Tyel

Kohtaamme arjessa paljon kysymyksiä Tyel maksuun liittyen ja tällä sivulla käymmekin tarkemmin läpi usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen.

Mikä on Tyel

TyEL eli lakisääteinen työeläkevakuutus työntekijälle. Yrittäjänä sinun on otettava työntekijän eläkevakuutus eli TyEL, jos työllistät vähintään yhden työntekijän ja maksat palkkaa.

Tyel ja tulorekisteri ilmoitus

Palkanmaksun jälkeen sinun tulee ilmoittaa viiden päivän kuluessa tulorekisteriin sekä maksetun palkan suuruus, että Tyel sopimusnumerosi.

Minne Tyel maksetaan?

Tyel maksetaan työeläkeyhtiölle. Maksusta huolehtii palkanmaksaja, joka hoitaa samalla sekä työnantajan osuuden sekä työntekijältä perityn maksun osuuden.

Milloin Tyel vakuutus?

Tyel vakuutus tulee ottaa viimeistään siinä vaiheessa, kun maksat ensimmäistä palkkaa työntekijällesi. Suosittelemme, että vakuutus on otettu jo hieman aiemmin, jotta maksun osalta ei tule turhaan kiirettä, jos vakuutuksen ottamisessa kestääkin hieman oletettua kauemmin.

Milloin Tyel vakuutusta ei tarvita?

Kuten muihin palkan sivukuluihin, niin myös Tyel-maksuihin liittyy muutamia poikkeustapauksia.

Tyel vakuuttamisessa on niin ala- kuin yläikärajat eli mikäli henkilö on alle 17-vuotias.

Yläikärajan osalta ehdot ovat seuraavat:

  • vuonna 1957 tai aikaisemmin syntyneillä 68 vuotta
  • vuonna 1958–1961 syntyneillä 69 vuotta
  • vuonna 1962 tai myöhemmin syntyneillä 70 vuotta.

Tyel vakuutusta ei tarvita myöskään silloin, jos työntekijälle maksetaan palkkaa alle 62,88 euroa kuukaudessa.

Tutustu myös: Palkan sivukulut 2022

Tyel suuruus

Työeläkevakuutuksen suuruus vaihtelee hieman vuosittain sekä lisäksi suuruuteen vaikuttaa työntekijän ikä. Seuraavaksi käymmekin tarkemmin läpi näitä muuttujia ja niiden vaikutusta perittävän Tyel maksun osuuteen vuonna 2022.

Tyel maksun suuruus 2022

Tyel-maksun suuruus vuonna 2022 on vahvistettu olevan 25,85 prosenttia palkkasummasta.

Työntekijän osuus Tyel-maksusta 2022

Työntekijä vastaa itse osasta Tyel-maksua. Palkanmaksajana toimiva työnantaja huolehtii kuitenkin myös työntekijän maksun tilittämisestä eteenpäin.

Työntekijän osuus riippuu hänen iästään seuraavasti:

  • 17–52 vuotias työntekijä. Tyel maksun osuus 7,15 % palkasta
  • 53–62-vuotias työntekijä. Tyel maksun osuus 8,65 % palkasta
  • 63–69 vuotias työntekijä. Tyel maksun osuus 7,15 % palkasta.

Tyel vakuutuksen ottaminen

Tyel vakuutuksen ottaminen käy helposti ja nopeasti ottamalla yhteyttä työeläkeyhtiöön tai hoitamalla kaiken suoraan yhtiöiden verkkosivujen kautta.

Vakuutuksen ottamista ei kannata kuitenkaan lykätä liian pitkään, koska usein törmäämme vakuutuksen puuttumiseen ensimmäisen palkanmaksun yhteydessä ja silloin saattaa tulla kiire, jotta ehditään hoitaa palkanlaskenta ja maksaminen ajoissa. Suosittelemmekin siis, että varaudut tähän hyvissä ajoin ja viimeistään silloin, kun olet palkkaamassa ensimmäistä työntekijää. Näin jää riittävästi aikaa hoitaa kaikki kuntoon ensimmäistä maksettavaa palkkaa ajatellen.

Tyel vakuutuksen ottaminen onnistuu helposti esimerkiksi täältä.

Tutustu myös