Mitä tarkoittaa termi budjetti ja miten sen tulisi näkyä yrityksen arjessa ja suunnittelussa? Muun muassa näitä kysymyksiä ja monia muita käymme läpi seuraavaksi tällä sivulla.

Mikä on budjetti

Mitä on siis budjetti ja miten se sitä hyödynnetään yritystoiminnassa? Budjetista voi hyvin käyttää myös termiä talousarvio. Siihen arvioidaan yrityksen tulot, menot, investoinnit ja muut mahdolliset talouteen vaikuttavat tekijät. Sitä voidaan käyttää myös eräänlaisena tavoitteena budjettikauden aikana, joka tyypillisesti yritystoiminnassa vastaa tilikautta.

Siihen pyritään siis kokoamaan parhaat mahdolliset arviot ja ennusteet sen hetkisen tiedon valossa ja tiedossa olevien suunnitelmien sekä toteutuneiden tulokseen vaikuttavien asioiden avulla.

Budjetin laatiminen eli budjetointi

Miten siis käytännössä laskea budjetti?  Budjetin muodostuksesta voidaan käyttää myös termiä budjetointi, joka tarkoittaa samaa asiaa mutta taloustermein ilmaistuna. Tämä kuvastaa varsinaista budjetin laskemista melko hyvin.

Kuten jo ensimmäisessä kappaleessakin totesimme, budjetti tulisi kasata sen hetken parhaimman tiedon ja arvion perusteella.

Se mitä kaikkea budjetissa eritellään riippuu täysin yrityksen koosta, toimialasta sekä yrityksen omasta halukkuudesta.

Pääpiirteittäin yrityksen budjetissa tulisi olla esimerkiksi seuraavia asioita:

  • Myyntituotot
  • Muuttuvat kustannukset
  • Kiinteät kustannukset
  • Henkilöstökulut
  • Myynti ja markkinointikulut
  • Hallinnolliset kulut
  • Muut liiketoiminnan kulut

Näitä edellä mainittuja laskelmia voi tehdä käytännössä millä tahansa työkalulla, mutta suosittelemme käytettäväksi esimerkiksi excel-pohjaa, joka auttaa budjetin lukujen laskemisessa ja näin vältätetään manuaaliset laskentavirheet.

Erilaisia budjetteja

Varsinaisia pääbudjetteja on olemassa niin vuosibudjetteja kuin kuukausibudjettejakin, näiden välillä ero on käytännössä vain ajanjaksolla. Yritystoiminnan osalta ehdoton suosituksemme on tehdä se tilikaudeksi kerralla ja sitten säännöllisesti seurata sen kehittymistä.

Näin yritystoimintaa kehittäessä ja suunnitellessa eteenpäin aikajana on riittävän pitkä pidempien kehitysasioiden läpiviestiin ja yrityksen toiminnan kehittämiseen.

Mikäli tavoitteena luoda vain esimerkiksi perheen henkilökohtainen budjetti, voi myös kuukausibudjetti toimia. Yritystoiminnan osalta asia on kuitenkin toisin.

Yritys voi kuitenkin laatia myös pääbudjetista yksityiskohtaisempia alabudjetteja, joita voivat olla esimerkiksi seuraavat:

Kassabudjetti

Kassabudjetin tarkoitus on kertoa kullakin hetkellä se, miten esimerkiksi yrityksen kassassa tai pankkitileillä on rahavaroja.

Myyntibudjetti

Myyntibudjetti kertoo puolestaan kullekin ajanjaksolle (esimerkiksi kuukaudelle) asetut myynnin tavoitteet.

Markkinointibudjetti

Markkinointibudjetissa käydään läpi markkinointitoimiin budjetoidut kulut tiettyjen aikajaksojen osalta.

Kuka laatii yrityksen budjetin?

Yrityksen budjetin laatiminen on yrityksen ja yrittäjän itsensä vastuulla.

Mikäli budjetointi tuntuu kuitenkin vieraalta ja kaipaat apua suunnitelmien ja laskemien teossa, kannattaa ensisijaisesti kääntyä tilitoimiston puoleen.

Meillä tilitoimistona on mahdollisuus auttaa helpostikin budjetin laadinnassa, koska pystymme näkemään talouden tiedot helposti ja nopeasti kirjanpidosta. Yhteistyömme voimme sitten käydä läpi tulevia suunnitelmia liiketoiminnan kehittämisen osalta ja niiden mahdollisesti mukanaan tuomia muutoksia talouden luvuissa ja ennustuksissa.

Jätä yhteydenottopyyntö meille, niin otamme sinuun yhteyttä kertoamme lisää vaihtoehtoisista tavoista olla avuksi budjetin laatimisessa.

Halutessasi voit toki olla itsekin suoraan yhteydessä tiimiimme, niin kerromme lisää!

Ilmainen budjettilaskuri

Törmäämme usein kysymykseen siitä, mistä löytyisi ilmainen budjettilaskuri, jonka avulla budjetointia voisi kokeilla itse.

Oheisten linkkien kautta löytyy otsikon käyttötarkoitukseen sopivia budjetointimalleja, joilla budjetointia voi kokeilla itse.

Huomaathan, että tarvittaessa autamme mielellämme yrityksesi budjetin laatimisessa?

Yrityksen budjettipohja

Esimerkki 1

Henkilökohtainen budjetti talouden hallintaan

Esimerkki 2

Esimerkki 3

Kassabudjetti

Esimerkki 4

Aloittavan yrittäjän tulossuunnitelma

Esimerkki 5

Tutustu myös

Voimmeko auttaa budjetoinnissa?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Tilitoimisto Jyväskylässä