Työntekijän palkkaamiseen ja työnantajana toimimiseen liittyy paljon lain tuomia velvoitteita mutta myös paljon erilaisia mahdollisuuksia, jotka helpottavat palkkauspäätöksen tekemistä ja toisaalta myös tuovat kannusteita kasvuun ja uusien työntekijöiden etsimiseen.

Tällä sivulla tutustumme yhteen tarjolla olevaan mahdollisuuteen ja syvennymme tarkemmin termiin palkkatuki ja selvitämme muun muassa vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

  • Mikä on palkkatuki
  • Kuka on oikeutettu palkkatukeen
  • Mistä apua palkkatuen hakemiseen?

Mikä on palkkatuki?

Mistä siis on kysymys palkkatuesta puhuttaessa?

Lyhyesti tiivistäen palkkatuki on siis työnantajalle jälkikäteen maksettavaa (toisin sanoen korvaavaa) tukea, jolla kuitataan päätöksessä ilmoitettu osa ehdot täyttävän työntekijän palkkaamisesta aiheutuvista palkkakustannuksista tietyn päätöksessä ilmoitetun aikajakson aikana. Käymme seuraavissa kappaleissa erikseen läpi, minkälaisia ehtoja työntekijän osalta on olemassa, jotka tulee huomioida palkkatukea hakiessa.

Kuka on oikeutettu palkkatukeen?

Palkkatuki on tarkoitettu tilanteisiin, joissa työnantaja palkkaa työttömän työnhakijan ja kokonaistilanne täyttää palkkatuen vaatimukset muiltakin osin.

Perusteet palkkatuen myöntämiselle ovat tiivistetysti ja päällisin puolin seuraavat:

  • Palkattava henkilön on ilmoittautunut TE-palveluihin työttömäksi työnhakijaksi
  • Palkkatuen myöntäminen edesauttaa kyseisen henkilön työllistymistä
  • Työnantaja täyttää vaaditut vaatimukset
  • Työsopimus täyttää määrätyt vaatimukset

Palkkatuen hakeminen

Palkkatuen hakeminen tapahtuu helpoiten ja nopeimmin sähköisiä palveluita käyttäen kirjautumalla TE-palveluiden sähköiseen asiointipalveluun ja valitsemalta sieltä palkkatukihakemuksen.

Verkkopalvelussa voi hakemisen lisäksi seurata myös hakemuksen käsittelyvaiheita ja näin ollen pysyä selvillä tilanteesta.

Mikäli sähköinen asiointi ei jostain syystä ole kuitenkaan mahdollista, pystyy palkkatukea hakemaan myös paperilomakkeiden avulla. Tämä on kuitenkin aina niin sanotusti toissijainen keino ja lisäksi myös hidas. Jos päätös palkkatuesta tulisi saada nopeasti, niin sähköinen asiointi on ainoa oikea tapa.

Palkkatuen suuruus

Yleisesti ottaen palkkatuen määrää ja kesto vaihtelevat paljon tilanteen mukaan. Yhteistä päätöksille on kuitenkin se, että palkkatuen saamisen perusteet tulee täyttyä ennen positiivisen maksupäätöksen saamista. Tämän lisäksi hakemuksen ja tapauksen yksityiskohdat vaikuttavat palkkatuen kestoon ja sen suuruuteen.

Kesto on tyypillisesti muutamia kuukausia mutta voi tietyissä tapauksissa olla jopa 24 kuukautta.

Palkkatukipäätöksessä päätetään aina suuruus suhteellisena osuutena palkkakustannuksista. Korvattavien kustannusten suuruus voi olla enintään 50 prosenttia palkkakustannuksista. Oheisen linkin takana on tarkempi TE toimiston taulukko, josta käy ilmi korvauksien suuruus ja maksukuukausien määrä eri tilanteissa.

Palkkatuen hyödyt

Palkkatukimallista on hyötyä niin työnantajalle kuin työntekijällekin.

Työntekijän näkökulmasta palkkatuki auttaa työllistymään helpommin ja toisaalta taas työnantajan puolesta palkkatuki alentaa kynnystä uuden henkilön palkkaamisen osalta.

Palkkatuen maksaminen

Miten maksaminen sitten käytännössä tapahtuu?

Aiemmin jo sivusimme aihetta ja palkkatuen maksaminen tapahtuu siis takautuvasti yrityksen tekemän erillisen hakemuksen perusteella. Tästä hakemuksesta käytetään nimeä maksatushakemus.

Lisätietoa maksatushakemuksesta löytyy täältä.

 

Mistä apua palkkatuen hakemiseen?

Mikäli ohjeet ja käytännön askeleet palkkatuen hakemiseen tuntuvat sekavilta tai et halua käyttää omaa aikaasi ohjeiden sisäistämiseen, niin autamme mielellämme asiakkaitamme myös palkkatuen hakemiseen liittyvässä neuvossa tai ihan konkreettisesti hakemalla palkkatuen yrittäjän puolesta.

Ota vain rohkeasti yhteyttä suoraan tiimiimme TAI jätä yhteydenottopyyntö alla olevalla lomakkeella, niin jutellaan lisää avun tarpeestasi ja siitä, kuinka voisimme olla avuksesi.

Jätä yhteydenottopyyntö

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.