Onko termi kiinteät kulut sinulle epäselvä vai haluatko vain tarkistaa, mitä kaikkea kiinteisiin kuluihin yleisesti ottaen sisällytetään? Tällä sivulla tutustumme tarkemmin tähän aiheeseen muun muassa erilaisten esimerkkien avulla.

Mitä kiinteä kulu tarkoittaa?

Ennen kuin mietitään mitä kiinteät kulut tarkoittavat, on hyvä selventää mitä termillä ”kulu” tarkoitetaan. Yleisesti ottaen kuluilla tarkoitetaan yrityksen tai yksityistalouden sellaisia menoja, joita tehdään kasvattaakseen toimintaansa tai ylipäänsä vaikka vain ylläpitämään toimintaa samanlaisena.

Yleissääntönä voidaan pitää, että pohtiessasi tietyn kulun kuulumista joko kiinteisiin kuluihin tai muuttuviin kuluihin, tulee esittää esimerkiksi seuraava hyvin käytännönläheinen kysymys: Vaikuttaako yrityksen myynnin tai tuotannon määrän vaihtelu suoraan tähän tiettyyn kuluerään? Mikäli suoraa vaikutusta ei ole, on kyse kiinteästä kulusta. Mikäli vastauksena saadaankin tieto, että myynnin tai tuotantomäärän muutoksella on suora vaikutusta kyseiseen kuluerään, onkin kiinteiden kulujen sijasta kyse muuttuvista kuluista. Muuttuvista kuluista voit lukea tarkemmin linkin takaa.

Mitkä kulut ovat kiinteitä kuluja?

Yrityksellä on tyypillisesti paljon erilaisia kuluja, joilla ei ole suoraa yhteyttä myynnin tai tuotantomäärän muutoksiin.

Tällaisia kuluja ovat esimerkiksi seuraavat kuluerät:

  • Toimitilakulut eli toimitilan vuokra
  • Toimitilan vartioinnin kustannukset
  • Mahdollinen jätehuollon kustannus
  • Erilaiset yritykselle otetut vakuutukset

Yhteistä näillä kaikilla edellä mainituilla esimerkeillä on se, että ne ovat erillään myynnin ja tuotannon määrien muutoksista mutta lisäksi ne ovat myös säännöllisiä kuluja, joka on toinen piirre, joka monesti liittyy kiinteisiin kuluihin

Kiinteät kulut kirjanpidossa?

Luonnollisesti yrityksen kiinteät kulut tulee merkitä myös yrityksen kirjanpitoon ja ne ovatkin siellä tuloslaskelman puolella.

Tutustu lisää kirjanpitoaiheisiin artikkeleihin tietopankissamme.

Miten voin pienentää kiinteiden kulujen määrää?

Entä miten kiinteiden kulujen määrää voi sitten pienentää? Lähtökohtaisesti kiinteitä kuluja ei voida välttää mutta oikeilla valinnoilla yritys voi halutessaan pyrkiä minimoimaan niiden suuruutta. Tyypillisiä suuria kiinteitä kuluja ovat juuri edellä mainitut toimitilaan liittyvät maksut, joilla on varsinkin pienelle tai aloittavalle yritykselle suuri merkitys. Onkin tärkeä miettiä toimitilan tarvetta, kokoa sekä oleellisesti myös sijainnilla on suuri vaikutus kulutasoon.

Yleisesti ottaen kuitenkin pienemmät yksittäiset kiinteät kulut on melko vaikea välttää (esimerkiksi jätehuolto, vakuutukset) mutta ehdottomasti kilpailuttamalla kyseisiä palveluja, voi saada säästöjä aikaan.

Kiinteät kulut ja muuttuvat kulut

Tällä sivulla olemme tutustuneet kiinteisiin kuluihin mutta yrityksellä on lisäksi myös sellaisia kuluja, jotka ovat suoraan sidoksissa tiettyihin tuotannon tai myynnin määrien muutoksiin. Näitä kuluja kutsutaan nimeltään muuttuviksi kuluiksi.

Molemmat kulut eritellään erikseen tuloslaskelmaan, josta niiden tasot eri aikajaksoissa on helppo nähdä.

Lue lisää kirjanpidosta

Jätä tarjouspyyntö kirjanpitopalvelustamme

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.