Palkan sivukulut 2022

Mitkä ovat palkan sivukulut 2022 ja miten voin tarkistaa ne?

Sivukulujen määrä vaihtelevat vuosittain ja vuoden 2022 osalta sivukulujen suuruudet on tarkistettavissa täältä.

Mitä ovat palkan sivukulut?

Palkan sivukulut ovat bruttopalkasta vähennettäviä pakollisia kuluja, jotka vähentävät maksettavan palkan määrää. Vähentämällä bruttopalkasta palkan sivukulut, saadaan lopulta nettopalkka.

Varsinaisen palkan lisäksi palkanlaskennassa ja palkanmaksussa tulee huomioida erilaisia sivukuluja, joista listaa seuraavaksi:

 • Työeläkemaksu
  • Työeläkemaksusta vastaavat yhdessä työnantaja sekä työntekijät. Työnantajan vastuulla on kuitenkin pidättää työntekijän osuus palkasta ja suorittaa se lisättynä omalla osuudella työeläkeyhtiölle.
 • Sairausvakuutusmaksu
  • Työnantaja huolehtii sairausvakuutusmaksun tilittämisestä verottajalle yhdessä muiden työnantajasuoritusten kanssa.
  • Sairausvakuutusmaksua ei kuitenkaan makseta, mikäli työntekijä on alle 16 vuotias TAI yli 68 vuotias.
 • Muut pakolliset vakuutukset
  • Mikäli työnantaja maksaa kalenterivuoden aikana palkkaa yli 1300 euroa, on otettava pakollinen työtapaturma- ja ammattitautivakuutus.
 • Työttömyysvakuutusmaksu
  • Työnantajat, joka maksavat palkkoja yhteensä yli 1300 euroa kalenterivuodessa ovat velvollisia suorittamaan myös työttömyysvakuutusmaksua

Palkan sivukulujen kehitys

Palkkojen sivukulun osuus maksettavasta palkasta on pienentynyt vuosien kuluessa ympäri maailmaa, mutta osuus on silti viel merkittävä.

Suomi on vertailussa yleisesti keskiarvossa ja hyvin lähellä euroopan maiden keskiarvoa.

Lue myös