Mikä on osakeyhtiölaki?

Osakeyhtiölaki on laaja lakikokonaisuus, jossa määritellään tarkasti muun muassa osakeyhtiön perustamisen, toiminnan, päätöksenteon ja purkamisen säännöksistä.

Ennen osakeyhtiön perustamista kannattaakin ehdottomasti tutustua tarkemmin lakiin ja sen pääkohtiin, jotta välttyy ikäviltä yllätyksiltä.

Autamme mielellämme osakeyhtiön toimintaan liittyvissä kysymyksissä aina osakeyhtiön perustamisesta lähtien.

Ota vain rohkeasti yhteyttä tiimiimme, niin sovitaan yhdessä, miten voimme tukea sinua eteenpäin.

Lisätietoa palvelustamme löydät myös täältä: Kirjanpitopalvelumme

Osakeyhtiölain luvut ja niiden pääteemat

Ohessa käymme tarkemmin läpi osakeyhtiölain lukuja ja niiden pääteemoja. Tarkat ohjeistukset voit tarkistaa vaivattomasti alla olevien linkkien kautta, josta pääset heti oikeaan lukuun.

 • 1 luku – Osakeyhtiön toiminnan keskeiset periaatteet ja lain soveltaminen

Osakeyhtiölain ensimmäisessä luvussa käydään tarkemmin läpi osakeyhtiön toiminnan keskeisiä periaatteita sekä lain soveltamisen pääsääntöä. Osakeyhtiölakia sovelletaan siis lähtökohtaisesti kaikkiin Suomen lain mukaisesti perustettuihin osakeyhtiöihin Suomessa.

Tutusta lukuun tarkemmin täällä.

 • 2 luku – Osakeyhtiön perustaminen

Osakeyhtiön perustamiseen liittyvät tarkentavat määräykset löytyvät lain toisesta luvusta, joka löytyy täältä.

Mikäli olet perustamassa osakeyhtiötä, niin suosittelemme tutustumaan ohjeisiimme oheisella sivulla: Osakeyhtiön perustaminen

 • 3 luku – Osakkeet

Osakeyhtiölain kolmannessa luvussa määritellään tarkemmin osakkeisiin liittyvästä lainsäädännöstä. Esimerkiksi niiden hankinnasta, äänivallasta kuin niiden luovuttamisestakin.

Lukuun pääset suoraan täältä.

 • 5 luku – Yhtiökokous

Viides luku käsittelee yhtiökokouksen sisältöä, toimivaltaa, osallistumista jne.

Lukuun pääset tästä.

 • 6 luku – Osakeyhtiön johto ja edustaminen

Kuka voi edustaa osakeyhtiötä ja millä säännöin? Entä miten osakeyhtiön johto tulisi valita ja minkälaisia rooleja täytyy nimetä?

Niihin voi tutustua tarkemmin kuudennessa luvussa, joka löytyy täältä.

 • 7 luku – Tilintarkastus ja erityinen tarkastus

Kuka valitsee tilintarkastajan? Tähän ja muuhun tilintarkastukseen liittyviin määräyksiin keskitytään luvussa 7, joka löytyy täältä.

 • 8 luku – Oma pääoma, tilinpäätös, toimintakertomus ja konserni

Kahdeksannessa luvussa tarkastellaan omaa pääomaa ja sen jakautumista eri muotoihin, tilinpäätöstä, toimintakertomusta ja konsernia.

 • 9 luku – Osakeanti

Mikä on osakeanti ja miten se tulee toteuttaa? Osakeyhtiölain yhdeksäs luku vastaa muun muassa niihin kysymyksiin.

 • 10 luku – Optio- ja muut erityiset oikeudet osakkeisiin

Tarkempaa ohjeistusta esimerkiksi optioista sekä muista erityisoikeuksista osakkeiden osalta luvussa 10.

 • 11 luku – Osakepääoman korottaminen

Miten osakepääomaa voi korottaa? Tutustu tarkemmin lukuun 11.

 • 12 luku – Pääomalaina

Luku 12 käsittelee pääomalainaa.

 • 13 luku – Varojen jakaminen

Miten osakeyhtiön varoja voi jakaa? Tästä teemasta tarkemmin luvussa 13.

 • 14 luku – Osakepääoman alentaminen

Osakepääoman alentamiseen liittyvät ohjeistukset löytyvät luvusta 14.

 • 15 luku – Yhtiön omat osakkeet

Miten yhtiön omien osakkeiden kanssa tulisi menetellä eri tilanteissa? Luku 15 määrittelee tarkat määräykset tämän teeman osalta.

 • 16 luku – Sulautuminen

Miten osakeyhtiön sulautuminen tulee toteuttaa lain mukaan? Tästä asiasta tarkemmin luvussa 16.

 • 17 luku – Jakautuminen

Miten osakeyhtiö voi jakautua ja mitä silloin tapahtuu varoille ja veloille? Osakeyhtiölain luku 17 vastaa tähän kysymykseen.

 • 18 luku – Vähemmistöosakkeiden lunastaminen

Miten vähemmistöosakkeiden lunastaminen tulee toteuttaa? Luku 18 tarkentaa tätä asiaa.

 • 19 luku – Yritysmuodon muuttaminen

Miten yritysmuotoa voidaan muuttaa ja mitä se vaatii osakeyhtiöltä? Lue lisää täältä.

 • 20 luku – Yhtiön purkaminen

Miten osakeyhtiö purkautuu? Luku 20 käy tätä asiaa tarkemmin läpi.

 • 21 luku – Päätöksen moite

Miten päätöksiä voi moittia ja mitä siitä aiheutuu? Tutustu tarkemmin lukuun 25.

 • 22 luku – Vahingonkorvaus

Luku 22 sisältää vahingonkorvauksiin liittyviä määräyksiä.

 • 23 luku – Vaikutusvallan väärinkäyttöön perustuva lunastusvelvollisuus ja yhtiön purkaminen

Luku 23 löytyy täältä.

 • 24 luku – Riitojen ratkaiseminen

Miten riidat osakeyhtiössä tulisi ratkaista? Lue tarkemmin tästä luvussa 24.

 • 25 luku – Rangaistussäännökset

Luku 25 sisältää tietoa rangaistussäädönnöksistä.

 • 26 luku – Voimaantulo

Osakeyhtiölain viimeisessä luvussa määritellään se, miten laki on tullut voimaan.

Tutustu myös muihin tietosivuihimme osakeyhtiöstä

Mistä osakeyhtiölaki löytyy kokonaisuudessaan?

Osakeyhtiölaki löytyy kokonaisuudessaan Finlex-sivustolta.

Linkki lakiin on tässä.

 

Osakeyhtiölain muutokset 2019

Osakeyhtilakiin tehtiin muutoksia kesäkuussa 2019 ja muutokset koskivat muun muassa seuraavia teemoja:

 • Lähipiiriä ja lähipiiriliiketoimia
 • Pörssiyhtiön lähipiiriä
 • Pörssiyhtiön palkitsemiseen liittyviä asioita ja raportointia
 • Esteellisyyttä pörssiyhtiön yhtiökokouksen ja hallituksen päätöksenteossa
 • Pörssiyhtiön hallituksen jäsenten palkitsemista.

Kuten esimerkeistä näkee, muutokset koskivat paljon pörssiyhtiöitä ja siten lisäsivätkin melkolailla näiden yhtiöiden sääntelyä monin paikoin.

Tutustu myös