Kirjanpito

Kirjanpidossa on paljon erilaisia termejä. Tiedätkö mitä kukin niistä tarkoittaa? Olemme koonneet oheiselle sivustolle listan yleisiä termejä selityksineen.

Mitä kirjanpito on?

Kirjanpidolla tarkoitetaan sitä, että kootaan yhteen kaikki yrityksen toiminnan kannalta tärkeimmät luvut, joita ovat tulot, menot, varat sekä velat. Näiden tietojen perusteella voidaan selvittää yrityksen toiminnan tuloksellisuus sekä varallisuus.

Kirjanpidossa käytettävät menetelmät vaihtelevat muun muassa yritysmuodon tai liiketoiminnan laajuuden mukaan. Näistä eri menetelmistä lisää tällä sivulla.

Kirjanpitovelvollisuus

Kuka on kirjanpitovelvollinen? Entä miten kirjanpitovelvollisuus syntyy?

Vastaus tähän on hyvin yksiselitteinen, sillä jokainen ammatti – tai liiketoimintaa harjoittava taho on kirjanpitovelvollinen. Tämä tarkoittaa sitä, että heidän tulee huolehtia liiketoimintaan liittyvien tositteiden ja tilitapahtumien dokumentoinnista sekä niiden lainmukaisesta säilyttämisestä.

Miksi kirjanpitoa tehdään?

Kirjanpitoa tehdään, jotta nähdään yrityksen taloudellinen tilanne sekä voidaan seurata kyseisen toiminnan kannattavuutta.

Kuka tekee kirjanpitoa?

Tärkeintä on, että kirjanpidon tekee ammattilainen, joka tuntee lainsäädännön ja kirjanpitoon liittyvät ohjeet sekä määräykset. Osa yrityksistä tekee kirjanpitoa itse mutta tavallisesti yritys kuitenkin jo perustamisvaiheessa kilpailuttaa tilitoimiston, joka huolehtii alusta alkaen kaiken kirjanpitoon liittyvän työn. Osa yrityksistä pystyy kuitenkin selviytymään kirjanpidon velvoitteistaan itse mutta tähän liittyy aina myös valinta siitä, mihin yrittäjä käyttää omaa aikaansa ja onko hänelle varmasti ajantasainen tietämys kirjanpidon asioista.

Lue lisää: Tilitoimiston valinta

Tilikausi

Yrityksen tilikaudella tarkoitetaan ajanjaksoa, jonka aikaisista tapahtumista tehdään kirjanpito ja tapahtumat päätetään tilinpäätöksellä, joka niputtaa yhteen kuluneen ajanjakson tapahtumat. Tilikauden pituus on tavallisimmin 12 kk, mutta tässä on myös poikkeuksia, joista esimerkkinä uudet tai lopettavat yritykset.

Kirjanpitolaki

Kirjanpitolaki määrittelee minimivaatimukset kirjanpidon ja tilinpäätöksen vaatimuksille. Kirjanpitolaissa määritetään esimerkiksi tositteiden tallentamisesta ja säilytyksestä.

Lue lisää: Kirjanpitolaki

Tilinpäätös

Tilinpäätöksellä tarkoitetaan tilikauden aikaisten tapahtumien kokoamista yhteen ja yrityksen tilinpäätöspäivän tilanteen kuvaamista. Tilinpäätöksestä käy tarkalleen ilmi yrityksen sen hetkinen velkatilanne, varallisuus sekä tilikauden aikaiset tulot ja menot.

Tutustu myös tarkemmin liikevaihto ja liikevoitto termeihin.

Yhdenkertainen kirjanpito

Yhdenkertainen kirjanpito on toinen kirjanpidon menetelmistä, jota elinkeinoharjoittajat eli toiselta nimeltään toiminimet voivat käyttää.

Tähän on kuitenkin olemassa tietyt ehdot, jotka ovat seuraavat:

”Ammatin- ja liikkeenharjoittaja voi pitää vain yhdenkertaista kirjanpitoa, mikäli sekä päättyneenä, että sitä edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt enintään yksi seuraavista edellytyksistä:

1) taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa;

2) liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa; tai

3) palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä.”

Lisätietoa verottajan sivuilta

Kahdenkertainen kirjanpito

Kahdenkertaisessa kirjanpidossa jokaiselle tapahtumalle tehdään kaksi kirjausta, joista käy ilmi rahan lähde ja kohde.

Kaksinkertaisen kirjanpidon osalta on laissa tarkkaan määritelty säännöt kirjausten tekemiseen ja suosittelemmekin, että yritys ei itse tee kahdenkertaista kirjanpitoa vaan jättää tämän ammattilaisten hoidettavaksi.

Debet

Kahdenkertaisessa kirjanpidossa ns. tiliristikon vasenta puolta eli lähdettä kutsutaan nimellä debet.

Kredit

Kahdenkertaisessa kirjanpidossa ns. tiliristikon oikeaa puolta eli tapahtuman kohdetta kutsutaan nimellä Kredit.

