Kustannuspaikka

Oletko törmännyt termiin kustannuspaikka, mutta en ole varma mitä se tarkoittaa?

Tällä sivulla tutustumme tarkemmin termiin kustannuspaikka ja selvitämme tarkemmin, miten sitä voidaan hyödyntää yrityksen kirjanpidossa.

Mikä on kustannuspaikka?

Mistä siis on kysymys? Kustannuspaikka on yksinkertaistettuna yrityksen pienin yksittäinen toiminto, yksikkö tai vaikkapa vastuualue, johon arjessa syntyvät kustannukset ohjataan ja jossa niiden kehitystä seurataan.

Minkälaisia kustannuspaikkoja on?

Kustannuspaikkoja voi olla esimerkiksi isomman yritysketjun eri kaupungeissa sijaitsevat toimipisteet TAI vastaavasti yksittäisen yrityksen yksittäiset palvelut, joista muodostetaan itsenäinen kustannuspaikka.

Kustannuspaikkoja on aina ns. pääkustannuspaikka sekä apukustannuspaikat. Eri kustannuspaikan kuluja voidaan kohdistella toisiin kustannuspaikkoihin suhteellisesti toteutumien mukaan.

Miksi kustannuspaikkoja käytetään?

Seuraavaksi tutustutaan tarkemmin syihin kustannuspaikkojen käytön osalta ja vastataan kysymykseen, ”miksi yritys valitsee kustannuspaikkojen käytön”? Yleisesti ottaen yrityksen perimmäinen tavoite on aloittaa kulujen tiliöinti eri kustannuspaikkoihin, jotta yrityksessä voidaan toteuttaa kirjanpidon raportteihin perustuvaa kustannuspaikkalaskentaa.

Kustannuspaikkalaskennan hyödyt

Kustannuspaikkojen käyttö kulujen kohdentamisessa antaa johdolle paljon lisää työkaluja päästä raportoinnissa syvemmälle, jotta yrityksen johtaminen onnistuisi paremmin.

Tässä menettelyssä ei ole kuitenkaan vain hyötyjä, joten seuraavassa kappaleessa käymmekin läpi kustannuspaikkalaskennan haittapuolia.

Kustannuspaikkalaskennan haitat

Kuten äskeisessä kappaleessa kävimme läpi, kustannuspaikkalaskenta parantaa johdon raportointia ja antaa enemmän työkaluja yrityksen toiminnan hallintaan ja kannattavuuden arviointiin. On kuitenkin syytä arvioida ennen kustannuspaikka-ajattelun käyttöönottoa kokonaishyöty, koska kustannuspaikkalaskennan perustaminen ja ylläpito aiheuttaa myös kasvavia kuluja, tehottomuutta ja ylimääräistä työtä niin hallinnon puolella kuin kirjanpidon kustannuksissakin.

Tarvitsetko apua kustannuspaikkalaskennan osalta?

Oletko kenties pohtimassa vaihtoehtoa, että aloittaisit yrityksessäsi kustannuspaikkojen käytön ja etsit ratkaisuja asian edistämiseksi?

Kerromme mielellämme lisää kustannuspaikkojen käytöstä kirjanpidossa ja voimme halutessasi pohtia yhdessä, onko tästä yrityksellesi hyötyä ja mikäli on, niin minkälaisia kustannuksia siitä aiheutuu.

Kerromme mielellämme lisää palvelustamme ja siitä, miten voisimme olla avuksesi yrityksesi kirjanpidon tai vaikkapa palkanlaskennan osalta.

Voit olla suoraan yhteydessä tiimiimme TAI vaihtoehtoisesti jättää yhteydenottopyynnön alla olevalla lomakkeella, niin kerromme lisää!

Lue lisää kirjanpidosta

Jätä tarjouspyyntö, niin olemme pikaisesti yhteydessä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.