Termi ostovelka voi olla monelle tuttu mutta mitä se itseasiassa tarkoittaa? Käymme tällä sivullamme tarkemmin läpi ostovelkoja, niiden syntymistä ja kirjaamista aina maksamiseen saakka.

Mikä on ostovelka?

Ostovelalla tarkoitetaan tilannetta, jossa yritys ostaa itsellään tuotteita tai palveluita, mutta ei maksakaan niitä heti ostohetkellä. Tällainen tilanne syntyy aina, kun yritykset käyvät keskenään kauppaa laskuttamalla. Laskutustapahtuman ja varsinaisen maksutapahtuman välissä on kuitenkin huolehdittava siitä, että ostotapahtuma on huomioitu oikein kirjanpidossa. Tänä aikana ostava yritys on laskun verran velkaa tuotteita tai palveluita myyvälle yhtiölle.

Miten ostovelka kirjataan?

Ostovelka kirjataan yrityksen kirjanpidossa velkoihin aina siihen saakka, kunnes kyseiseen velkaan liittyvä maksutapahtuma on tehty.

Ostoveloista pidetään erillistä erittelyä ja niiden kehitystä seurataan ostoreskontrassa.

Asiakkaanamme sinun ei tarvitse huolehtia kirjaussäännöistä, koska huolehdimme näistä puolestasi.

Tutustu tarkemmin palveluumme täällä TAI ota suoraan yhteyttä tiimiimme, niin teemme tarjouksen palveluistamme.

Ostovelkojen kiertoaika

Ostovelkojan kiertoajalla tarkoitetaan keskimääräistä aikaa sille, jonka kuluessa yritys maksaa syntyneet ostovelat pois.

Ostovelan kiertoajan laskukaava menee seuraavasti:

Ostovelkojen kiertoaika (päivää) = 365 * ostovelat / aine- ja tarvikeostot (12 kk)

Ostovelkoihin liittyvä lainsäädäntö

Kuten monta muutakin kirjanpitoon liittyvää ohjetta ja yleistä määräystä, niin myös ostovelkoihin ja niiden huomiointiin kirjanpidossa liittyy lain ohjeistukset.

Kirjanpitolaissa on myös ostovelkoihin liittyviä huomioita,

Kirjanpitolaki löytyykin kokonaisuudessaan täältä:

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19971336

 

Tutustu myös