Verotuksessa on paljon erilaisia mahdollisia verovapaita korvauksia, joiden hakemiseen tai ehtoihin liittyy yleensä paljon kysymyksiä sekä epäselvyyksiä. Tällä sivulla tutustumme tarkemmin hieman harvemmin vastaan tulevaan verottomaan kulukorvaukseen, jonka nimi on yömatkaraha.

Selvitämme muun muassa yömatkarahan suuruuden ja toki myös syvennymme tarkemmin yömatkarahan saamisen edellytyksiin.

Mikä on yömatkaraha?

Yömatkaraha on yksi verohallinnon määrittelemistä verovapaista kulukorvauksia korvaavasta vaihtoehdosta, jolla on tarkoitus korvata niitä palkansaajalle eli työntekijälle yöpymisestä aiheutuvia kuluja tilanteessa, jossa työnantaja ei järjestä maksutonta majoitusta tai suorita korvaus korvausta makuupaikasta.

Milloin on oikeutettu yömatkarahaan?

Edellä kuvasimme tilannetta yleisemmin eli yömatkarahan edellytyksenä on se, ettei työnantaja ole järjestänyt majoitusta ja hoitanut sen kustannuksia työntekijän puolesta. Lisäksi matkan on oltava sellainen, että kokonaisen päivärahan saamisen edellytykset ovat täyttyneet (= työmatka on kestänyt yli 12 tuntia)  ja lisäksi tästä ajasta on vähintään 4 matkustustuntia käytetty aikavälillä 21.00-7.00.

Yleisimpiä tilanteita, joissa ehdot yömatkarahalle täyttyvät ovat esimerkiksi työmatkoja, joissa työntekijä yöpyy sukulaisten luona tai muussa itse järjestämässään tilapäismajoituksessa. Mikäli työntekijällä olisi ollut mahdollisuus työnantajan järjestämään majoitukseen mutta hän ei ole käyttänyt tätä, ei yömatkarahan maksamiselle ole yleensä perusteita.

Erityshuomiona myös se, ettei yölennon ajalta ole mahdollista saada yömatkarahaa.

Verohallinnon täsmentävät ohjeet luettavissa täältä.

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48013/ty%C3%B6matkakustannusten-korvaukset-verotuksessa/#13.7-majoittumiskustannusten-korvaukset

Yömatkaraha 2023

Kuinka suuri yömatkaraha on vuonna 2023?

Yömatkarahan enimmäismäärän suuruus verohallinnon tarkistuksen jälkeen on vuonna 2023 suuruudeltaan 15 euroa.

Yömatkarahan suuruuden kehitys

Yömatkarahan suuruus tarkistetaan verohallinnon puolesta aina kalenterivuosittain ja sen suuruus saattaa siis vaihdella. Monen muun korvauksen tavoin se on hieman noussut vuosien kuluessa mutta ollut kuitenkin melko tasainen vuodesta toiseen.

Ohessa yömatkarahan suuruuksia eri vuosina:

  • Yömatkarahan suuruus 2022 oli suuruudeltaan 13 euroa
  • Yömatkarahan suuruus 2021 oli suuruudeltaan 13 euroa
  • Yömatkarahan suuruus 2020 oli suuruudeltaan 14 euroa
  • Yömatkarahan suuruus 2019 oli suuruudeltaan 13 euroa

Lisätietoa palkanmaksuun

Jätä tarjouspyyntö palveluistamme

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.