Maksuehto

Mikä on maksuehto?

Maksuehto on sopimuksella mainittu yhteinen sääntö sille, kuinka nopeasti laskut tulee maksaa laskutuksen jälkeen. Tämä tieton on esitetty yleensä selkeästi myös laskuilla eräpäivä-kentän läheisyydessä.

Mitä eroa on maksuehdolla ja eräpäivällä?

Nämä termit esiintyvät usein yhdessä ja syy siihen on se, että eräpäivä on maksuehdon viimeinen päivä.

Maksuehto kuluttajien sopimuksissa

Kuluttaja on lain näkökulmasta erityisasemassa monissa tulkinnoissa ja sama koskee myös maksuehdon asettamista. Maksuehdoista onkin määrätty, että kuluttajasopimuksissa maksuehdon tulisi olla 14 vuorokautta, jolloin kuluttajalle jää aikaa tarkistaa lasku, sen aiheellisuus ja huolehtia maksamisesta.

Oheisen linkin takaa löytyy lisätietoa virallisista ohjeistuksista:

https://www.kkv.fi/kuluttaja-asiat/tietoa-ja-ohjeita-yrityksille/kuluttaja-asiamiehen-linjaukset/maksaminen-ja-laskutus/

Maksuehto yritysten välillä

Maksuaikoihin liittyvistä määräyksistä säädetään tarkemmin laissa nimeltä ”Laki kaupallisten sopimusten maksuehdoista”.

Kyseinen lasku määritteleekin tarkemmin enimmäispituudet laskutuksessa käytettäville maksuehdoilla. Tämä siitä syystä, että toisinaan maksavan yrityksen toiveena voi olla saada mahdollisimman pitkä maksuehto, jolloin laskuttava yritys voi joutua maksuongelmiin, mikäli laskussa on kyse suuresta summasta ja siihen mahdollisesti liittyy vielä hankintakustannuksia (esimerkiksi palkkoja), jotka pitää kuitenkin maksaa jo ennen laskun erääntymistä ja ns. oman työkorvauksen saamista.

Maksuehtoa voidaan kuitenkin osapuolten kesken neuvotella ja poikkeustilanteet ovat mahdollisia.

Tutustu myös