Kohtaamme arjessa paljon kysymyksiä osinkoihin ja niihin liittyvään verotukseen liittyen. Olemmekin koonne tälle sivulle tarkemmin osinkojen verotukseen liittyviä kysymyksiä yleisellä tasolla mutta myös yrittäjän näkökulmasta.

Mikäli et saanut vastausta johonkin avoimeen kysymykseesi, niin voit olla myös meihin yhteydessä. Yhteystietomme löytyvät täältä.

Mitä ovat osinkotulot?

Jotta voidaan syventyä tarkemmin osinkojen verotukseen, on tärkeä selvittää ensin mitä tarkoitetaan osinkotuloilla?

Osinkotuloilla tarkoitetaan erilaisia yhtiöistä saatua voitonjakoa eli osinkotuloa, jonka verotukseen liittyy omat määräykset ja ohjeet. Näitä eri tilanteita käymme läpi tällä sivullamme.

Milloin osinko verotetaan?

Osingon verotus tapahtuu sen vuoden verotuksessa, jolloin osinko on osingonsaajan nostettavissa. Mikäli osingon päätöksessä ei erikseen mainita ns. nostopäivää, tulkitaan nostopäiväksi osingon päätöspäivä ja verotus käsitellään sen päivämäärän mukaisesti.

Apua osinkojen maksun suunnittelussa?

Palveluumme kuuluu neuvonta arkisissa asioissa ja yksi tällainen esimerkki arjen pohdinnoista liittyy osinkoihin ja niiden maksun suunnitteluun. Käymmekin mielellämme tarkemmin läpi kanssasi sitä, missä tilanteissa osinkojen maksaminen on mahdollista ja minkä verran niitä kannattaa nostaa kulloinkin.

Jätä vain yhteydenottopyyntö alla olevalla lomakkeellamme, niin kerromme lisää!

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahastot

Olet kenties törmännyt termiin SVOP-rahasto? Se on lyhenne sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta, joka on siis yrityksen kirjanpidosta, tarkemmin taseen puoleisesta erästä, joka on siis nimensä mukaisesti yhtiön omaa pääomaa. Yritys voi siirtää kyseiseen rahastoon esimerkiksi kertyneitä voittovaroja tai vaihtoehtoisesti yhtiöön esimerkiksi osakeannin kautta tehtyjä sijoituksia.

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta voi nostaa varoja mukaillen osinkojen maksamista. Tällöin myös verotuksen osalta käytetään pääpiirteittäin pohjana samoja ohjeistuksia.

Lisätietoa luettavissa verohallinnon sivuilta:

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/60520/vapaan-oman-p%C3%A4%C3%A4oman-rahaston-varojenjako-verotuksessa3/

Milloin osingoista maksetaan vero?

Käsittelimme tätä kysymystä jo hieman aiemmin tällä sivulla. Yleisesti ottaen vero maksetaan sen vuoden verotuksen yhteydessä, kun osinko on nostettavissa.

Paljonko kannattaa nostaa osinkoa?

Kun yhtiölle kertyy osakkeenomistajille maksettavia voitto-osuuksia, onkin tärkeä suunnitella miten voittovarat kannattaa käyttää. Tässä yhtenä tärkeänä asiana on osinkojen määrän suhde muihin vaihtoehtoihin.

Teemmekin tiivistä yhteistyötä asiakkaiden kanssa tilikauden tuloksen valmistuttua ja teemme halutessasi ehdotuksen varojen käytöstä. Osana arkeamme käymme tarkemmin läpi suunnitelmasi ensi vuosien osalta ja sitä kautta autamme päätöksenteossa haluamallasi tavalla.

Tiimimme yhteystiedot löydät täältä: Yhteystietomme

Osinko listatusta yhtiöstä

Yhä useampi on sijoittanut varojaan myös suoraan osakkeisiin, jolloin myös osingot listatuista pörssiyhtiöistä ovat yleistyneet ja kasvaneet.

Listattujen yhtiöiden osingonmaksun verotukseen on omat säännökset ja ne löytyvät kootusti verohallinnon sivuilta:

https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/omaisuus/sijoitukset/osingot/listatusta-yhti%C3%B6st%C3%A4-saadut-osingot/

Osinko muusta kuin pörssiyhtiöstä

Mikäli saat osinkoja muulta kuin pörssissä noteraatusta yhtiöstä, liittyy siihen omat ohjeistuksena.

Lisätietoa löydät täältä:

https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/omaisuus/sijoitukset/osingot/osingot-listaamattomasta-yhtiosta/

Ulkomailta saadut osingot

Nykyään on yhä helpompi omistaa myös ulkomaisen yhtiön osakkeita ja sitä kautta moni on tilanteessa, jossa ulkomailta tulee myös osinkotuloja.

Ulkomaisen yhtiön osingonmaksuun liittyy olennaisesti kysymys siitä, onko kyseinen yhtiö toisesta EU tai ETA maasta tai onko kyseisellä maalla Suomen kanssa voimassa oleva verosopimus?

Verohallinnon sivuilla on erikseen listaus ulkomaisista valtioista, joiden kanssa on voimassa oleva verosopimus. Tämä listaus on luettavissa kokonaisuudessaan täältä:

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/49062/voimassa_olevat_verosopimukse/

Ohessa myös verohallinnon tarkempi ohjeistus ulkomailta saatujen osinkojen osalta:

https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/omaisuus/sijoitukset/osingot/ulkomailta-saadut-osingot/

Työperäinen osinko

Osinkoa on mahdollista saada myös työpanokseen perustuen.

Näin muodostuneen osingon verotukseen liittyy omat määräyksensä, jotka löydät täältä:

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/47804/tyopanokseen_perustuvan_osingon_verotu/

Lue lisää verotuksesta

Kaipaatko apua osinkojen maksun suunnitteluun? Anna me autamme!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.