Veroilmoitus

Verotukseen liittyy paljon erilaisia termejä sekä päivämääriä ja yksi näistä isoista kokonaisuuksista on veroilmoitus. Olemme koonneet tähän liittyen usein kysyttyä kysymyksiä otsikon aiheeseen liittyen.

Tiesithän, että huolehdimme näistä kirjanpitosi yhteydessä eli et ole yksin tämän asian kanssa?

Ota vain yhteyttä tiimimme täällä: Yhteystietomme

Mitä tarkoittaa veroilmoitus?

Jokaisen yrityksen ja yksityisen henkilön tulee antaa vuosittain verottajalle ilmoitus edellisen vuoden aikana ansaitusta tulosta sekä omaisuudesta. Tämä ilmoitus on pohjana verotukselle, joka koostuu monesta eri verosta, joista esimerkkinä mainittakoon valtion, kunnan ja kirkon verotus.

Ilmoitusta ei tarvitse täyttää aina alusta alkaen vaan siinä on pohjana aina aiempien vuosien perusteella tehdyt esitäydennykset. Tästä syntyy termi esitäytetty veroilmoitus.

Käymme asiaa läpi syvemmin seuraavassa kappaleessamme.

 

Esitäytetty veroilmoitus

Esitäytetty veroilmoitus on siis verottajan aiempien vuosien perusteella esitäyttämä ilmoitus, joka nopeuttaa ja helpottaa uusien verotustietojen täyttöä. Siinä olevat tiedot perustuu verottajalla jo valmiiksi oleviin tietoihin ja täyttäjän tuleekin tarkistaa niiden oikeellisuus ja lisätä mahdolliset puutokset sekä yleisesti puuttuvat vähennykset, jotka pienentävät verotettavan tulon määrää.

Milloin veroilmoitus on annettava?

Veroilmoituksen korjaaminen

Ilmoitettujen tietojen korjaamisen osalta on huomioita se, että korjaus tapahtuu eri tavalla riippuen siitä, onko verotus jo vahvistettu vai ei.

Mikäli verotusta ei ole vielä vahvistettu, niin voit tehdä korjauksia joko suoraan omaverossa tai erillisellä verottajan lomakkeella.

Mikäli taas verotus on jo vahvistettu, niin voit tehdä tiettyjen ehtojen mukaisesti oikaisuvaatimuksen verohallinnolle.

Lisätietoa oikaisuvaatimuksen tekemiseen löydät verohallinnon sivuilta.

Veroilmoitus myöhässä

Joskus voi käydä niin, että ilmoituksen palautus myöhästyy. Seuraukset riippuvat siitä, onko myöhästyminen tapahtunut ennen vai jälkeen verotuspäätöksen valmistumista.

Mikäli myöhästyminen tapahtuu ennen verotuspäätöksen valmistumista, on seurauksena yleensä viivästysmaksu. Jos taas myöhästyminen on suurempi ja myös verotuspäätös on annettu, aiheutuu yleensä veronkorotuksia.

Lisätietoa myöhästyneestä ilmoituksesta aiheutuvista seurauksista, löytyy täältä.

Mistä löydän veropäätöksen?

Verotuspäätös perustuu annettuun veroilmoitukseen ja se tulee joko sähköisenä omaveroon tai sitten halutessasi postitse.

Tutustu lisää täältä.

Verotustodistus

Onko termi verotustodistus tuttu? Se tarkoittaa verohallinnon verotuspäätöksen liitteenä toimitettavaa liitettä, joka sisältää tiettyjä tuloja koskevia tietoja. Tätä voidaan tarvita esimerkiksi asunnon vuokrauksen yhteydessä tai joitain tukia hakiessa.

Maatalouden veroilmoitus

Yleisohje on, että maatalouden veroilmoitus tulee tehdä aina huolimatta siitä, onko toimintaa ollut vai ei.

Lisätietoa löydät täältä.

Metsätalouden veroilmoitus

Metsätalouden veroilmoitus on tehtävä, mikäli on omistanut metsää edellisen verovuoden aikana.

Lisätietoa löytyy täältä.

Kuolinpesän veroilmoitus

Kuolinpesän tulee tehdä veroilmoitus aina siihen saakka, kunnes kuolinpesä lakkaa. Tästä johtuen kuolinpesän ohjeet ja esitäytetty ilmoitus toimitetaan vuosittain verohallinnon puolesta jollekin perukirjan mukaiselle kuolinpesän osakkaalle tai sellaiselle henkilölle, jolle on annettu jakamattoman kuolinpesän osakkaiden toimesta valtuutus hoitaa veroasioita osakkaiden puolesta.

Lisätietoa veroilmoituksesta ja siihen liittyvistä määräyksistä kuolinpesän osalta löytyy täältä.

Tutustu myös:

Valtakirja jakamattoman kuolinpesän veroasioiden hoitamista varten.

Lue lisää verotuksesta