Tällä sivulla tutustumme tarkemmin yrityksen nimen muodostamiseen ja siihen liittyviin asioihin. Mitä kaikkea tulisi ottaa huomioon yrityksen nimeä muodostettaessa?

Tällä sivulla käymme tarkemmin läpi yrityksen nimeen liittyviä vaatimuksia, jotka on otettava huomioon ennen yrityksen rekisteröimistä kaupparekisteriin.

Erilaiset tarkastettavat vaatimukset

PRH tarkastaa toiminimen rekisteröitymisen yhteydessä, että vaadittavat seikat täyttyvät. Nimen rekisteröintiin on siis siitä käyttää riittävästi aikaa, jotta kaikki ehdot tulee täytettyä ja nimen rekisteröinti onnistuisi sujuvasti ja yrityksen nimi olisi juuri se, minkä haluaisitkin sen olevan. Seuraavissa kappaleissa keskitymme yksityiskohtaisesti muun muassa siihen, miten yritysmuodon tunnus voi olla / tulee olla mukana nimessä tai esimerkiksi siihen, miten nimi tulisi olla riittävän erittelevä verrattuna muihin samalla tavalla kirjoitettavien yritysnimien kanssa.

Yritysmuodon tunnus yrityksen nimen osana

Toiminimestä tulee käydä ilmi yritysmuodon tunnus eli esimerkkeinä osakeyhtiön osalta nimessä tulee olla osakeyhtiön yritysmuodon tunnus, joka on siis Oy.

Yritysmuodon tunnus tulee käydä ilmi sekä päätoiminimestä että rinnakkaistoiminimestä. Huomionarvoista on, ettei yritysmuodon tunnusta saa olla aputoiminimessä.

Ohessa vielä lisää esimerkkejä eri yritysmuotojen tunnuksista eri yhtiömuodoissa:

 • Toiminimi
  • Usein käytetään tunnusta Tmi tai Toiminimi.
 • Osakeyhtiö
  • Osakeyhtiö tai Oy
 • Kommandiittiyhtiö
  • Kommandiittiyhtiö tai Ky. Lisähuomiona todettakoon, ettei äänettömän yhtiömiehen nimeä saa ottaa nimeen mukaan.
 • Avoin yhtiö
  • Yleisimmin Avoin yhtiö (EI Ay) tai vaihtoehtoisesti on mahdollista myös käyttää yhtiömiesten sukunimiä.

Yrityksen nimen yksilöivyys

Yrityksen nimen yksilöivyyden taustalla on toiminimilain määräys, jonka mukaan yrityksen toiminimen tulee pystyä selkeästi yksilöimään kyseinen yritys.

Nimenä ei voi pelkästään käyttää esimerkiksi yleisiä henkilöiden etu- tai sukunimiä, yleisiä kaupunkien tai paikkakuntien nimiä tai vain toimialan nimeä. Ei ole myöskään sallittua käyttää vain myytävän palvelun tai tuotteen nimeä.

Edellä mainittuja tietoja voi osin esiintyä nimessä, mutta nimessä pitää olla myös yksilöiviä elementtejä.

Yrityksen nimen erottuvuus

Yrityksen nimen erottuvuudella tarkoitetaan sitä, että nimeä ei saa sekoittaa jo olemassa olevaan yritykseen. Ei voi siis perustaa samannimistä yhtiötä vain vaihtamalla yritysmuotoa. Lisäksi esimerkiksi ongelmallista on tilanne, jossa kirjoitusasu voi hieman erota, mutta nimi lausutaan kuitenkin samoin kuin jo aiemmin perustettu yhtiö.

Yrityksen nimen sekoitettavuus

Sekoitettavuudella tarkoitetaan esimerkiksi sitä, ettei rekisteröitävä toiminimi saa olla sekoitettavissa suojattuun toiminimeen.

Sukunimen käyttö yrityksen nimen osana

Yritysten nimissä näkee käytettävän paljon omaa nimeä ja tämä onkin luonnollisesti sallittua. Ongelma sukunimen osalta voi tulla, jos aiot rekisteröidä sukunimen sisältävän toiminimen, joka on mahdollista käsittää jonkin toisen sukunimeksi eikä omaksesi.

Tämä voi tulla vastaan tilanteissa, joissa nimellä ei ole kaksoismerkitystä eli nimi on käytössä vain jonkin toisen henkilön sukunimenä.

Muut seikat yrityksen nimessä

Myös esimerkiksi nimen harhaanjohtaminen voi estää toiminimen rekisteröinnin. Tämä voisi tapahtua tilanteessa, jossa nimi viittaa tiettyyn täysin erilaiseen toiminimeen, jolla yritys varsinaisesti toimii.

PRH:n nimiohjeet

Jotta uudelle yritykselle suunnittelemasi nimi voisi läpäistä patentti – ja rekisterihallituksen ohjeistukset ja tarkastuksen, niin kannattaa tutustua tarkemmin heidän laatimiinsa nimiohjeisiin.

PRH:n laatimat nimiohjeet löytyvätkin kokonaisuudesaaan täältä.

Yrityksen nimi ideat

Olemme käyneet aiemmissa kappaleissa läpi nimen suunnittelussa otettavia niin sanottuja pakollisia asioita läpi mutta mitä muita käytännön ideoita tai vinkkejä yritysnimen suunnittelussa kannattaisi huomioida?

Olemme listanneet muutamia käytännön vinkkejä, joista voi olla hyötyä nimen suunnittelussa:

 • Tutki samalla alalla toimivien kilpailijoiden nimiä tai etsi mahdollisuuksien mukaan nykyisistä yritysrekistereistä nimiä, jotka voisivat inspiroida uusiin kyseisestä nimestä johdettaviin ideoihin.

 

 • Mieti yritykselle nimeä, joka erottuu säännösten mukaan mutta myös jää lukijan / kuulijan mieleen.

 

 • Voisiko nimen linkittää jollain tavalla perustettavan yrityksen toimintaan tai tarkemmin ottaen toimialaan?

 

 • Mikäli yrityksesi on tarkoitus yrittää saada asiakkaita myös hakukoneiden kautta, tutki tarkkaan miten potentiaaliset asiakkaat käyttäytyvät hakukoneissa. Täältä saattaa löytyä ideointikulma yrityksen nimen muodostamiseen.

 

 • Suunnittele sellainen nimi, jota voit käyttää mahdollisesti toiminnan muuttuessa tai laajentuessa. Näin voit hyödyntää myös vuosien päästä nimen pohjalle rakentamaasi markkinointi, mielikuvia jne.