Tällä sivulla tutustumme tarkemmin termiin lomaraha ja selvitämme muun muassa vastauksia seuraaviin kysymyksiin: kenellä on oikeus lomarahaan, miten lomaraha määräytyy sekä mikä on yleisin lomarahan suuruus.

Huomaathan, että mikäli kaipaat apua lomarahan laskennassa palkanlaskennan yhteydessä, niin neuvomme mielellämme asiakkaitamme eteenpäin myös näissä asioissa. Voit jättää yhteydenottopyynnön alla olevalla lomakkeella tai ottamalla suoraan yhteyttä tiimiimme.

Mikä on lomaraha?

Ennen kuin mennään tarkemmin lomarahan määräytymiseen, sen laskentaan tai muihin käytännön kysymyksiin niin tutustutaan tarkemmin termiin lomaraha ja selvitetään ensin mistä on itseasiassa kysymys lomarahasta puhuttaessa.

Lomaraha on tiivistettynä eräänlainen lisäpalkka / palkkio, joka yleisesti nykypäivänä suhteutuu suoraan vuosilomapalkkaan. Lomarahasta käytetään tietyissä yhteyksissä jo hieman vanhentunutta termiä lomaltapaluuraha, joka oli sen alkuperäinen nimitys. Lomarahan maksaminen, suuruus ja muut käytännön asiat eivät perustu vuosilomalakiin, vaan niistä on sovittu erikseen työehtosopimuksella. Näin ollen vastaukset käytännön kysymyksiin voivat erota toimialojen välillä.

Lomarahan suuruus?

Kuinka suuri lomaraha on ja mitkä asiat vaikuttavat lomarahan suuruuteen? Kuten aiemmassa kappaleessa kerroimme, lomarahan määräykset eivät tule lainsäädännöstä vaan työehtosopimuksista. Näin ollen suuruuksissa voi olla eroavaisuuksia myös itse laskennassa. Lisäksi on huomioitava, että esimerkiksi työsopimuksen sisältökin vaikuttaa asiaan sillä esimerkiksi laskennassa on eroja kuukausipalkkalaisen ja tuntipalkkaisten välillä.

Yleisimmin kuukausipalkkojen osalta lomarahan suuruus on tietty prosenttiosuus lomapalkasta. Tyypillisin käytettävä lomarahan suuruus on nykyään 50 prosentin suuruinen. Laskutapoina voi olla myös pohjana vuosiansio, jos sitten tietyn kaavan mukaan lasketaan lomarahan suuruutta.

Sen sijaan tuntipalkkalaisten osalta laskennan pohjana käytetäänkin usein keskimääräistä päiväpalkkaa lomanmääräytymisvuoden aikaisilta työpäiviltä ja tätä kautta laskentaa johdetaan sitten eteenpäin.

Lomarahan laskeminen

Monesti kysytään ohjeita lomarahan laskemisesta ja kuten olemmekin aiemmin kertoneet, laskemisen perusteet tulevat työehtosopimuksista tai yrityksen toimintamalleista. Erilaisia tiettyihin työehtosopimuksiin kohdistettuja lomarahalaskureita on kuitenkin tarjolla ja niistä voi olla apua suuntaa antavien summien laskemisessa.

Olemme koonneetkin seuraavaan kappaleeseen muutamia laskureita, joista voi olla apua laskennassa.

Lomarahalaskuri

Lomarahan historia

Lomarahan historia ulottuu vuoteen 1971, jolloin Metalliliitto otti käyttöön silloin nimeltään ”lomaltapaluurahan” tunnetun korvauksen, joka maksettiin työntekijälle lomalta paluunsa jälkeen. Tästä syystä lomarahasta käytetään nykyäänkin tietyissä yhteyksissä vanhaa nimitystä.

Jätä yhteydenottopyyntö

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.