Liiketoimintasuunnitelman esimerkki

Kirjanpitopalvelumme alk. 29,95 euroa / kk - lue lisää

Tällä sivulla käymme tarkemmin läpi tarkemmin, miltä valmis liiketoimintasuunnitelma voisi näyttää tai tarkemmin sanoen, mitä kaikkea siinä tulisi kattavan suunnitelman osalta käydä läpi.

Mikä on liiketoimintasuunnitelma?

Ennen kuin mennään varsinaiseen sisältöön, on hyvä käydä läpi lyhyesti, mikä liiketoimintasuunnitelma yleisesti on?

Liiketoimintasuunnitelmalla tarkoitetaan siis kokonaisuutta, jonne yritystä perustettaessa kootaan aineistoa niin liikeidean, taloudellisten lukujen kuin erilaisten riskien arviointien osaltakin.

Suunnitelma voi olla hyvin tekijänsä näköinen mutta koska se tehdään yleensä esimerkiksi rahoittajia varten, tulee siitä ilmetä samat perusasiat.

Tutustu tarkemmin

Esimerkki liiketoimintasuunnitelman rakenteesta

Liiketoimintasuunnitelman sisällysluettelo voisi näyttää esimerkiksi tällaiselta

  1. Liikeidea
  2. Markkina ja kilpailija-analyysi
  3. Kohderyhmä
  4. Perustettavan yrityksen visio
  5. Markkinointisuunnitelma
  6. Rahoituslaskelma
  7. Kannattavuuslaskelma
  8. SWOT-analyysi

Minkälaisia asioita väliotsikoiden alta voisi esimerkiksi löytyä?

Liikeidea

Liikeidean voisi esimerkiksi muodostaa vastaamalla kysymykseen: Mikä on yrityksen liike-idea eli mihin tarpeeseen tai ongelmaan yrityksen tuottama palvelu tai tuote vastaa?

Markkina ja kilpailija-analyysi

Minkälainen markkina yrityksellä on? Onko yrityksen tarkoitus toimia vain paikallisesti vai kenties koko Suomessa? Vai ollaanko kenties perustamassa yritystä, jonka markkina onkin esimerkiksi koko Eurooppa.

Onko hyvä käydä myös maantieteellisen sijainnin lisäksi tarkemmin kiinni markkinan kokoon ja potentiaaliin.

Markkinatilanteeseen vaikuttaa luonnollisesti paljon myös muut samalla toimialalla toimivat yritykset. Mikä on lyhyesti tiivistettynä yrityksen markkinatilanne eli kuinka paljon on kilpailua ja minkälaisia kilpailijoita markkinassa on?

Kohderyhmä

Kenelle tuotetta tai palvelua ollaan tuottamassa eli toisin sanoen, kuka on asiakas?

Perustettavan yrityksen visio

Minkälaisella visiolla yritys on käynnistämässä toimintansa? Visio on lyhyesti tiivistettynä perustettavan yrityksen unelma. Mitä yritys tavoittelee tulevaisuudessa?

Markkinointisuunnitelma

Minkälaisin toimin uusi yritys aikoo murtautua markkinaan ja minkälaisia laskelmia on tämän suunnitelman takana? Miten tarjottava tuote tai palvelu löytää kohderyhmänsä eli asiakkaat?

Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma kertoo, mihin kaikkeen yrityksen tulorahoitus eli myynneistä saatu raha riittää ja milloin joudutaan turvautumaan omistajien sijoittamaan pääomaan tai lainarahoitukseen. Rahoituslaskelmasta saa myös tukea investointien suunnitteluun

Rahoituslaskelmasta voit lukea tarkemmin oheiselta sivultamme: Rahoituslaskelma

Kannattavuuslaskelma

Entä sitten tulojen ja menojen tasapaino eli miten yritys aikoo tuottaa voittoa? Tätä tarkastellaan kannattavuuslaskelman avulla eli lasketaan myyntituloista kulujen jälkeen jäävä loppusumma ja määritellään tavoitetulos.

Hyvän valmiin mallipohjan kannatuslaskelman muodostamiselle löydät esimerkiksi täältä.

SWOT-analyysi

Yrityksen vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat on hyvä arvioida tasaisin väliajoin, jotta voidaana arvioida realistisesti mihin suuntaan yrityksen strategiaa tulisi viedä.

On yrityksen perustamisvaiheessa myös äärimmäisen tärkeä työkalu.

Voimmeko auttaa liiketoimintasuunnitelman teossa? Mikäli vastasit kyllä, niin jätä yhteydenottopyyntö lomakkeellamme TAI ota suoraan yhteyttä tiimiimme.

Tutustu myös

Voimmeko auttaa liiketoimintasuunnitelman teossa?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.