Mikä on kirjanpitoasetus?

Kirjanpitoasetus on yksi keskeisimmistä kirjanpitoa säätelevistä pakottavista ohjeista. Kirjanpitoasetuksen lisäksi muita tärkeitä kirjanpitoon vaikuttavia lakeja tai määräyksiä ovat kirjanpitolaki sekä osakeyhtiöiden toimintaa määrittelevä ja sitä kautta myös kirjanpitoa sivuava osakeyhtiölaki.

Tällä sivulla tutustumme kuitenkin tarkemmin kirjanpitoasetukseen.

Mistä löydän kirjanpitoasetuksen?

Ajankohtainen ja yksityiskohtainen kirjanpitoasetus löytyy täältä. Finlexin sivulta löytyy myös tarkat tiedot asetuksen voimaantulopäivästä sekä siihen tehdyistä muutoksista päivämäärineen.

Kirjanpitoasetuksen sisältö pääpiirteittäin

Kirjanpitoasetus on pituudeltaan esimerkiksi osakeyhtiölakiin tai kirjanpitolakiin nähden huomattavasti lyhyempi mutta sisältää siitä huolimatta paljon yksityiskohtaista ja kirjanpidon arkeen vaikuttavia yksittäisiä määräyksiä ja ohjeita, joita käymme pääpiirteissään läpi seuraavaksi:

1 Luku

Tuloslaskelma- ja tasekaavat

Kirjanpitoasetuksen ensimmäisessä luvussa määritellään tarkasti jokaisella kirjanpitovelvollisella vaikuttavat pohjatiedot eli tuloslaskelman ja taseen sisällöt ja niiden esitysmuodot.

Tuloslaskelma

Kirjanpitoasetuksessa käydään heti ensimmäisessä kappaleessa läpi tuloslaskelman pääperiaatteet ja eritellään neljä erilaista lähestymistapaa tuloslaskelman rakentamiseen ja ylläpitämiseen. Näistä yleisimmät ovat nimeltään kululajikohtainen tuloslaskelma, toimintakohtainen tuloslaskelma sekä kiinteistön tuloslaskelma.

  • Kululajikohtainen tuloslaskelma
    • Kirjanpitoasetuksen kohta löytyy täältä
  • Toimintokohtainen tuloslaskelma
    • Kirjanpitoasetuksen kohta löytyy täältä
  • Kiinteistön tuloslaskelma
    • Kirjanpitoasetuksen kohta löytyy täältä

Tasekaavat

Taseen osalta asetus käy rivi riviltä läpi oikeanlaisen tasekaavan ja esitystavat. Tarkemmat ohjeet taseen kokoamiseen löytyvät suoraan ensimmäisen luvun alta kohdasta .

2 luku

Rahoituslaskelma ja liitetiedot

Kirjanpitoasetuksen toisessa luvussa määritellään tarkemmin se, mitä rahoituslaskelmasta tulee käydä ilmi ja minkälaisia liitetietoja siinä on oltava.

Lyhyesti tiivistäen rahoituslaskelma tarkoitetaan laskelmaa, josta käy ilmi yksilöidysti liiketoiminnan rahavirta, investointien rahavirta sekä rahoituksen rahavirrat.

3 luku

Konsernituloslaskelma ja konsernitase

Luku kolme keskittyy määrittelemään konsernimuotoisen yritystoiminnan varsinaisen konsernin tuloslaskelman ja taseen eli toiselta nimeltään konsernitaseen rakennetta ja tarkempia ohjeistuksia.

4 luku

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Luvussa neljä käydään tarkemmin läpi miten konsernitilinpäätöksen liitetiedot on rakennettava.

5 luku

Tase-erittelyt ja liitetietojen erittelyt

Viimeinen varsinainen luku järjestysnumeroltaan luku viisi määrittelee sen, mitä tase-erittelystä on ilmettävä. Tase erittelyn tulee siis asetuksen mukaisesti pystyä erittelemään muun muassa taseessa olevien pysyvien vastaavien, vaihtuvien vastaavien, vieraan pääoman sekä pakollisten varausten yksityiskohtaiset rivit tarkasti numeroituna.

Kaipaatko apua ohjeiden tulkinnassa?

Toivottavasti sait vastauksen kysymyksiisi kirjanpitoasetuksen osalta! Mikäli sinulla on kuitenkin vielä avoimia kysymyksiä, niin tiesithän, että me autamme mielellämme? Asiakkaanamme sinun ei tarvitse tuntea tarkemmin kirjanpitoasetuksen tai muiden kirjanpitoon vaikuttavien lakien sisältöä, vaan me huolehdimme niiden noudattamisen puolestasi. Teemme mielellämme tarjouksen palveluistamme ja kerromme, kuinka pystymme yhteistyöllä vapauttamaan omaa aikaasi enemmän varsinaisen liiketoimintasi pyörittämään.

Ota rohkeasti yhteyttä tiimiimme TAI vaihtoehtoisesti jätä yhteydenottopyyntö alla olevalla lomakkeella, niin olemme sinuun pikaisesti yhteydessä.

Tutustu myös

Voimmeko olla avuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.