Mitä on liikevoitto?

Yksi yleisistä liiketoiminnan avainluvuista on nimeltään liikevoitto. Mitä se käytännössä tarkoittaa ja miten se lasketaan?

Termillä tarkoitetaan siis tietyn aikajakson ajalta laskettua yrityksen voittoa.

Seuraavissa kappaleissa käymme tarkemmin sen laskemista ja arviointeja läpi.

Liikevoiton laskeminen

Voitto voidaan laskea tuloslaskelmasta saaduilla luvuilla ja yleisin mittari liikevoiton suuruuden määritelmään on liikevoittoprosentti, jota käymme tarkemmin läpi seuraavissa kappaleissa.

Mikä on hyvä liikevoitto?

On olemassa erilaisia ohjearvoja hyvästä liikevoitosta tai tarkemmin sanoen liikevoittoprosentista, mutta näiden ongelmana on se, etteivät ne ota riittävästi kantaa yrityksen toimialoihin tai toisaalta myöskään esimerkiksi yrityksen varsinaiseen tavoitteeseen.

Moni kasvuyritys saattaa tehdä kasvua kannattavuuden kustannuksella ja toisaalta vastaavasti taas toinen toimija saattaa hakea vain mahdollisimman hyvää voittoa ilman, että haluaa hakea enempää liiketoiminnan kasvua.

Ohjearvojen perusteella alle 5 prosentin liikevoitto on heikko, 5-10 prosentin liikevoittoprosentti on tyydyttävä ja yli 10 prosentin liikevoitto on hyvä. Mutta kuten aiemmin kirjoitimme, niin näiden osalta on paljon eroja toimialoittain. Osassa toimialoissa esimerkiksi 10 prosentin liikevoittoprosentti voi olla on heikko tulos.

Liikevoittoprosentti

Liikevoittoprosentti kuvaa suhdelukua liikevoiton ja liiketoiminnan tuottojen välillä.

Liikevoittoprosentti lasketaan siis seuraavalla kaavalla:

Liikevoitto / Liiketoiminnan tuotot * 100 = Liikevoittoprosentti

Mitä liikevoitto kuvaa?

Kuten jo tällä sivulla olemme käyneet aiemmin läpi, niin liikevoitto kertoo yksinkertaisesti yrityksen liiketoiminnan tuloksen. Voitosta on vähennetty jo liiketoiminnan kuut ja poistot mutta ei vielä erikseen rahoituksen kuluja tai veroja.

Liikevoiton laskennan ja tarkastelun kannalta helpoin tapa nähdä yritystoiminnan kannattavuus on seurata tarkasti kirjanpidon raportteja ja tässä tapauksessa tuloslaskelman kehitystä säännöllisesti.

Asiakkaanamme saat ajantasaiset raportit kuukausittain ja halutessasi käymme näitä läpi tarkemmin kanssasi

Tutustu tarkemmin palveluumme täällä.

TAI ota suoraan yhteyttä tiimimme ja pyydä tarjouksemme.

Vastauksia palveluumme liittyviin usein kysyttyihin kysymyksiin löydät täältä.

Miten liikevoittotietoa voi käyttää arjessa?

Saatua tietoa omasta voittoprosentista voi käyttää myös toimialakohtaisiin vertailuihin ja esimerkiksi omiin kilpailijoiden analysointeihin. Mikäli esimerkiksi omat tulokset eroavat merkittävästi kilpailijoista, niin kannattaa miettiä oman toiminnan eroavaisuuksia ja syitä siihen.

Julkiset liikevoittotiedot osakeyhtiöistä on tarkastettavissa esimerkiksi täältä.

Tutustu myös