Yhdenkertainen kirjanpito

Mitä on yhdenkertainen kirjanpito?

Oletko törmännyt termeihin yhdenkertainen ja kahdenkertainen kirjanpito, mutta en ole varma näiden kirjanpidon kirjaustapojen eroista? Tällä sivulla käymme tarkemmin läpi yhdenkertaisen kirjanpidon tarkempia ohjeistuksia, toimintamalleja sekä hyötyjä ja ongelmakohtia.

Mistä siis on tarkalleen ottaen kyse? Yhdenkertainen kirjanpito on siis kirjanpitotapa, joka on tiettyjen kirjanpitolaissa määriteltyjen rahojen täyttyessä mahdollista vain liikkeen – ja ammatinharjoittajille eli toiselta nimeltään toiminimiyrittäjille.

Onko yhdenkertaisessa kirjanpidossa euromääräistä rajaa? Kyllä on.

Yhdenkertainen kirjanpito on mahdollista liikkeen – ja ammatinharjoittajille eli toiselta nimeltään toiminimiyrittäjille, mikäli päättyneellä tai edeltäneelle tilikaudella on täyttynyt enintään yksi seuraavan listan edellytyksistä

1) taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa;

2) liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa; tai

3) palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä.

Yhdenkertainen kirjanpito käytännössä

Mitä yhdenkertainen kirjanpito käytännössä sitten tarkoittaa ja miten tapahtumia kirjataan kirjanpitoon tätä menetelmää käyttäen?

Perusajatus on, että yhdenkertaisella kirjanpitomenetelmällä kirjattaessa kirjanpitoon kirjataan vain liiketapahtumina saadut tulot ja menot sekä korot ja verot. Lisäksi omaan käyttöön suunnatut liiketapahtumat on eriteltävä kirjanpidossa.

Yksi merkittävä ominaispiirre on myös se, että yhdenkertaista kirjanpitoa tehdessä kirjanpito on maksuperusteista, joka tarkoittaa sitä, että tulot ja menot kirjataan päivälle, jolloin varsinainen maksu on tapahtunut.

Termi yhdenkertainen, tulee kuitenkin varsinaisesta kirjaustekniikasta, sillä yhdenkertaisessa kirjanpidossa tapahtumat kirjataan vain yhdelle tilille.

Tutustu myös: Kahdenkertainen kirjanpito

Yhdenkertaisen kirjanpidon edut

Mikäli yrittäjä haluaa itse tehdä kirjanpitoa ja aiemmin mainitut rajaehdot toteutuvat, voi yhdenkertaisen kirjanpidon toteuttaminen olla hyvä vaihtoehto. On kuitenkin tärkeää muistaa, että myös yhdenkertaisen kirjanpidon tekeminen vaatii osaamista ja tätä tekevän henkilön tulee osalta kirjanpitolain vaatimukset voidakseen täyttää ne oikein.

Mikäli kuitenkin toiminta on hyvin pientä ja tapahtumat vähäisiä, on yhdenkertainen kirjanpito hyvä vaihtoehto.

Yhdenkertaisen kirjanpidon ongelmat

Yleensä ongelmat yhdenkertaisen kirjanpidon osalta tulevat vastaan silloin, mikäli yrittäjän itse tehdessä kirjanpitoa, ei kaikki kirjanpitolain mukaiset vaatimukset ole tuttuja TAI mikäli liiketoiminta kasvaa ja kirjanpidon tekeminen alkaa viedä aikaa ja vaatia aiempaa syvällisempää osaamista.

Koska kirjaustapa on maksuperusteinen, voi olla vaikea hahmottaa toiminnan kasvaessa myös esimerkiksi velkojen ja saatavien määrää.

Tästä syystä suosittelemmekin, että pohdit tarkkaan miten toimintasi kehittyy tulevaisuudessa, jotta osaat valita itsellesi sopivan kirjanpitomallin niin, ettei muutoksia tarvitse tehdä heti toiminnan kasvaessa.

Yhdenkertaisen kirjanpidon tilikausi

Yhdenkertaisen kirjanpidon osalta yrityksesi tilikausi on aina kalenterivuosi.

Tarkempia ohjeistuksia on nähtävissä myös verohallinnon sivuilta.

Tutustu myös

Voimmeko tehdä tarjouksen palveluistamme?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.