Arvonlisävero

Tällä sivulla käymme läpi yleisimpiä arvonlisäveroon liittyviä kysymyksiä

Mikä on arvonlisävero?

Arvonlisävero on niin sanottu kulutusvero, joka koskettaa lähes kaikki tuotteita ja palveluita. Myyvä osapuoli lisää myytävän tuotteen tai palvelun hintaan arvonlisäveron, jonka suuruus vaihtelee palveluiden ja tuotteiden välillä.

Yleinen arvonlisäveroprosentti Suomessa on 24 % mutta käytössä on myös muita arvonlisäverokantoja.

Erittelyt voimassa olevista arvonlisäverokannoista löydät verottajan sivulta.

Arvonlisäverovelvollisuus

Arvonlisäverovelvollisuuteen vaikuttaa monet seikat, joista suurimpana yrityksen toimiala sekä yrityksen toiminnan koko.

Käymme tällä sivulla vielä tarkemmin läpi mitä eri arvonlisäverokantoja on sekä mitä tarkoittaa käänteinen arvonlisävero.

Oheisista linkeistä löydät myös lisätietoa arvonlisäverovelvollisista toimialoista sekä erityisehdoista toiminnan laajuuden osalta.

Millaisesta toiminnasta pitää tai voi rekisteröityä alv-rekisteriin?

Liikevaihdoltaan pienen yrityksen arvonlisävero

Arvonlisäverolaki

Arvonlisäverolaissa on tarkemmin määritelty arvonlisäveroon liittyvistä määräyksistä.

Laki löytyy täältä.

 

Arvonlisäverolaskuri

Mikäli haluat laskea ja arvioida arvonlisäveron osuutta jo valmiiksi, niin sinun kannattaa kokeilla verottajan laatimaa arvonlisäverolaskuria.

Arvonlisäverolaskurin avulla voit siis helposti laskea veron osuuden ja sitä kautta miettiä tarkemmin tuotteesi tai palvelun hinnoittelua.

Huomioithan, että käyttääksesi laskuria, sinun tulee tietää laskemasi tuotteet tai palvelun osalta sovellettava arvonlisäverokanta. Käymme tarkemmin läpi erilaisia ja yleisimpiä arvonlisäverokantoja seuraavassa kappaleessa.

Eri arvonlisäverokannat kirjanpidossa

Riippuen toimialastasi ja toiminnastasi, sinulla saattaa olla käytössä monia eri arvonlisäverokantoja. Tämä saattaa kuulostaa vaikealta, mutta neuvomme mielellämme näihin liittyvissä kysymyksissäsi.

Kirjanpidon osalta tämä hoituu helposti ja huolehdimme kaikesta puolestasi.

Yleisimmät Suomessa käytettävät arvonlisäverokannat ovat 24%, 14% ja 10%.

 

Lisätietoa ja tarkat erittelyt löydät vielä myös verohallinnon sivuilta.

 

Arvonlisävero 24%

Tämä on niin sanottu yleinen arvonlisäverokanta sekä tuotteille että palveluille, joka on siis yleisin käytössä oleva.

Arvonlisävero 14 %

Arvonlisäverokanta 14% on niin sanottu alennettu osuus, jota sovelletaan esimerkiksi elintarvikkeissa, rehuissa ja ravintolapalveluissa. On kuitenkin tärkeä mainita, että alennettu verokanta ei kuitenkaan koske alkoholijuomien ja tupakkatuotteiden myyntiä tai tarjoilua.

Arvonlisävero 10%

Tätä kyseistä kantaa käytetään esimerkiksi kirjallisuudessa, lehdissä, lääkkeissä sekä erilaisissa kultuuri- ja liikuntapalveluissa.

Arvonlisävero 0%

Niin sanottu nollakantaa, käytetään esimerkiksi kansainvälisen kaupan yhteydessä.

Käänteinen arvonlisävero

Aiemassa kappaleessa mainittujen verokantojen lisäksi on olemassa myös ns. käänteinen arvonlisäveromenettely. Käymmekin tässä kappaleessa tarkemmin läpi sitä.

Käänteisellä arvonlisäverolla tarkoitetaan tilannetta, jossa tavallisuudesta poiketen ostaja onkin verovelvollinen myynnin arvonlisäverotuksen osalta. Tätä käytetään vain tietyissä tilanteissa, joten sen käyttö on hyvin rajattua.

Tällä on vaikutusta kirjanpidon osalta myös suoraan asiakkaan omaan toimintaan. Esimerkiksi laskutuksen osalta on tärkeä tutustua ohjeisiin, jotta laskuun tulee riittävät merkinnät käännettyä arvonlisäveroa käytettäessä.

Mikäli kaipaat lisätietoa asiasta, niin neuvomme mielellämme.

Lisätietoa löytyy myös esimerkiksi verottajan sivuilta: Rakennusalan käännetty arvonlisävelvollisuus

Lue lisää kirjanpidosta

Lisätietoa verotuksesta