Tällä sivulla tutustutaan tarkemmin termiin myyntikate.

Käymme läpi muun muassa mitä se tarkoittaa, miten se lasketaan ja miksi sen pitää kiinnostaa yrittäjää.

Mikä on myyntikate?

Mistä siis on kyse myyntikatteesta puhuttaessa?

Lyhyesti tiivistäen myyntikatteella tarkoitetaan sitä osuutta myynnin tuottamasta tulovirrasta, joka jää kattamaan yrityksen kiinteitä kuluja.

Mikäli kiinteät kustannukset ovat pienemmät kuin myyntikate, niin yritys tuottaa voittoa.

Seuraavassa kappaleessa tarkastellaan myyntikatteen laskukaavaa sekä tutustutaan myös työkaluun, jolla sitä voidaan laskea.

Miten myyntikate lasketaan?

Seuraavaksi tutustumme myyntikatteen laskukaavaan, jonka avulla voit laskea melko vaivattomasti yritystoiminnan katetuoton.

Myyntikatelaskennan kaava on seuraava:

Myyntikate = Liikevaihto – ainekulut – ulkopuoliset palvelut

Myyntikatelaskuri

Mikäli myyntikatteen laskeminen aiheuttaa vaikeuksia tai haluat vain nopeasti tarkistaa laskelman käyttämällä laskuria, niin on olemassa myös erillisiä myyntikatelaskureita, jotka laskevat katteen puolestasi.

Myyntikatelaskuri saattaa siis nopeuttaa laskelman tekoa.

Tutustu myyntikatelaskuriin esimerkiksi täällä.

Myyntikateprosentti

Mikä sitten on myyntikateprosentti ja miten se eroaa myyntikatteesta?

Myyntikateprosentti on suhdeluku myyntikatteen ja liikevaihdon välillä. Se kertoo siis kuinka suuri osuus myyntikatteella on kokonaisliikevaihdosta.

Laskentakaavana se on melko helppo tarkistaa, sinun tarvitsee vain tietää liikevaihdon suuruus ja myyntikatteen suuruus, jonka olet saanut käyttämällä aiemmissa kappaleissa kertomiamme ohjeita.

Tiivistäen laskukaava myyntikateprosentilla, se menee siis seuraavasti:

Myyntikateprosessi = myyntikate / liikevaihto * 100

Mikäli haluat tarkistaa vielä erikseen laskun tuloksen käyttämällä erikseen laskinta tai laskuria, niin seuraavassa kappaleessa kerromme myyntikatelaskurista, jonka avulla voit vielä tehdä kyseisen tarkistuksen nopeasti ja vaivattomasti.

Myyntikateprosenttilaskuri

Mikä siis on myyntikatelaskuri ja mihin sitä tarvitsen?

Kyseessä on laskuri, joka helpottaa myyntikatteen laskemista, mikäli laskutoimituksen teko tuntuu tai kuulostaa vaikealta.

Hyvän esimerkin myyntikateprosenttilaskurista löydät täältä.

Mikä on hyvä myyntikatteen suuruus?

Myyntikatteen suuruuteen vaikuttaa niin yrityksen koko, toimintamarkkina sekä toimiala. Näin ollen ei voi suoraan sanoa esimerkillistä myyntikatteen suuruutta.

Isoilla yrityksillä voi olla esimerkiksi matalammat sisäänostohinnat, koska he pyörittävät isompaa volyymiä. Pieni yhtiö voi taas hyötyä puolestaan kevyemmästä organisaatiosta ja sitä kautta kustannusrakenteesta, joka on isoja yhtiöitä kevyempi.

Miten voin parantaa myyntikatetta?

Moni yrittäjä miettii jatkuvasti vastausta otsikossa mainittuun kysymykseen ja periaatteessa vaihtoehtoja tietyn yksittäisen tuotteen tai palvelun myyntikatteen parantamiseksi ei ole kovin monia.

Joko yrityksen pitää parantaa yksittäisen tuotteen tai palvelun myyntituottoa eli nostaa hintaa ja samalla pyrkiä pitämään kustannukset samalla tasolla. Toisena vaihtoehtona on pitää tuotteen tai palvelun hinta samana mutta pienentää kyseisen myytävän tuotteeseen tai palveluun kohdistuvia kuluja.