Mikä on käänteinen alv?

Oletko perustamassa yritystä rakennusalalle vai oletko vain muuten törmännyt termiin käänteinen arvonlisävero? Tällä sivulle selvitämme tarkemmin mitä termi tarkoittaa ja miten se vaikuttaa poikkeavasti arvonlisäveron perimiseen, ilmoittamiseen ja maksamiseen. Lisäksi selvitämme tarkemmin myös se, miksi käänteinen arvonlisämenettely on luotu ja mihin sillä pyritään.

Yleisesti ottaen läänteisellä arvonlisäverolla tarkoitetaan tilannetta, jossa myyjän sijasta ostaja tilittääkin arvonlisäveron verottajalle. Tavallisestihan myyjä perii ostajalta arvonlisäveron osuuden sovellettavan verokannan mukaan ja huolehtii sen tilittämisestä verottajalle, käänteisessä arvonlisäveromenettelyssä tämä tilanne on kuitenkin kääntynyt toisinpäin.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö myyjällä olisi velvollisuuksia asian osalta ja selvitämme myös seuraavissa kappaleissa muun muassa sitä, mitä pakollisia laskumerkintöjä on muistettava tämän osalta.

Käänteisen alv verotuksen verokanta

Käänteisen arvonlisäveron osalta on hyvä muistaa, että sitä sovelletaan vain tiettyihin liiketoiminnan aloihin eikä menettelyllä ole siis suoraan vaikutusta sovellettavaan verokantaan, joka määräytyy omien määräysten mukaisesti.

Poikkeuksellisesta tilitystavasta huolimatta rakennuspalveluiden arvonlisäverokanta onkin siis kuitenkin yleinen arvonlisäverokanta eli 24 %.

Tutustu muihin alv-kantoihin oheisella sivulla: alv-kannat 2022

Milloin käänteistä alv:ta käytetään?

Entä milloin käänteistä arvonlisäverotusta on sitten käytettävä?

Käänteinen arvonlisäverotus koskettaa tilannetta, jossa myyjänä on yritys, joka tarjoaa rakentamispalveluita tai työvoimaa rakentamispalveluiden pariin. Lisäksi ostajan tulee olla yritys, joka toimii myös rakennuspalveluiden piirissä muuten kuin satunnaisesti. Lisäksi kolmantena ehtona on palvelun sijainti eli se tulee myydä Suomessa.

Erilaisia esimerkkejä eri tilanteissa toimimiseen ja ohjeiden soveltamiseen löytyykin Rakennusteollisuuden sivulta eli täältä.

Käänteisen alv:n laskumerkinnät

Kuten aiemmin totesimmekin, myös myyjällä on omat velvoitteensa verotuksen osalta ja tämä koskeekin pitkälle laskutukseen liittyviä täsmennyksiä, joita käymme läpi seuraavaksi.

Käänteistä alv:ta sovellettaessa on tärkeää huolehtia, että laskussa on kaikki vaadittavat tiedot.

Varmista, että laskussa on seuraavat tiedot:

  • Kaikki yleiset laskumerkinnät
  • Ostajan y-tunnus tai ulkomaankaupassa kansainvälinen arvonlisäverotunniste
  • Maininta noudatettavasta käännetystä verovelvollisuudesta
  • Tieto siitä, mihin ostajan arvonlisäverovelvollisuus perustuu? Tästä käytetään yleisesti mainintana viittausta arvonlisäverolakiin esimerkiksi näin: ” AVL 8 c §”.

Edellä mainittujen lisäksi on tärkeää, että ostajan laatiessa itse laskun myyjän puolesta, laskusta käy ilmi termi ”itselaskutus”.

Miten käänteinen alv ilmoitetaan verohallintoon?

Käänteisen arvonlisäverotuksen osalta arvonlisäverotus tehdään samoin kuin muissakin tapauksissa eli riippuen verokaudesta, joko kuukausittaisen / neljännesvuosittaisen / vuosittaisen kausiveroilmoituksen yhteydessä.

Lue lisää arvonlisäveroilmoituksesta oheiselta sivulta: Arvonlisäveroilmoitus

Miksi käänteinen alv on olemassa?

No miksi käänteinen arvonlisämenettely on alunperin luotu?

Käänteisellä alv menettelyllä pyritään verohallinnon puolelta varmistamaan se, että verohallinto saa arvonlisäverolain mukaiset verotilitykset. Rakennusalalla on tyypillisesti pitkät aliurakoitsijaketjut, mistä johtuen arvonlisäveroon liittyvien epäselvyyksien kohtaaminen ja / tai maksujen laiminlyönti on todennäköisempää.

Tästä syystä käänteinen alv-menettely on kehitetty ja otettu käyttöön 2000 luvulla.

Lisää arvonlisäverosta

Ohessa muita arvonlisäverotukseen liittyviä tietosivuja, joihin kannattaa tutustua myös.

Alv-alarajahuojennus

Alv-alarajahuojennuslaskuri

Alv-kannat 2022

Arvonlisäverolaki

Tutustu myös