Kaupparekisteriote

Mikä on kaupparekisteri?

Kaupparekisteri on patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämä rekisteri suomalaisista yrityksistä.

Yrityksen rekisteröiminen kaupparekisteriin

Yrityksen perustamisvaiheessa tulee vastaan myös kysymys yrityksen rekisteröinnistä kaupparekisteriin.

Perustettaessa osakeyhtiötä, kommandiittiyhtiötä, avointa yhtiötä tai osuuskuntaan, on yhtiön rekisteröidyttävä aina kaupparekisteriin. Toiminimeä perustettaessa on usein tehtävä perustamisilmoitus kaupparekisteriin.

Lue tarkempia ohjeita yrityksen perustamisesta seuraavilta sivuilta:

Yrityksen poisto kaupparekisteristä

Kaupparekisterin ylläpitäjä eli patentti – ja rekisterihallitus poistaa rekisteristä toimimattomia tai ei aktiivisia yrityksiä tietyn dokumentoidun menettelyn jälkeen.

Poistoon liittyviä tilanteita on esimerkiksi yritys, joka on verohallinnon tietojen mukaan toimimaton tai jotka eivät ole tehneet kaupparekisteri-ilmoitusta 10 vuoteen.

Poistoa edeltää kuitenkin kohdeyritykselle lähetettävä kirjallinen tiedustelu, jossa tiedustellaan yrityksen tilannetta sekä sen jälkeen tehtävä virallinen kuulutus. Tämä prosessi vielä kokonaisuudessaan noin 4-5kk, jonka jälkeen poisto voi tapahtua ellei yritykseltä ole saatu vastausta.

Ohessa linkki tarkempaan prosessin kuvaukseen:

https://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/useinkysytyt/toimimattomien_poistaminen.html

Kaupparekisteriote

Kaupparekisteriote on asiakirja, josta voi tarkistaa kaikki kaupparekisteriin merkityt kohdeyrityksen tiedot.

Kaupparekisteriotteessa on mainittu esimerkiksi:

  • Yhtiön viralliset yhteystiedot
  • Voimassa olevat rekisteröintitiedot
  • Hallituksen kokoonpano
  • Yhtiön edustamiseen liittyvät säännöt ja henkilöt, joilla on oikeus edustaa yhtiötä
  • Toimitusjohtaja

Kaupparekisteriotteen voi ostaa ja ladata sähköisistä yritysrekistereistä. Tällaisia paikkoja ovat esimerkiksi seuraavat:

Bisnode

Asiakastieto

Tilinpäätöksen rekisteröinti kaupparekisteriin

Useiden yritysmuotojen tulee toimittaa tilinpäätös kaupparekisteriin.

Poikkeuksia tällaisista yrityksistä ovat:

  • Asunto-osakeyhtiö
  • asumisoikeusyhdistys
  • asunto-osuuskunta
  • keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö.

Aikataulullisesti eri yhtiömuotojen määräpäivät eroavat toisistaan ja Oheisen linkin takaa löytyykin patentti- ja rekisterihallituksen julkaisema tarkempi aikajana eri yhtiömuotojen välillä.

https://www.prh.fi/fi/tilinpaatokset.html

Kaupparekisteröintikielto

Rekisteröintikiellolla tarkoitetaan sitä, että voit halutessasi ilmoittaa kaupparekisteriin kiellon, jonka nojalla sinua ei voida ilman erillistä hyväksyntää minkään yrityksen vastuuhenkilöksi. Vastuuhenkilöllä tarkoitetaan esimerkiksi hallituksen jäsenyyttä.

Tarkemmat ohjeet kiellon jättämiseen löydät täältä:

https://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/valty_huijauksilta/rekisterointikielto/ilmoittaminen.html

Lisätietoa erilaisista rekistereistä