Palkan suuruus

Työntekijän palkkaus

Työntekijän palkkaus on aina iso päätös ja sen vaikutuksia ja arviointia on syytä tehdä monesta eri näkökulmasta.

Tärkeänä kokonaisuutena on hahmottaa palkkauksen kustannukset, joista suurimpana yksittäisenä tekijänä on luonnollisesti palkan suuruus.

Peruspalkan lisäksi on syytä arvioida tarkkaan myös palkan sivukulut, joista lisää oheisen linkin takaa:

Palkan sivukulut 2022.

Käymme seuraavassa läpi tarkemmin palkkojen suuruuksia ei ammattikuntien välillä.

Lue myös: Palkka, Nettopalkka, bruttopalkka

Palkkatasot vaihtelevat eri ammattikuntien välillä

Palkkatasot vaihtelevat paikoin jopa merkittävästi eri ammattikuntien välillä.

Seuraavassa linkkejä yleisimpien ammattikuntien palkkatilastoihin.

Sairaanhoitajan palkka

Ohessa linkki tilastokeskuksen tilastoon, jossa tutkittu tarkemmin kuntasektorilla työskentelevien ammattilaisten palkkaa ammattikunnittain.

Lähihoitajan palkka

Ohessa linkki tilastokeskuksen tilastoon, jossa tutkittu tarkemmin kuntasektorilla työskentelevien ammattilaisten palkkaa ammattikunnittain.

Tradenomin palkka

Tradenomi voi työskennelle monessa eri tehtävässä, joten kokonaiskuvan kannalta paras tapa arvioida palkkausta on tutustua tarkemmin tradenomiliiton tilastoon, joka on luettavissa täältä.

Sosionomin palkka

Mikä on keskimääräinen sosionomi-ammattilaisen palkka?

Lue tarkemmin täältä.

Lääkärin palkka

Lääkäreiden palkkatasossa voi olla paljonkin eroavaisuuksia työnantajien välillä. Erot voivat olla melko merkittäviäkin yksityisen ja kuntatyönantajien välillä.

Tarkempaa tilastoa nähtävissä täältä.

Psykologin palkka

Entä psykologien palkan suuruus?

Psykologeja työskentelee paljon sekä kunta- että yksityissektorilla. Palkoissa onkin eroja työnantajasta riippuen.

Ohessa linkki, josta selviää tarkemmat keskiarvopalkat.

Palkkoihin liittyviä termejä

On aina tärkeää varmistaa, että palkasta puhuttaessa puhutaan samasta asiasta. Törmäämme asiakkaidemme kanssa usein siihen, että kaksi termiä on syytä erottaa toisistaan ja ne ovat siis bruttopalkka ja nettopalkka.

Käymmekin tarkemmin näiden kahden termin eroavaisuuksia läpi oheisilla sivuilla.

Lisäksi palkoista puhuttaessa on hyvä tutustua myös seuraaviin termeihin ja niiden vaikutukseen palkkaa laskettaessa.

Työehtosopimusten vaikutus palkkatasoon

Työehtosopimuksilla sovitaan yleisesti niin vähimmäisvaatimuksista työsuhteen osalta, työnantajan ja työntekijän velvollisuuksista kuin myös alalla noudatettavista vähimmäispalkoista.

Työehtosopimuksilla esitetyt palkkataulukot eivät siis tarkoita, että palkasta pitää maksaa juuri kyseinen summa vaan ne ovat ennen kaikkea minimipalkkatasot. Onkin melko yleistä, että varsinainen yrityksessä käytettävä palkkataso onkin korkeampi kuin työehtosopimuksen mukainen minimipalkka.

Tässäkin voi toki olla alakohtaisia ja yrityskohtaisia eroja.

Tutustu myös