Osinko

Oletko kuullut termin osinko mutta et ole varma mitä se tarkoittaa? Tällä sivulla tutustumme tarkemmin osinkoon ja saatujen osinkojen verotukseen.

Mikä on osinko?

Osinko on yksinkertaisimmallaan osakeyhtiön osakkeenomistajan osuus osakeyhtiön tuloksesta. Jakamalla osinkoa osakeyhtiö voi jakaa kertynyttä voittoa yhtiön osakkeiden omistajille.

Osinkoja maksetaan tyypillisesti kerran vuodessa, mutta on myös olemassa yhtiöitä, jotka jakavat maksettavan osingon kahteen tai useampaan osaan ja sitä jaetaan pienissä erissä ennalta sovittuina päivinä.

Osinkojen verotus

Osinkojen maksamiseen liittyy läheisesti myös verotukseen tutustuminen. Osinkojen verotus koostuu monesta eri muuttujasta, joista tärkeimpiä on osingon suuruus sekä osingon maksajan luonne. Onko kyseessä listaamaton osakeyhtiö. pörssiin listattu osakeyhtiö vai kenties ulkomailta osinkoa maksava yhtiö?

Lue tarkemmin osinkojen verotukseen liittyvistä ohjeistuksista ja määräyksistä täällä:

Osinkojen verotus

Miten osinkotuotto lasketaan?

Osinkotuotolla tarkoitetaan yhdestä osakkeesta maksettavan osingon suhdetta osakkeen käypään hintaan. Toisin sanoen esimerkiksi pörssiin noteeratun yhtiön osinkotuotto lasketaan jakamalla viimeisimmän osingon tai osingon ennusteen suuruus sen hetkisellä osakekurssilla.

Paljonko osinkoa voi saada?

Osinkojen määrä perustuu yhtiökokouksen päätökseen siitä, kuinka paljon osakkeenomistajille jaetaan yhtiöön kertyneitä voittovaroja.

Osakkeenomistajat saavat osinkoa suhteessa omistamiinsa osakkeisiin nähden.

Milloin on oikeutettu saamaan osinkoa?

Osingon maksuun ja saamiseen liittyy monia termiä, joista tärkeimpiä ovat esimerkiksi osingon täsmäytyspäivä, osingon irtoamispäivä ja osingon maksupäivä. Käymme läpi näitä termejä seuraavissa kappaleissa tarkemmin.

Yleisesti ottaen kuitenkin lain mukaisesti niillä kaikilla osakkeenomistajilla on oikeus osinkoon, jotka ovat merkittynä osakeyhtiön osakasluetteloon yhtiön yhtiökokouspäivänä. Toisin sanoen he ovat siis ostaneet osakkeita viimeistään yhtiökokouspäivänä.

Osinko kirjanpidossa

Kun yhtiölle on kertynyt voittovaroja ja hallitus on esittänyt yhtiökokoukselle osinkojen jaosta, tulee osingot lopulta myös huomioida kirjanpidossa. Osinkoihin liittyvät kirjanpidon kirjaukset tehdäänkin siinä vaiheessa, kun yhtiökokous on hyväksynyt tilinpäätöksen sekä tehnyt päätöksen hallituksen suosituksen perusteella toteuttaa osinkojen maksu. Osinkojen maksuun voi liittää tositteeksi esimerkiksi yhtiökokouksen pöytäkirjan, joka toimii kyseisen tapahtuman kirjallisena dokumenttina.

Sinun ei kuitenkaan asiakkaanamme tarvitse huolehtia näistä yksin, vaan autamme sinua koko matkan ajan ja tarvittaessa teemme kaikki toimet puolestasi.

Tutustu myös