Eräpäivä

Mikä on eräpäivä?

Eräpäivä on viimeinen päivä, jolloin avoin lasku tulisi maksaa laskuttajalle. Mikäli eräpäivä osuu viikonlopulle, niin käytännössä silloin se on seuraava mahdollinen arkipäivä, koska pyhinä ja viikonloppuisin, ei maksut liiku samalla tavalla pankeissa.

Eräpäivän esittäminen laskulla

Eräpäivä esitetään yleensä hyvin selkeästi laskulla muiden maksuohjeiden vieressä. Mikäli laskun maksuun liittyy epäselvyyksiä tai reklamoitavaa, tulisi ne myös esittää viimeistään eräpäivään mennessä tai mikäli olette sopineet jotain muuta laskuttajan kanssa, niin viimeistään sopimuksessa sovittuun päivään mennessä.

Lasku ilman eräpäivää

Mikäli laskulla ei ole eräpäivää tai varsinaista laskua ei ole toimitettu, niin lasku erääntyy maksettavaksi laskuttajan eli velkojan sitä vaatiessa. Tässä on hyvä kuitenkin huomioida, että tällaisissa tilanteissa esimerkiksi viivästyskoron määräytymisessä on omat sääntönsä eikä velkoja voi siis laskuttaa esimerkiksi viivästyskorkoa välittömästi vaatiessaan maksua laskulle, jonka eräpäivää ei ole ennalta sovittu tai määrätty osapuolten kesken.

Eräpäivän siirto

Eräpäivän siirrolla tarkoitetaan sitä, että laskun saaja yhdessä laskuttajan kanssa sopivat tietyin ehdoin eräpäivän siirrosta. Tämä voi tulla vastaan tilanteessa, jossa laskun saajalla on maksuvaikeuksia tai kun laskuun liittyy epäselvyyksiä, jotka ovat olennaisia laskun aiheellisuutta arvioidessa.

Mikäli eräpäivän siirto tapahtuu jostain muusta kuin epäselvyyksistä johtuen, on mahdollista, että velkoja vaatii eräpäivän siirrosta lisäkuluja. Nämä mahdolliset lisäkulut kannattaakin tarkistaa ennen eräpäivän siirtopyyntöä.

Tutustu myös