Autoetu

Oletko törmännyt termiin autoetu ja haluat lukea siitä enemmän? Vai oletko kenties jo päättänyt valita autoedun mutta pohdit vielä auton käyttöedun vai vapaan autoedun välillä?

Tällä sivulla tutustumme tarkemmin autoetuun ja sen eri vaihtoehtoihin.

Mikä on autoetu?

Mistä on siis kysymys autoedusta puhuttaessa?

Autoedusta puhuttaessa kyse on yksinkertaistaen siitä, että työnantaja haluaa tarjota työntekijälle yrityksen omistamaa tai hallinnoiman auton käyttöön. Tällaisissa tilanteissa työntekijän on mahdollista käyttää autoa siis sekä työajoihin että henkilökohtaisiin ajoihin. Hänen valitsemansa autoedun tyyppi sekä kohdeauton valinta määrittää sitten muut vaikutukset ja toimintamallit auton käytön osalta.

Tutustumme näihin tarkemmin seuraavissa kappaleissa.

Autoedun vaikutus palkkaan

Yksi tyypillisimmästä ja yleisimmistä meiltä kysyttävistä kysymyksistä liittyy autoedun ja palkan väliseen yhteyteen ja sen aiheuttamiin verotuksen muutoksiin. Onko siis kyse palkasta vai miten autoetua käsitellään palkanlaskennan yhteydessä?

Autoetu on yksinkertaistaen palkanlisä ja sen laskennallinen verotusarvo lisätään bruttopalkkaan, josta työntekijä sitten maksaa oman tuloveroprosenttinsa mukaisen ennakonpidätyksen.

Esimerkkinä tilanne, jossa auton verotusarvo on 500 euroa ja työntekijän kuukausittainen bruttopalkka on ollut aiemmin 2500 euroa. Mikäli työntekijä ja työnantaja ovat sopineet, että palkka pysyy ennallaan ja lisänä tulee jatkossa autoetu kyseisen verotusarvon mukaan, niin työntekijän bruttopalkka nousee siis 3000 euroon ja sitä myöten myös tuloveroprosentti nousee verohallinnon progressiivisen mallin mukaan.

Verotusarvon laskemisesta ja toisaalta eri autoedun malleista kerromme lisää seuraavissa kappaleissa.

Milloin autoetu kannattaa ottaa?

Autoedun käyttäminen on aina osapuolten sopimukseen perustava ja sen valintaan vaikuttavat monet seikat niin työnantajan mahdollisen yleisen politiikan mukaan, joka on yleistä isoille yhtiöille. Toisaalta taas pienemmissä yhtiöissä käytännöt voivat vaihdella paljonkin.

Yhteistä kaikille on se, että autoetu sopii toisille ja osa taas ottaa autoedun sijaan mieluummin isomman rahapalkan. Yleensä nämä ovat valintatilanteita, joissa on hyvä arvioida kokonaisuudet ja mahdolliset verovaikutukset eri tilanteiden välillä.

Erilaiset autoedun vaihtoehdot

Kuten aiemmin totesimme, autoedun tyyppejä on erilaisia ja pääsääntöisesti autoetu jaetaan luokkaan, jotka ovat nimeltään vapaa autoetu ja auton käyttöetu. Seuraavassa kappaleessa käymme nämä eri luokat tarkemmin läpi.

Vapaa autoetu

Vapaa autoetu on verotusarvoltaan arvokkaampi niin sanottu kokonaisvaltainen autoetu, koska työntekijä ei tässä vaihtoehdossa maksa itse auton käytöstä aiheutuvia maksja.

Vapaa autoetu on siis toisin sanoen hyvin yksinkertainen eli työnantaja maksaa autosta aiheutuvat kustannukset sisältäen myös käyttövoimakulut

Auton Käyttöetu

Auton käyttöedun ero vapaaseen autoetuun tulee esille siinä, että auton käyttöedun osalta palkansaaja maksaa itse ainakin auton käyttövoimakulut yksityisajojen osalta.

Autoedun verotusarvon laskeminen

Autoedun laskennan määräykset tarkistetaan vuosittain verohallinnon toimesta ja ne sisältävät kaksi eri osiota, jotka ovat niin sanottu perusarvo sekä käyttökustannukset.

Perusarvon laskennassa auton uushankintahinta, joka on maahantuojan automallille ilmoittama yleinen suositushinta eikä siis ole sama asia kuin todellinen toteutunut kauppahinta. Lisäksi hankintahintaan vaikuttaa myös omien säädösten mukaan summaa nostavat mahdolliset lisävarusteet, joista tehdään ensin verohallinnon määrittelemä vähennys.

Käyttökustannuksia ovat esimerkiksi käyttövoimakulut (polttoainekulut), rengaskulut, huoltokulut ja vakuutukset.

Kuten olemme kuvanneet, autoedun laskemisessa on tärkeää huomioida monta eri asiaa. Tästä syystä suosittelemmekin tutustumaan autoetulaskuriin, jonka avulla voit luotettavasti ja vaivattomasti saada arvion erilaisten autotyyppien verotusarvosta ja tehdä sen pohjalta päätöksiä ratkaisuiden osalta.