Myyntireskontra

Myyntireskontra – mikä se on ja miksi sen ylläpitäminen on tärkeää?

Tutustu aiheeseen tarkemmin täällä!

Mitä tarkoittaa myyntireskontra?

Myyntireskontra on yrityksen kirjanpidon osa ja tarkemmin sanoen käytännössä siis lista yrityksen lähettämistä myyntilaskuista. Myyntireskontrasta näkee helposti ja nopeasti kaikki yrityksen lähettämät ja laskut sekä niiden maksutilanteet.

Kuka pitää yllä myyntireskontraa?

Koska myyntireskontra on yrityksen kirjanpidon osa kokonaisuus, sen ylläpidosta ja päivityksestä vastaa pienissä yrityksissä taho, joka huolehtii myös yrityksen kokonaiskirjapidosta. Tavallisesti sen hoitaminen kuuluu siis kirjanpitäjälle (yleisimmin tilitoimistolle), jonka vastuulla kirjanpidon tekeminen on.

Yhteistyön alkaessa tilitoimiston kanssa, kannattaakin sopia siitä, kuka huolehtii maksamattomien myyntilaskujen muistuttelusta ja niihin muuten liittyvistä toimista.

On tärkeää huolehtia siitä, että maksuehdon mukaan asiakkaasi maksaa laskut eräpäivään mennessä sekä siitä, että tarvittaessa vaadit lain mukaista viivästyskorkoa myöhässä maksetuista laskuista.

Ostolaskujen tiliöinti

Myyntilaskujen tiliöinnillä tarkoitetaan sitä, että lähetetyt myyntilaskut tiliöidään kirjanpidon tekemisen yhteydessä oikein.

Myyntireskontran ylläpito sähköisesti

Nykyään laskuja toimitetaan paljon myös sähköisesti, jolloin käyttämällä sähköisiä laskutusohjelmia laskun laatimiseen, voidaan helpottaa ja nopeuttaa myös paljon myyntireskontran ylläpitoa. Monissa kirjanpitojärjestelmissä onkin erikseen niin sanottu laskutusohjelma, joka on suoraan yhteydessä kirjanpidon kanssa ja helpottaa yhteistyötä tilitoimiston kanssa merkittävästi.

Toki myyntilaskuja voi tehdä myös muilla tavoin ja tällöin onkin tärkeä toimittaa tilitoimistolle kaikki avoimet myyntilaskut, jotta kirjanpitäjä voi huolehtia kirjanpidon tekemisestä sekä myyntireskontran ylläpidosta.

Tutustu myös: sähköinen tilitoimisto, Visma Fivaldi

Mitä tietoja myyntireskontrasta näkee?

Mikäli reskontraa on pidetty ajantasalla, niin sieltä näkyy aina lähetettyjen myyntilaskujen yleislistan lisäksi tarkemmat tiedot summista, maksuista, maksamattomista laskuista jne.

Lue myös