Liikevaihto

Tällä sivulla käymme tarkemmin läpi liikevaihto-termiä ja liikevaihdon merkitystä yritystoiminnalle. Samalla käymme myös kysymykset: Mistä voin seurata liikevaihdon kehitystä ja miksi minun kannattaa olla kiinnostunut liikevaihdosta

Mikä on liikevaihto?

Liikevaihto on terminä yksi yleisimmin käytetyistä termeistä, kun puhutaan yrityksen toiminnan koon määrityksestä ja yrityksen toiminnan laajuutta arvioitaessa. Eikä syystä, sillä liikevaihto sisältääkin siis kaiken yrityksen myymien tuotteiden ja palveluiden yhteenlasketun arvonlisäverottoman myynnin vähennettynä mahdollisilla saaduilla alennuksilla.

Se siis kuvaa hyvin tarkkaan sitä, minkälainen kysyntä yrityksen tarjoamalla tuotteella tai palvelulla on.

Liikevaihto eri toimialoilla

On kuitenkin tärkeä huomata, ettei eri toimialoilla toimivien yritysten liikevaihtoa kannata vertailla, koska toimialoittain liiketoiminnan rakenne on hyvin erilainen. Käyttäessäsi siis liikevaihtoa vertailulukuna, kannattaa pysyä tarkasti saman toimialan sisällä olevissa yrityksissä.

Miten näen yritykseni liikevaihdon?

Yrityksen liikevaihto on helposti nähtävissä tuloslaskelmasta, kun kirjanpito on valmistunut tietyn ajanjakson osalta. Voit nopeasti nähdä liikevaihdon määrän määriteltyjen ajanjaksojen välillä ottamalla yhteyttä kirjanpitäjääsi, joka toimittaa sinulle haluamasi raportit.

Asiakkaanamme saat meiltä kuukausittain ajantasaisen tuloslaskelman, josta voit tarkistella oman yrityksen toteutuneita lukuja ja halutessasi voimme käydä niitä sitten myös yhdessä läpi.

Liikevaihdon seuraaminen arjessa

Yrityksen liiketoiminnan seuraaminen on jokaiselle yrittäjälle äärimmäisen tärkeää. Liikevaihdon seuraaminen on yksi tärkeistä riveistä kirjanpidon raporteilta, jota suosittelemme seuraamaan tasaisesti kuukausittain.

Näin pystyt yrittäjänä nopeasti tekemään muutoksia ja tarvittavia korjaustoimenpiteitä, mikäli yritystoiminta ei mene suunnitelmien mukaan. Tästä syystä tarjoammekin asiakkaillemme aina ajantasaiset raportit kuukausittain.

On tärkeä huomata, että vaikka liikevaihto kuvaa yleisesti yrityksen myynnin kehitystä, niin sen seurantaan ja kirjanpidon sääntöihin kannattaa kiinnittää huomiota eri tavalla, mikäli yrityksellä on monta eri toimintoa. Tällä tarkoitamme esimerkiksi tilannetta, jossa yrityksellä on useampi erilainen palvelu. Tällöin on tyypillistä myös sisäisesti eritellä liikevaihto palveluittain tai tuotteittain. Näin ollen kokonaisliikevaihto ei suoraan vastaa kysymykseen eri palveluiden välisistä myynnin kehittymisen eroista.

Yritysten julkiset liikevaihtotiedot

Osakeyhtiöiden tilinpäätöstiedot ovat julkisia ja näin ollen myös liikevaihdot löytyvät aina tilikauden jälkeen erilaisista palveluista.

Mikäli haluat nähdä vain perustiedot yrityksen toiminnasta, niin voit käyttää maksuttomia raportointipalveluita

https://www.finder.fi/

TAI vaihtoehtoisesti tarkemmat tilinpäätöstiedot on tilattavissa esimerkiksi Bisnoden palvelusta.

https://www.bisnode.fi/yritykset/fi/kotimaiset/

Tutustu myös