Toiminimen kirjanpito

Useat aloittavat toiminimiyrittäjät (TMI) pohtivat toiminimeä rekisteröidessään, että tehdäkö kirjanpito itse vai antaa se ammattimaisen tilitoimiston hoitoon. Kuten olemme edellä kuvanneet, niin toiminimi voi tiettyjen ehtojen puitteissa tehdä yhdenkertaista kirjanpitoa, jonka tekeminen onnistuu monelta yrittäjältä itse. Kuitenkin vuoden lopussa tilinpäätöksen tekemiseen tarvitaan usein apua ja toisaalta vuoden aikana voi myös tulla vastaan tilanteita, joissa kumppanina oleva tilitoimisto voisi olla avuksi.

Suosittelemmekin siis ainakin keskustelemaan tilitoimiston kanssa vaihtoehdoista ja samalla pohtia myös sitä, haluaako käyttää omaa aikaansa kirjanpidon suoritteiden tekemiseen vai oman liiketoiminnan tekemiseen ja kehittämiseen.

Tutustu tarkemmin 49,90 € / kuukausipalveluumme täältä.

Lue lisää: Toiminimen perustaminen

Osakeyhtiön kirjanpito

Osakeyhtiö tekee kahdenkertaista kirjanpitoa ja tilikauden päätteeksi suoritetaan vielä tilinpäätös.

Lue lisää: Osakeyhtiön perustaminen

Yhdistyksen kirjanpito

Yhdistys on kirjanpitolain mukaisesti myös kirjanpitovelvollinen. Yhdistyksen kirjanpidon osalta toiminnan koko ja luonne saattavat vaikuttaa varsinaiseen kirjanpitotyöhön.

Lue lisää: Kirjanpitopalvelumme, KirjapitolakiYhdistyslaki

Arvonlisävero

Arvonlisävero on niin sanottu kulutusvero, joka koskettaa lähes kaikki tuotteita ja palveluita. Myyvä osapuoli lisää myytävän tuotteen tai palvelun hintaan arvonlisäveron, jonka suuruus vaihtelee palveluiden ja tuotteiden välillä.

Yleinen arvonlisäveroprosentti Suomessa on 24 % mutta käytössä on myös muita veroja.

Lisätietoa täällä.

Tase

Tase eli taselaskelma on yksi kirjanpidon raporteista, joilla voidaan mitata yrityksen toimintaa. Taseessa on kaksi puolta vastaavaa ja vastattavaa, jotka kertovat yrityksen omaisuuden ja velkojen kokonaisarvon tiettynä ajankohtana.

Tuloslaskelma

Tuloslaskelma on kirjanpidon raportti, josta käy ilmi yrityksen tulot, menot ja lopulta voitot tai tappiot tietyn ajanjakson aikana.

Lue lisää: Tuloslaskelma

Ostovelka

Ostovelat ovat yrityksen ostojen aiheuttamia varauksia laskuista, joita yritys ei ole vielä maksanut.

Myyntisaaminen

Myyntisaamisella tarkoitetaan yrityksen saamisia, joita asiakkaat eivät ole vielä maksaneet. Myyntisaamisten seuranta onkin tärkeä erityisen tärkeää niille yrityksille, jotka myyvät paljon luotolla eli heille syntyy paljon myyntisaamisia.

Ostoreskontra

Ostoreskontra on kirjanpidossa käytetty listaus, josta käy ilmi kaikki yrityksen vastaanottamat laskut. Ostoreskontraa käytetään pääsääntöisesti ostolaskutuksen seurantaan mutta sieltä näkee myös jo maksetutkin laskut.

Myyntireskontra

Myyntireskontra on kirjanpidossa käytetty listaus, josta käy ilmi kaikki yrityksen lähettämät laskut. Myyntireskontraa käytetään pääsääntöisesti maksamattomien laskujen seurantaan mutta sieltä näkee myös jo maksetutkin laskut.

Maksuperusteinen kirjanpito

Maksuperusteisella kirjanpidolla tarkoitetaan sitä, että kirjaa tapahtumat sillä hetkellä kirjanpitoon, kun niistä suoritetaan maksu tai kun yritys vastaanottaa maksusuorituksen esimerkiksi asiakkailtaan.

Voisimmeko olla avuksesi kirjanpidon osalta?

Lue lisää palvelustamme täältä.

Suoriteperusteinen kirjanpito

Suoriteperusteisessa kirjanpidossa tapahtumat kirjataan sille päivälle, jolloin tapahtuma on syntynyt. Esimerkiksi myyntilaskun osalta sille päivälle, kun myyntilasku on kirjattu.

Voisimmeko olla avuksesi kirjanpidon osalta?

Lue lisää palvelustamme täältä.

Vastauksia palveluumme liittyviin usein kysyttyihin kysymyksiin löydät täältä.

Tutustu myös nykyisen asiakkaamme kokemuksiin palvelustamme: Riihos Oy kokemuksia

Lue myös