Viivästyskorko

Käymme tällä sivulla tarkemmin läpi viivästyskorkoa, joka liittyy siis tilanteisiin, joissa asiakas ei ole maksanut laskuasi ajoissa.

Mikä on viivästyskorko?

Viivästyskorko on korko, jota olet oikeutettu vaatimaan silloin, kun asiakkaasi ei ole maksanut laskua eräpäivään mennessä.

Viivästyskoron suuruus

Lainmukaisen viivästyskoron suuruus eroaa kuluttaja – ja yritysasiakkaan välillä.

Kuluttaja-asiakkaan kohdalla viivästyskoron suuruus on hieman pienempi kuin yritysasiakkaan kohdalla. Kaikissa on lainmukainen prosenttiosuus sekä siihen päälle laskettava viitekoron osuus.

Suomessa Suomen Pankki tarkistaa viivästyskoron määrän kaksi kertaa vuodessa eli aina 1.1 ja 1.7 alkaen. Ajankohtainen koron määrä sekä aiemmat korkotasot ovat nähtävissä Suomen Pankin sivuilla:

https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/korot/taulukot2/korot_taulukot/viitekorko_fi/

On myös hyvä huomata, että viivästyskorko voi olla yritysten välisessä sopimuksessa myös lain mukaisia korkoja suurempi. Tästä on kuitenkin oltava osapuolten kesken yhteisesti sovittu ja mielellään myös maininta osapuolten välisessä sopimuksessa. Näin vältetään mahdolliset riitatilanteet asian osalta. Viivästyskorko voi olla toki myös lain mukaista korkoa matalampi, mutta tämä on hyvin harvinaista.

Jos korosta ei olla erikseen sovittu, tulee noudattaa lain mukaista enimmäiskorkomäärää.

Viivästyskoron laskeminen

Viivästyskoron laskeminen voi monesti tuntua hieman vaikealta ja sitä varten onkin kehitetty laskentaa nopeuttavia ja helpottavia laskureita. Laskureiden lisäksi apuna ovat monet laskutusjärjestelmät, jotka monesti laskevat automaattisesti maksumuistutuksen yhteyteen kertyneen viivästyskoron.

Ohessa linkki helppokäyttöiseen ja luotettavaan viivästyskorkolaskuriin:

https://www.zervant.com/fi/blogi/ilmainen-viivastyskorko-laskuri/

Miten voin laskuttaa viivästyskoron?

Kuten aiemmassa kappaleessa kerroimmekin, monesti laskutusjärjestelmät mahdollistavat viivästyskoron lisäämiseen suoraan maksumuistutukseen. Voit halutessasi myös lähettää viivästyskoroista erillisen laskunkin.

Laskennassa on tärkeää huomata, että oikeus viivästyskorkoon syntyy siis eräpäivän jälkeisestä päivästä lukien ja sitä kertyy aina siihen asti, kunnes saatava on maksettu. Viivästyskorkoa kertyy niin arkisin, pyhinä kuin viikonloppuisinkin.

Poikkeuksen viivästyskoron laskemisessa aiheuttaa tilanne, jossa eräpäivästä ei ole sovittu etukäteen. Tällöin avoin lasku erääntyy velkojan sitä vaatiessa. Viivästyskoron laskennan kannalta tärkeää on kuitenkin huomata, että laskun maksajalla on 30 päivää aikaa maksaa laskua sen vaatimisen jälkeen ilman viivästyskoron kertymistä. Mikäli siis maksuajaksi olisi sovittu 14 vuorokautta, niin eräpäivästä tulee vielä odottaa 16 vuorokautta ennen kuin viivästyskorkoa alkaa kertyä.

 

Tutustu myös