Verokortti

Jokainen palkansaaja sekä vastaavasti myös palkanmaksaja tarvitsee tiedon veroprosentin suuruudesta, voidakseen huolehtia oikeansuuruisesta ennakonpidätyksestä palkan yhteydessä. Ajantasainen ja kulloinkin sovellettava veroprosentti selviää aina voimassa olevasta verokortista.

Tällä sivulla tutustumme tarkemmin siihen, mikä on verokortti, mistä verokortin voi saada ja miten toimia esimerkiksi verokortin muutostilanteissa tulojen muuttuessa merkittävästi suuntaan tai toiseen kuluvan verokauden aikana.

Huomaathan, että mikäli emme vastanneet kaikkiin avoimiin kysymyksiisi sivulla, niin autamme mielellämme palkanlaskennassa ja verokorttiin liittyvissä kysymyksissä? Voit aina ottaa yhteyttä tiimiimme TAI halutessasi voit jättää yhteydenottopyynnön lomakkeen kautta ja olemme sinuun pikaisesti yhteydessä.

Mikä on verokortti?

Verokortti on verohallinnon vuosittain laatima fyysinen tai nykyään laajalti sähköinen dokumentti tai toisin sanoen ohjeistus palkanmaksajalle siitä, kuinka paljon työntekijälle maksettavasta palkasta tulee käyttää ennakonpidätykseen.

Aiemmin verokortteja saattoi olla useita esimerkiksi tilanteessa, jossa samalla palkansaajalla oli useita työpaikkoja. Tällöin sivutulojen osalta käytössä oli sivutulojen osalta erilainen verokortti mutta tämä on nykyään poistunut ja käytössä on vain yksi vuosittainen verokortti, jonka ohjeita sovelletaan kaikissa palkanmaksun tilanteissa.

Verokortissa olevalla vuosittaisella tulorajalla tarkoitetaan sitä euromääräistä määriteltyä rajaa, jonka mukaan sovellettava veroprosentti on laskettu. Perusprosentin lisäksi verokortissa on kerrottu myös lisätulojen veroprosentti, jota käytetään vuosittaisen tulorajan ylittyessä.

Mistä löydän verokorttini?

Verokortin tiedot ovat aina löydettävissä verohallinnon sähköisestä asiointikanavasta eli omaverosta huolimatta siitä, minkä toimitustavan olet verokortin osalta aiemmin valinnut.

Verokortin tilaus

Verokortin tilaaminen hoituu asioimalla verohallinnon kanssa. Nykyään tilaus ja uuden verokortin saaminen tapahtuu nopeasti ja vaivattomasti verohallinnon sähköisen asiointikanavan eli omaveron kautta.

On kuitenkin hyvä huomata, että verohallinto toimittaa kuitenkin automaattisesti vuosittain vuodenvaihteen tienoilla uuden verokortin omien asetustesi mukaan. Voit valita itse verohallinnon palvelussa, tuleeko verohallinnon posti kirjeitse omaan kotiosoitteeseesi vai luetko postit suoraan omaveron kautta. Näin ollen verokortin tilauksesta ei tarvitse normaalitilanteessa murehtia vaan se tulee automaattisesti vuoden vaihtuessa. Verokortin tilaaminen voi tulla kysymykseen kuitenkin muutostilanteissa, joita käymme läpi seuraavissa kappaleissa.

Pääset tilaamaan verokortin täältä.

Miten toimia, jos verokortti puuttuu?

Meiltä tiedustellaan usein miten toimia tilanteessa, jossa työnantajalla ei ole tietoa työntekijän verokortin sisällöstä?

Vastaus tähän on hyvin yksiselitteinen eli on tärkeä muistaa, että työnantajan eli palkanmaksajan vastuulla on huolehtia ennakonpidätyksestä. Mikäli työnantajalla ei ole tietoa verokortin sisällöstä eli ennakonpidätyksen suuruudesta, tulee tietoa pyytää riittävässä ja kohtuullisessa ajassa palkansaajalta. Mikäli palkansaaja ei lopultakaan toimita tietoa pyynnöistä huolimatta ja palkanmaksajalla on sopimuksen mukainen velvoite maksaa korvaus tiettynä päivänä, tulee ennakonpidätys suorittaa 60 % suuruisena.

Ennakonpidätyksen suuruus on merkittävästi yleisiä veroprosentteja suurempi, joten suosittelemme lämpimästi huolehtimaan asiasta hyvissä ajoin ennen maksupäiviä välttääksesi edellä mainitun mukaisen tilanteen.

