Yritysmuotoja

Pohditko yrityksen perustamista vai tutkitko vain mitä erilaisia yritysmuotoja on olemassa?

Tällä sivulla käymme tarkemmin läpi eri yritysmuotoja ja niiden ominaispiirteitä.

Yritysmuodot taulukko

Mitä erilaisia yritysmuotoja on?

  1. Osakeyhtiö
  2. Toiminimi
  3. Kommandiittiyhtiö
  4. Avoin yhtiö
  5. Osuuskunta
  6. Franchising
  7. Kevytyrittäjyys

Kuten oheisesta listasta näet, on olemassa monta erilaista yritysmuotoa, joissa kaikissa on omat ominaispiirteet niin omistuksen, vastuiden kuin vaikkapa verotuksen näkökulmasta.

Seuraavaksi käymme tiivistetysti läpi eri erilaiset yrittäjyyden muodot

Osakeyhtiö

Osakeyhtiö on toinen suosituimmista yritysmuodoista toiminimiyrittäjyyden lisäksi. Osakeyhtiön etuihin kuuluu se, että se soveltuu monenlaiseen yritystoimintaan ja tarjoaa paljon erilaisia mahdollisuuksia. Tyypillisesti osakeyhtiö valikoituu yritysmuodoksi tilanteissa, jossa toiminta edellyttää merkittäviä investointeja tai rahoitusta sekä omistajia on useita. Osakeyhtiö toimii myös erinomaisesti pienen yritystoiminnan pohjana ja antaa yrittäjälle mahdollisuuden optimoida verotusta toiminimiyrittäjyyttä paremmin. Osakeyhtiöiden osuus uusista perustettavista yhtiöistä on noin 40%. Lisäksi osakeyhtiön toimintaan vaikuttaa merkittävästi osakeyhtiölaki, johon kannattaa tutustua ennen lopullista päätöstä.

Tutustu myös: Osakeyhtiön perustaminen

Toiminimi

Osakeyhtiön lisäksi toinen suosittu yritysmuoto on toiminimiyrittäjyys.

Toiminimen etuihin kuuluu perustamisen helppous ja se valikoituukin usein niin sanotuksi ensimmäiseksi yritysmuodoksi uuden yrittäjän matkalla. Tyypillinen toiminimiyritys on sellainen toimija, jonka palvelu tai liikeidea perustuu yrittäjän itsensä osaamiseen eikä mukana ole muita ydinhenkilöitä (toisin sanoen yrittäjiä). Monesti yrityksen toiminnan kasvaessa onkin ajankohtaista pohtia yritysmuodon vaihtoa osakeyhtiöön, joka on myös veroteknisesti enemmän mahdollisuuksia tarjoava yritysmuoto myös yhden yrittäjän arjessa.

Perustettavien yritysten määrästä toiminimien osuus on hieman osakeyhtiöitä suurempi eli noin 45-50%.

Tutustu myös: Toiminimen perustaminen

Kommandiittiyhtiö

Kommandiittiyhtiö voi tulla valituksi yritysmuotona, jos yhtiöön halutaan kaksi yhtiömiestä, joista toinen on ns. rahoittajan roolissa. Kommandiittiyhtiössä tulee olla nimittäin vähintään kaksi yhtiömiestä, joista toinen on vastuunalainen ja toinen on äänetön yhtiömies. Ero näiden roolien välissä on siinä, että äänettömältä yhtiömieheltä vaaditaan yhtiöön rahallinen sijoitus kun taas vastuunalaiselta yhtiömieheltä panokseksi riittää se, että hän antaa omaa työpanostaan yhtiölle.

Kommandiittiyhtiöiden osuus uusista yrityksistä on hyvin pieni.

Avoin yhtiö

Avoimen yhtiön ero kommandiittiyhtiöön on siinä, että perustamisvaiheessa yhtiössä tulee olla vähintään kaksi yhtiömiestä, joista molemmat vastaa yhteisvastuullisista yhtiön sitoumuksista.

Avoimien yhtiöiden osuus perustettavista yhtiöistä on hyvin pieni.

Osuuskunta

Osuuskunta on toiminnaltaan hyvin erilainen kuin aiemmat yritysmuodot.

Se sopii tilanteisiin, jossa osuuskunnan jäsen käyttää osuuskunnan muiden jäsenten tarjoamia palveluita. Kyse onkin yrittäjyyden sijasta enemmänkin yhteisyrittämisestä, jossa osuuskunta koostuu jäsenmaksun maksaneista jäsenistä, jotka yhteisestä tekevät osuuskuntaa koskevat päätökset.

Osuuskuntien osuus on hyvin pieni uusista perustettavista yhtiöistä

Franchising

Franchising-yrittäjyys tarkoittaa sitä, että toimit yrittäjänä osana isompaa liikeketjua, jossa ketju tarjoaa nimensä, palvelunsa jne käyttöösi ja hyödynnät sitä oman liiketoiminnan pohjana. Tällöin voit siis toimia yrittäjänä osana isompaa ketjua ja toimivaa konseptia ilman, että luot omaa liiketoiminnan pohjaa.

Huomiona kuitenkin se, että osa tuotoista menee ketjulle ja myös päätöksenteko tapahtuu isoissa asioissa ketjutasolla.

Kevytyrittäjyys

Nykyään törmää usein myös termiin kevytyrittäjyys, joka ei itsessään ole mikään yritysmuoto. Kevytyrittäjyydellä tarkoitetaan sitä, että laskutuspalvelu hoitaa puolestasi laskutuksen ja voit helposti testasi osaamisesi myymistä ilman työsuhdetta.

Kevytyrittäjyys voi sopia hyvin alkuvaiheessa mutta toiminnan alkaessa kunnolla voi olla järkevää perustaa oma yritys, jotta saat yrityksesi tuotot itsellesi ilman välikäsien perimää komissiota. Lisäksi toimialalla on vaikutusta tämän yrittäjyyden muodon valintaan ja tyypillisiä kevytyrittäjiä ovatkin erilaiset kulttuurialan toimijat.

Lue myös