Oletko pohtimassa yrityksen perustamista ja olet törmännyt termiin liiketoimintasuunnitelma? Käymme tällä sivulla tarkemmin läpi mistä on kyse ja missä tilanteissa liiketoimintasuunnitelma voi olla välttämätön.

Mikäli et löytänyt vastausta kysymykseesi tältä sivulta, niin voit jättää yhteydenottopyynnön tiimille TAI vaihtoehtoisesti olla heihin suoraan itse yhteydessä.

Tiimimme yhteystiedot löydät täältä!

Mikä on liiketoimintasuunnitelma?

Liiketoimintasuunnitelma on yksinkertaistaen suunnitelma, jonka avulla voit sekä itsellesi että muille osapuolille esitellä yritystoiminnan suunnitelman ja kaiken sen pohjalla olevan tiedon.

Toisin sanoen liiketoimintasuunnitelma avaa lukijalle kaikki tärkeimmät yrityksen ja yrittäjän toimintaa ja osaamista kuvaavat tiedot ja laskelmat nyt sekä tulevaisuudessa.

Miksi liiketoimintasuunnitelma on tärkeä olla olemassa?

Kokonaisvaltainen, luotettava ja kattava liiketoimintasuunnitelma on yleisesti oltava olemassa, mikäli yritys aikoo hakea toimintaansa rahoitusta. Lisäksi yritystoiminnan käynnistämiseen liittyvät neuvontapalvelut ovat huomattavasti heikommassa tilanteessa, mikäli yrityksellä ei lähtötilanteessa ole suunnitelmaa, jonka pohjalta erilaisia neuvoja ja jatkoehdotuksia voisi antaa.

Tästä syystä liiketoimintasuunnitelman tekeminen tulisi olla ensimmäinen asia, johon tuleva yrittäjä yritysidean saamisen jälkeen keskittyy. On mahdollista, että suunnitelmaa ja laskelmia tehdessä varsinainen liikeidea vielä jalostuu eteenpäin tai jopa vaihtuu kokonaan, mikäli esimerkiksi laskelmia tai markkinatilannetta tutkiessa huomataan, ettei markkinaa ole tai alkuperäinen idea ei voi olla kannattava sellaisenaan.

Seuraavissa kappaleissa käymme vielä yksityiskohtaisemmin läpi liiketoimintasuunnitelman sisältövaatimuksia.

Kuka tekee liiketoimintasuunnitelman?

Liiketoimintasuunnitelman tekeminen on yrittäjän itsensä vastuulla.

Toki apua on tarjolla ja käymmekin seuraavassa kappaleessa läpi erilaisia paikkoja, joista apua on saatavissa.

Mistä apua liiketoimintasuunnitelman tekoon?

Yrittäjä voi tehdä itse käytännössä koko liiketoimintasuunnitelman, mutta mikäli asiat ovat hieman uusia tai haluat uutena yrittäjänä varmistaa tiettyjen laskelmien oikeellisuuden, kannattaa apua hankkia jo suunnitelman laatimisvaiheessa. Näin voit varmistua siitä, että suunnitelma on totuudenmukainen eikä sisällä virheitä esimerkiksi laskelmien suhteen.

Apua liiketoimintasuunnitelman tekoon saa melko vaivattomasti niin kaupunkien ja järjestöjen kautta mutta myös ainakin joistain tilitoimistoistakin. Valitsemalla apua tilitoimistosta, syntyy tilitoimiston ja uuden yrittäjän välillä yhteistyö jo ennen toiminnan alkua ja tästä on varmasti hyötyä varsinaisen liiketoiminnan käynnistyessä ja kirjanpitoyhteistyön alkaessa. Tästä syystä suosittelemme pyytämään tarjousta avusta myös tilitoimistolta.

Pyydä tarjous kirjanpitopalveluista sekä apua liiketoimintasuunnitelman tekemiseen meiltä.

Autamme mielellämme sinua eteenpäin suunnitelman teossa ja mahdollisissa laskelmissa, rekisteröinneissä kuin myös erilaisten tukien hakemisessa.

Mitä liiketoimintasuunnitelmassa tulee olla?

Liiketoimintasuunnitelmat voivat olla hyvinkin erilaisia mutta yleisellä tasolla niiden tulisi sisältää kuitenkin ainakin seuraavat asiat:

 • Liikeidean syntymisen tausta ja yrittäjän itsensä vahvuudet asian osalta
 • Selvitys markkinatilanteesta ja oman yrityksen vahvuudet sekä heikkoudet markkinassa
 • Rahoituslaskelma
 • Investointilaskelma
  • Minkälaisia investointeja vaaditaan eri vaiheissa ja mitä ne pitävät sisällään ja maksavat?
 • Kannattavuuslaskelma
  • Miten yrityksen kannattavuus on laskettu ja mihin olettamuksiin se perustuu? Esimerkiksi miten yrityksen tulovirta muodostuu ja miten sen arviot on laskettu?
 • Kululaskelma
  • Minkälaisia kuluja yrityksellä tulee olemaan? Esimerkkejä tällaisista juoksevista kuluista ovat esimerkiksi toimitilavuokrat, palkat, puhelinkulut, toimistokulut, laitehankinnat, markkinointikustannukset

Liiketoimintasuunnitelma pohja

Liiketoimintasuunnitelmaa ei tarvitse laatia tyhjästä vaan sen luomiseen on olemassa valmiita mallipohjia, joiden avulla pääset huomattavasti nopeammin ja vaivattomammin vauhtiin.

Ohessa linkkejä hyviin mallipohjiin, joihin kannattaa tutustua suunnitelman tekoa aloittaessa.

Mallipohja 1

Mallipohja 2

Mallipohja 3

Lue myös:Liiketoimintasuunnitelma esimerkki

Liiketoimintasuunnitelma osana starttirahan hakemusta

Mikäli olet aloittamassa täysin uutta liiketoimintaa ja olen siirtymässä kyseisen liiketoiminnan kautta täysipäiväiseen yrittäjyyteen, niin kannattaa tutustua myös starttirahan hakemisen mahdollisuuteen.

Starttiraha on täysipäiväiseksi yrittäjäksi siirtyvälle henkilölle tarkoitettu maksimissaan 12 kk ajaksi haettavissa oleva toimeentulon turva, josta kerromme lisää oheisilla sivuillamme:

Sivuilla käymme läpi starttirahan saamisen edellytykset ja esteet sekä käymme läpi hakemuksen sisältöä tarkemmin. Yhtenä oleellisena liitteenä on myös oltava oikein ja laadukkaasti tehtävä liiketoimintasuunnitelma, jota käytetään starttirahan myöntämisen pohjana.

Tutustu myös

Saammeko auttaa yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä?

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.