Palkka

Palkanlaskenta

Palkanlaskenta kuuluu jokaisen työnantajan säännöllisiin tehtäviin ja mitä enemmän työntekijöitä, sitä enemmän se helposti kuormittaa. Siksi suosittelemme lämpimästi, että palkanlaskenta hoidetaan tilitoimistokumppanin kautta. Näin saamme samalla kaikki vaadittavat tiedot kirjanpitoa varten ja samalla voimme helpottaa asiakkaan arkea huomattavasti.

Huolehdimme palkanlaskennan kokonaisuudessaan sisältäen myös vaadittavat viranomaisilmoitukset.

Palkan sivukulut

Varsinaisen palkan lisäksi palkanlaskennassa ja palkanmaksussa tulee huomioida erilaisia sivukuluja, joista listaa seuraavaksi:

 • Työeläkemaksu
  • Työeläkemaksusta vastaavat yhdessä työnantaja sekä työntekijät. Työnantajan vastuulla on kuitenkin pidättää työntekijän osuus palkasta ja suorittaa se lisättynä omalla osuudella työeläkeyhtiölle.
 • Sairausvakuutusmaksu
  • Työnantaja huolehtii sairausvakuutusmaksun tilittämisestä verottajalle yhdessä muiden työnantajasuoritusten kanssa.
  • Sairausvakuutusmaksua ei kuitenkaan makseta, mikäli työntekijä on alle 16 vuotias TAI yli 68 vuotias.
 • Muut pakolliset vakuutukset
  • Mikäli työnantaja maksaa kalenterivuoden aikana palkkaa yli 1300 euroa, on otettava pakollinen työtapaturma- ja ammattitautivakuutus.
 • Työttömyysvakuutusmaksu
  • Työnantajat, joka maksavat palkkoja yhteensä yli 1300 euroa kalenterivuodessa ovat velvollisia suorittamaan myös työttömyysvakuutusmaksua.

Lue myös: Palkan sivukulut 2022

Ennakonpidätys

Ennakonpidätys on työntekijän palkasta pidetettävä prosenttiosuus, joka sisältää valtion-, kunnan ja kirkon verot. Työnantajan vastuulla on myös tilittää tämä muiden työnantajamaksujen mukana verottajalle. Ennakonpidätysprosentti on yksilöllinen ja suuruus käy ilmi työntekijän verokortista.

Palkanmaksupäivä

Palkanmaksupäivä on se päivä, joka on sovittu osapuolten kesken niin sanotuksi palkkapäiväksi. Palkanmaksupäivästä sovitaan jo työsopimuksessa.

Palkanmaksupäivä on yleisimmin joko kuun puolivälissä tai kuun viimeinen päivä. Toimialojen välillä on myös eroja palkanmaksuväleistä mutta tyypillisimmät ovat kerran kuukaudessa tai kahden viikon välein.

Tilitoimisto palkanlaskennan apuna

On hyvin tyypillistä, että yrittäjä ulkoistaa palkanlaskennan keskittyäkseen omaan ydintoimintaansa. Siksi hoidamme asiakkaidemme puolesta palkanlaskennan kokonaisuudessaan. Mikäli siis tarvitset apua palkanlaskennassa, niin autamme mielellämme.

Voit tutustua tarkemmin palveluumme täällä: Kirjanpito,Sähköinen tilitoimisto

TAI ottaa suoraan yhteyttä tiimiimme, niin teemme tarjouksen palveluistamme.

Palkan lisät

Varsinaisen peruspalkan lisäksi palkkaan voi sisältyä erilaisia lisiä, joista ohessa muutamia yleisimpiä:

 • Tehtävälisä
 • Ylityölisä
 • Iltalisä
 • Yötyölisä
 • Viikonloppulisä

Jotta tiedät tarkalleen maksettavien lisien määrät ja säännöt, niin kannattaa tutustua jo ennen ensimmäisen työntekijän palkkaamista toimialanne työehtosopimukseen. Työehtosopimuksessa käydään tarkasti läpi toimialakohtaiset lisät ja niiden kertymissäännöt.

Ohessa linkkejä yleisimpiin työehtosopimuksiin:

 • Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES

https://www.kt.fi/sopimukset/kvtes

 • Rakennusalan työehtosopimukset

https://rakennusliitto.fi/palkat-ja-tyoehdot/sopimusalat/talonrakennusala/

Tutustu myös