Muutosverokortti

Koska varsinainen verohallinnon laskema ja toimittama verokortti toimitetaan kerran vuodessa, ovat muutokset elämäntilanteessa tai tulotasoissa mahdollisia verovuoden aikana. Yleisimmin muutostarve tulee silloin, jos tulotaso muuttuu suuntaan tai toiseen työpaikan vaihtuessa tai vaikka työttömäksi jäädessä. Tällöin kannattaa joko olla suoraan yhteydessä verohallintoon tai huolehtia itse omaverossa muutosverokortin tilauksesta.

Muutosverokortin tilausta kannattaa harkita, mikäli muutokset tulotasossa ovat mainittavia. Mikäli esimerkiksi tulotaso nousee merkittävästi, voi verotuksessa tapahtua vuoden aikana yllättävän nopeastikin siirtyminen lisäprosenttiin, joka on yleensä merkittävästi suurempi kuin perusprosentti. Toisin sanoen, mikäli haluat verotuksen määrän pysyvän suhteessa tuloihin tasaisena koko vuoden ajan, kannattaa päivitykset tehdä mieluummin heti kuin myöhemmin.

Sähköinen verokortti

Nykyään käytössä on myös niin sanotut sähköiset verokortit, joita pääsevät hyödyntämään halutessaan sähköisiä palkanlaskennan ohjelmia käyttävät palkanmaksajat. Käymme tarkemmin läpi sähköisen rajapinnan käyttöön liittyviä ohjeita seuraavassa kappaleessa.

Verokortin toimittaminen työnantajalle

Mikäli työnantajalla on käytössään sähköiset palkanlaskennan ohjelmat, on nykyään mahdollista saada verokortti suoraan verohallinnon sähköisiä järjestelmiä pitkin ilman, että työntekijän tarvitsee erikseen toimittaa mitään.

Verohallinnon VeroAPI rajapinnan kautta tiettyjen ehtojen toteutuessa työnantajan on mahdollista hakea ja saada ajantasainen veroprosentti niin tuloverotuksen, työkorvausten kuin vaikkapa käyttökorvausten osaltakin.

Lisätietoa ja verohallinnon ohjeet löydettävissä täältä.

Työkorvaus verokortti

Kerroimme aiemmin, että nykyään palkansaaja tarvitsee vain yhden verokortin kaikkia palkkatuloja varten. Tarve toiseen verokorttiin syntyy kuitenkin silloin, mikäli samalla henkilöllä on palkkatulojen lisäksi myös työkorvauksista saatuja tuloja.

Verotuksessa on tärkeää huomioida palkkatulojen ja työkorvauksen välinen ero, koska niiden osalta on merkittäviä eroja maksajan ja maksun saajan velvollisuuksissa esimerkiksi tehtävien vähennysten osalta.

Palkkaa vai työkorvausta?

Rajanveto palkan ja työkorvauksen välillä voi tuntua hankalalta, mutta asia on kuitenkin hyvin yksinkertainen.

Palkasta on kyse silloin, kun korvaus maksetaan esimerkiksi:

  • Työsuhteessa tehdystä työstä
  • Autoedusta
  • Asuntoedusta
  • Ravintoedusta

Yhteistä näillä kaikilla edellä mainituilla on se, että ne perustuvat virka – tai työsopimukseen. Tulo voi olla palkkatuloa myös tilanteessa, jossa puuttuu edellä mainittu työsopimus. Tällainen tilanne syntyy tyypillisesti esimerkiksi toimitusjohtajan palkan yhteydessä.

Työkorvauksesta puhutaan esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

  • Korvaus työstä tai tehtävästä, joka ei ole palkkaa
  • Yleinen esimerkki tällaisesta tilanteesta on elinkeinotoiminnan tulo eli yritystuloa

Apua palkanlaskentaan?

Tiedäthän, että sinun ei tarvitse huolehtia palkanmaksusta itse, vaan saat apua työnantajan velvoitteiden hoitamiseen? Autamme mielellämme yritystäsi myös palkanlaskennan ja palkanmaksun osalta.

Voit pyytää tarjousta palveluistamme olemalla suoraan yhteydessä tiimiimme tai vaihtoehtoisesti jättämällä yhteydenottopyynnön alla olevalla lomakkeellamme.

Tutustu myös

Jätä tarjouspyyntö

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.