Oletko törmännyt ensimmäistä kertaa termiin tilaajavastuuraportti ja haluat ymmärtää tarkemmin mistä on kysymys? Vai oletko kenties ensimmäistä kertaa tilanteessa, jossa tarvitset sopimuksen syntymistä varten tilaajavastuulain mukaisen velvoitteiden täyttämistä ja etsit apuja tähän tilanteeseen?

Olemme koonneet tälle sivulle lisätietoa ja tärkeitä linkkejä tilaajavastuuraportin osalta. Tervetuloa tutustumaan aiheeseen tarkemmin!

Mikä on tilaajavastuuraportti?

Mikä sitten on tilaajavastuuraportti ja kuka sitä voi hyödyntää? Tilaajavastuuraportti on luotu helpottamaan tilaajavastuulain alaisia yrityksiä täyttämään lain mukaiset raportointivelvollisuudet ja raportti pyrkii sisällyttämään kaikki lain mukaiset vaatimustiedot yhdessä raportissa.

Kuka tarvitsee tilaajavastuuraportin?

Entä ketä varten tilaajavastuuraportit on luotu ja kuka niitä oikeastaan sitten tarvitsee? Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä eli niin sanottu tilaajavastuulaki määrittelee tarkasti velvoitteet tilanteessa, jossa jokin taho päätyy hankkimaan ulkopuolista työvoimaa. Tämä voi tulla vastaan esimerkiksi rakennusalalla, jossa on hyvin tyypillistä solmia rakennusvaiheessa monia eritasoisia alihankintasopimuksia.

Lain määräysten mukainen työn tilaaja on velvollinen selvittämään, että sopimuskumppani täyttää vaaditut laissa määritetyt velvoitteet. Näiden selvitysten helpottamiseksi on luotu markkinoille erillinen tilaajavastuuraportti, joka helpottaa selvityksen tekoa ja säästää huomattavasti aikaa.

Tilaajavastuuraportin sisältö

Mitä tilaajavastuuraportti yleensä sitten sisältää? Koska raportti on luotu vastaamaan tilaajavastuulain tuomia raportointipaineita, kuten edellisessä kappaleessa kerroimme, niin onkin hyvä tutustua tarkemmin lain erilaisiin raportoinnin kohtiin. Tilaajavastuuraportin tehtävänä onkin yleisesti pyrkiä vastaamaan näihin tietoihin mahdollisimman kattavasti ja tarkasti.

Toimittaessa tilaajavastuulain määräysten alla, tulee tilaajan tarkistaa potentiaalisesta sopimuskumppanilta muun muassa seuraavat tiedot:

  • Yrityksen rekisteröintitiedot seuraavista rekistereistä
  • Kaupparekisterin tiedot kaupparekisteriotteen avulla tai muutoin
  • Tarkemmat selvitykset kyseiseen tilattavaan työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai muista oleellisimmista ja keskeisistä työehdoista.
  • Selvitys tai todistus siitä, ettei yrityksellä ole verovelkaa tai vaihtoehtoisesti verohallinnon raportti verovelan määrästä
  • Selvitys tai todistus siitä, että yritys on huolehtinut pakollisista työntekijöiden eläkevakuutuksien ottamisesta ja suorittanut lakisääteiset eläkevakuutusmaksut eteenpäin. Mikäli maksuja on tekemättä tai myöhässä, niin tarvitaan myös todistus maksuohjelman osalta.

Esimerkiksi kaikkiin näihin seikkoihin pyritään vastaamaan riittävällä kattavuudella tilaajavastuuraportissa.

 

Tilaajavastuuraportti esimerkki

Haluatko nähdä esimerkin tilaajavastuuraportista? Oheisen linkin takana esimerkki tilaajavastuutuuraportista.

Tilaajavastuuraportin tilaaminen

Tilaajavastuuraportin tilaus on tehty nopeaksi ja vaivattomaksi. Olemme koonneet alle muutamia palveluntarjoajien linkkejä, joista löydät tilaajavastuuraportin tilausohjeet ja pääset asiassa helposti eteenpäin.

Linkki 1 – Asiakastiedon tilaajavastuuraportti

Linkki 2 – Bisnoden tilaajavastuuraportti ja muut raportit

Linkki 3 – Vastuu Groupin tilaajavastuuraporttipalvelut