Mitä tarkoittaa nettopalkka?

Yleisesti palkoista puhuttaessa tarkoitetaan sillä nimenomaan Suomessa bruttopalkkaa. Muualla palkkojen suuruudet voidaan yhtä hyvin myös ilmoittaa nettopalkkoina, joten tässä on eroa eri valtioiden välillä.

Nettopalkasta puhuttaessa tarkoitetaan sitä summaa, joka lopulta tulee palkansaajalle kaikkien tehtyjen vähennysten jälkeen.

Tehtävillä vähennyksillä tarkoitetaan yleensä palkan sivukuluja sekä ennakonpidätystä. Sivukuluja käsittelemme tarkemmin seuraavaksi.

Palkan sivukulut ja muut vähennykset

Jotta bruttopalkasta voidaan laskea nettopalkka, tarvitaan siis tieto vähennettävistä palkan sivukuluista sekä ennakkopidätyksen määrästä.

Palkkojen sivukulujen määrä vaihtelee vuosittain.

Tutustu aiheeseen tarkemmin täällä:

Palkan sivukulut 2022

Nettopalkkalaskuri

Oheisen laskurin avulla voit testata eri vaihtoehtoja käyttämällä miten nettopalkka muodostuu ja minkälaisia sivukuluja työnantajalle muodostuu kussakin tilanteessa.

https://www.palkka.fi/palkkalaskuri/nettolaskuri.htm

Tutustu myös