Yhtiöjärjestys

Tällä sivulla tutustumme tarkemmin yhteen osakeyhtiön perustamisen kannalta välttämättömään asiakirjaan eli yhtiöjärjestykseen. Käymme muun muassa tarkemmin läpi sitä, mistä on itse asiassa kysymys ja mitä kaikkea yhtiöjärjestyksessä tulisi olla mainittuna.

Huomaathan, että osakeyhtiötä perustaessasi, autamme asiassa mielellämme ja voimme myös auttaa sinua laatimaan yhtiöjärjestyksenkin?

Mikä on yhtiöjärjestys?

Mistä on siis kysymys, kun puhutaan yhtiöjärjestyksestä?

Yhtiöjärjestys on yksi lain mukaan pakollisista osakeyhtiöllä oltavista asiakirjoista. Yhtiöjärjestyksen tarkempi sisältö ei ole vapaa, vaan siitä on säädetty tarkkaan osakeyhtiölaissa. On myös hyvä huomata, että yhtiöjärjestys koskee myös asunto-osakeyhtiöitä, joskin heidän osaltaan säädökset löytyvät tarkemmin asunto-osakeyhtiölaista, joka löytyy täältä.

Yhtiöjärjestyksen rekisteröinti

Yhtiöjärjestys ei suinkaan ole vain osakeyhtiönsä itsensä haltuun jäävä dokumentti vaan se tulee myös rekisteröidä kaupparekisteriin, josta se on vapaasti luettavista myös ulkopuolisten osalta.

Yhtiöjärjestyksen sisältö

No mitä tietoja yhtiöjärjestyksessä tulee sitten olla? Tiivistettynä voidaan sanoa, että siitä tulee ilmetä yrityksen kaupparekisteriin ilmoittamat tiedot, joita ovat esimerkiksi seuraavat:

  • Kohdeyrityksen virallinen nimi eli toimini
  • Kohdeyrityksen kotipaikka
  • Kohdeyrityksen toimiala

Yhtiöjärjestyksen malli

Ohessa PRH:n eli Patentti- ja rekisterihallituksen lyhyt malliyhtiöjärjestys on:

1§ Yhtiön toiminimi on …

2§ Yhtiön kotipaikka on …

3§ Yhtiön toimiala on …

4§ Yhtiötä edustaa hallitus. Hallitus voi lisäksi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

Muita esimerkkejä yhtiöjärjestyksen malleista löytyy ohesta:

Yhtiöjärjestysmalli 1

Yhtiöjärjestysmalli 2

 

Mistä yhtiöjärjestys löytyy?

Yhtiöjärjestys haetaan reaaliaikaisesti Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) ylläpitämästä kaupparekisteristä.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yleisimpiä yhtiöjärjestyksen muuttamiseen liittyviä kysymyksiä ovat esimerkiksi seuraavat pohdinnat:

  • Voiko yhtiöjärjestystä muuttaa lainkaan?
  • Entä jos voi, niin mitä se tarkalleen ottaen vaatii?

Vastauksena ensimmäiseen kysymykseen, kyllä voi muuttaa. Muutos tapahtuu osakkeenomistajien toimesta yhtiökokouksessa. Muutoksen läpimenon ehtona on se, että muutoksen hyväksyy 2/3 enemmistö yhtiökokouksessa edustettavista äänistä ja osakkeista. On myös mahdollista, että yhtiöjärjestyksen muuttamiseen edellytetään yhtiöjärjestyksen mukaisesti isompaakin enemmistöä. Poikkeustapauksissa kannattaa ollakin yhteydessä esimerkiksi tiimiimme, niin autamme pohdinnassa eteenpäin.

Milloin yhtiöjärjestyksen muutos tulee voimaan?

Yhtiöjärjestyksen muutos tulee voimaan, kun se on merkitty kaupparekisteriin. Tässä yhteydessä on hyvä mainita, että yhtiöjärjestyksen muuttaminen ei ole maksutonta vaan se maksaa 240 euroa.

Lisätietoa löytyy täältä https://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/osakeyhtio/muutosilmoitus/yhtiojarjestys.html

Tutustu myös

Voisimmeko tehdä sinulle tarjouksen kirjanpitopalveluistamme?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.