Yrityksen nimi

Yrityksen nimi ja sen muodostaminen. Mitä kaikkea ottaa huomioon?

Tällä sivulla käymme tarkemmin läpi yrityksen nimeen liittyviä vaatimuksia, jotka on otettava huomioon ennen yrityksen rekisteröimistä kaupparekisteriin.

Erilaiset tarkastettavat vaatimukset

PRH tarkastaa toiminimen rekisteröitymisen yhteydessä, että seuraavaksi läpikäytävät seikat täyttyvät. Nimen rekisteröintiin on siis siitä käyttää riittävästi aikaa, jotta kaikki ehdot tulee täytettyä ja nimen rekisteröinti onnistuisi sujuvasti ja yrityksen nimi olisi juuri se, minkä haluaisitkin sen olevan.

Yritysmuodon tunnus yrityksen nimen osana

Toiminimestä tulee käydä ilmi yritysmuodon tunnus eli esimerkkeinä osakeyhtiön osalta nimessä tulee olla osakeyhtiön yritysmuodon tunnus, joka on siis Oy.

Yritysmuodon tunnus tulee käydä ilmi sekä päätoiminimestä että rinnakkaistoiminimestä. Huomionarvoista on, ettei yritysmuodon tunnusta saa olla aputoiminimessä.

Ohessa vielä lisää esimerkkejä eri yritysmuotojen tunnuksista eri yhtiömuodoissa:

 • Toiminimi
  • Usein käytetään tunnusta Tmi tai Toiminimi.
 • Osakeyhtiö
  • Osakeyhtiö tai Oy
 • Kommandiittiyhtiö
  • Kommandiittiyhtiö tai Ky. Lisähuomiona todettakoon, ettei äänettömän yhtiömiehen nimeä saa ottaa nimeen mukaan.
 • Avoin yhtiö
  • Yleisimmin Avoin yhtiö (EI Ay) tai vaihtoehtoisesti on mahdollista myös käyttää yhtiömiesten sukunimiä.

Yrityksen nimen yksilöivyys

Nimen yksilöivyyden taustalla on toiminimilain määräys, jonka mukaan yrityksen toiminimen tulee pystyä selkeästi yksilöimään kyseinen yritys.

Nimenä ei voi pelkästään käyttää esimerkiksi yleisiä henkilöiden etu- tai sukunimiä, yleisiä kaupunkien tai paikkakuntien nimiä tai vain toimialan nimeä. Ei ole myöskään sallittua käyttää vain myytävän palvelun tai tuotteen nimeä.

Edellä mainittuja tietoja voi osin esiintyä nimessä, mutta nimessä pitää olla myös yksilöiviä elementtejä.

Yrityksen nimen erottuvuus

Erottuvuudella tarkoitetaan sitä, että nimeä ei saa sekoittaa jo olemassa olevaan yritykseen. Ei voi siis perustaa samannimistä yhtiötä vain vaihtamalla yritysmuotoa. Lisäksi esimerkiksi ongelmallista on tilanne, jossa kirjoitusasu voi hieman erota, mutta nimi lausutaan kuitenkin samoin kuin jo aiemmin perustettu yhtiö.

Yrityksen nimen sekoitettavuus

Sekoitettavuudella tarkoitetaan esimerkiksi sitä, ettei rekisteröitävä toiminimi saa olla sekoitettavissa suojattuun toiminimeen.

Sukunimen käyttö yrityksen nimen osana

Yritysten nimissä näkee käytettävän paljon omaa nimeä ja tämä onkin luonnollisesti sallittua. Ongelma sukunimen osalta voi tulla, jos aiot rekisteröidä sukunimen sisältävän toiminimen, joka on mahdollista käsittää jonkin toisen sukunimeksi eikä omaksesi.

Tämä voi tulla vastaan tilanteissa, joissa nimellä ei ole kaksoismerkitystä eli nimi on käytössä vain jonkin toisen henkilön sukunimenä.

Muut seikat yrityksen nimessä

Myös esimerkiksi nimen harhaanjohtaminen voi estää toiminimen rekisteröinnin. Tämä voisi tapahtua tilanteessa, jossa nimi viittaa tiettyyn täysin erilaiseen toiminimeen, jolla yritys varsinaisesti toimii.

PRH:n nimiohjeet

PRH:n laatimat nimiohjeet löytyy täältä.