys vastaanottaa maksusuorituksen esimerkiksi asiakkailtaan.

Voisimmeko olla avuksesi kirjanpidon osalta?

Lue lisää palvelustamme täältä.

Suoriteperusteinen kirjanpito

Suoriteperusteisessa kirjanpidossa tapahtumat kirjataan sille päivälle, jolloin tapahtuma on syntynyt. Esimerkiksi myyntilaskun osalta sille päivälle, kun myyntilasku on kirjattu.

Voisimmeko olla avuksesi kirjanpidon osalta?

Lue lisää palvelustamme täältä.

Vastauksia palveluumme liittyviin usein kysyttyihin kysymyksiin löydät täältä.

Tutustu myös nykyisen asiakkaamme kokemuksiin palvelustamme: Riihos Oy kokemuksia

Ostoreskontra

Kirjanpitoa tehdessä kaikki yrityksen kyseisen kirjanpitokauden aikaiset ostolaskut kirjataan kirjanpitoon ja näistä syntyvää listausta kutsutaan nimellä ostoreskontra.

Ostoreskontra on siis kirjanpidossa käytetty listaus, josta käy ilmi kaikki yrityksen vastaanottamat ostolaskut. Ostoreskontraa käytetään pääsääntöisesti ostolaskutuksen seurantaan mutta sieltä näkee myös jo maksetutkin laskut.

Myyntireskontra

Kirjanpitoa tehdessä kaikki yrityksen kyseisen kirjanpitokauden aikaiset myyntilaskut kirjataan kirjanpitoon ja näistä syntyvää listausta kutsutaan nimellä myyntireskontra.

Myyntireskontra on kirjanpidossa käytetty listaus, josta käy ilmi kaikki yrityksen lähettämät laskut.

Myyntireskontraa käytetään pääsääntöisesti maksamattomien laskujen seurantaan mutta sieltä näkee myös jo maksetutkin laskut.

Arvonlisävero

Arvonlisävero on niin sanottu kulutusvero, joka koskettaa lähes kaikki tuotteita ja palveluita. Myyvä osapuoli lisää myytävän tuotteen tai palvelun hintaan arvonlisäveron, jonka suuruus vaihtelee palveluiden ja tuotteiden välillä.

Yleinen arvonlisäveroprosentti Suomessa on 24 % mutta käytössä on myös muita veroja.

Lue tarkemmin myös seuraavat artikkelimme arvonlisäverotuksesta:

alv-alarajahuojennus

Alv-laskuri

Alv-kannat 2022

Tutustu muihin kirjanpidon termeihin oheisilla sivuilla

Saammeko auttaa sinua kirjanpidossa?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.