Arvonlisäverovelvollisuus

Mitä tarkoittaa arvonlisäverovelvollisuus ja ketkä ovat arvonlisäverovelvollisia? Muun muassa näitä kysymyksiä käymme läpi tällä sivullamme.

Tervetuloa tutustumaan aiheeseen tarkemmin!

Mikä on arvonlisävero?

Arvonlisävero on yksi yleisistä veroista, joiden kanssa me kaikki olemme tekemisissä. Kuluttajana maksat kaupasta ostamistasi tuotteista arvonlisäveron osuuden, jonka kauppa sitten tilittää eteenpäin myyntien arvonlisäverona. Samoin tapahtuu myös yritysten välissä kaupassa sillä erotuksella, että ostajan ollessa arvonlisäverovelvollinen, on mahdollista hakea myös ostoista maksetut arvonlisäverot kausiveroilmoituksen yhteydessä takaisin niiden ylittäessä myynnistä saatujen arvonlisäveron osuuksien määrän.

Arvonlisäverotuksesta on säädetty tarkemmin omassa laissaan, lue siitä tarkemmin oheiselta sivulta: Arvonlisäverolaki

Kuka on arvonlisäverovelvollinen?

Arvonlisäverolain mukaisesti arvonlisäverovelvollisia ovat kaikki ne toimijat, jotka harjoittavat liiketoimintaa, joka kuuluu arvonlisäverovelvollisuuden piiriin ja toiminta ylittää alarajahuojennukseen oikeuttavat ehdot.

Mitä jos yritys laiminlyö arvonlisäverovelvollisuuden?

Arvonlisäveroon liittyvät lain mukaiset toimet eivät perustu vapaaehtoisuuteen vaan ne ovat pakottavaa lainsäädäntöä. Mikäli yritys laiminlyö arvonlisäveroon liittyviä toimia on seurauksena viivästysmaksuja, veronkorotuksia tai muita mahdollisia verohallinnon sanktioita.

Tästä syystä onkin tärkeää selvittää verotukseen liittyvät määräykset ennakkoon, jotta välttää turhat ongelmat verotuksen kanssa.

Suosittelemmekin, että yritystoimintaa käynnistäessä huolehdit siitä, että sinulla on tukenasi tilitoimisto, joka kantaa puolestasi huolta tällaisistakin asioista. Asiakkaanamme voitkin rauhassa keskittyä oman liiketoiminnan ja arjen pyörittämiseen sekä jättää hallinnolliset tehtävät meille.

Tutustu tarkemmin palveluumme täällä: Kirjanpitopalvelumme.

Miten voin tarkistaa onko yritys arvonlisäverovelvollinen?

Yrityksen täyttäessä arvonlisäverovelvollisuuden, tulee sen hakeutua verohallinnon ylläpitämään arvonlisäverorekisteriin, jonka rekisteritiedot ovat julkisia ja nähtävissä suoraan ytj.fi palvelusta.

Arvonlisäverollisuus ja eri alv-verokannat

Arvonlisäverovelvollisuus ja verotus itsessään käyttäytyvät hyvin samoin tyypillisimpien verokantojen osalta.

Kertauksena vielä yleisimmät verokannat, joita sovelletaan yritysten arkipäiväisessä toiminnassa

  • 24 %
  • 14 %
  • 10 %

Lisätietoa verokannoista löytyy oheiselta sivultamme: alv-kannat 2022

Alv-velvollisuuden raja

Arvonlisäverovelvollisuuden raja liittyy alarajahuojennuksesta säädettyyn ohjeistukseen, joka on luettavissa oheiselta sivulta: alv-alarajahuojennus

Miten alarajahuojennus vaikuttaa arvonlisävelvollisuuteen?

Kuten aiemmassa kappaleessa kuvailimme, mikäli alarajahuojennukseen oikeuttavat säännökset toteutuvat, saa yritys tilikauden jälkeen palautuksena aiheettomasti tilitetyt arvonlisäveron osuudet.

Arvonlisäveron laskeminen

Arvonlisäveron laskemisen osalta on hyvä käydä läpi kaksi eri termiä, jotka ovat veroton hinta ja verollinen hinta.

Veroton hinta

Veroton hinta tarkoittaa tuotteen tai palvelun hintaa, johon ei ole vielä laskettu mukaan arvonlisäveron osuutta. Veroton hinta saadaan jakamalla verollinen hinta laskukaavalla, jossa jakajana on desimaaliluku 1 + (sovellettava alv kanta desimaalimuodossa) esimerkiksi siis 124 euroa / 1,24 (alv.kanta 24%)=100 euroa

Tutustu tarkemmin laskentaan oheisella sivulla: alv-laskuri TAI prosenttilaskuri

Verollinen hinta

Verollisella hinnalla tarkoitetaan tuotteen tai palvelun lopullista hintaa, joka ostajalta peritään. Verollinen hinta sisältää siis verottoman osuuden sekä veron osuuden, jonka suuruus määräytyy sovellettavan verokannan mukaan.

Tutustu tarkemmin: alv-kannat 2022

Verollisesta hinnasta saadaan veroton hinta jakamalla verollinen hinta desimaaliluvulla 1 + (sovellettava alv kanta desimaalimuodossa) eli esimerkiksi 124 euroa /1,24 = 100 euroa.

Tutustu tarkemmin laskentaan oheisella sivulla: alv-laskuri TAI prosenttilaskuri

Lisää arvonlisäverosta