Viivästyskorkolaskuri

Oletko tutkimassa tarkemmin mikä viivästyskorkolaskuri on VAI oletko kenties laskemassa parhaillaan viivästyskoron suuruutta?

Ohessa Riihoksen viivästyskorkolaskuri vapaaseen käyttöösi!

Viivästyskorkolaskuri

Maksettava summa

Viivästyskorko-%

Eräpäivä

Maksupäivä

Mikä on viivästyskorkolaskuri?

Viivästyskorkolaskurin avulla voit helposti ja vaivattomasti laskea erääntyneen eli myöhässä olevan laskun maksamattomuudesta aiheutuneen viivästyskoron suuruuden.

Seuraavissa kappaleissa käymme vielä tarkemmin laskurin käyttöohjeet ja viivästyskoron laskemisen pääperiatteet.

Miten käytän viivästyskorkolaskuria?

Viivästyskolaskurin käyttö on nopeaa ja vaivatonta. Käyttääksesi laskuria, sinun tulee tietää muutama viivästyskoron laskemisen kannalta oleellinen ja välttämätön tieto.

Näitä tietoja ovat seuraavat muuttujat:

 • Maksettava summa 
  • Laskun tai muun sopimukseen perustavan saatavan avoin maksettava summa.
 • Viivästyskoron suuruus
  • Viivästyskoron suuruudella tarkoitetaan osapuolten keskenäisessä sopimuksessa tai laissa määriteltyä korkoprosenttia, jonka mukaisesti laskuttaja eli velkoja voi vaatia itselleen myöhästymisestä aiheutuvaa viivästyskorkoa.
 • Eräpäivä
  • Eräpäivä on siis se päivä, jolloin avoin saatava tai velka olisi pitänyt maksaa. Eräpäivä ilmoitetaan saatavan tyypistä riippuen joko laskussa tai maksuehtona erillisessä liitteessä.
 • Maksupäivä
  • Maksupäivä eli se päivä, jolloin maksu lopulta maksettiin.

Mihin viivästyskorkolaskuria voi käyttää?

No entäpä mihin yllä olevaa viivästyskorkolaskuria voi sitten käyttää arjessa? Onko laskuria tarpeeton, mikäli osaat laskea viivästyskoron suuruuden itse?

Laskuria voi käyttää niin alkuperäiseen laskemiseen, mikäli haluat säästää aikaa laskemalla vaadittavan viivästyskoron suuruuden nopeasti TAI vastaavasti voit käyttää laskuria tilanteessa, jossa olet jo itse laskenut viivästyskoron suuruuden mutta haluat vielä ennen muistutuslaskun tai erillisen korkolaskun lähettämistä varmistaa laskutoimituksesi oikeellisuuden eli toisin sanoen vaadittavan viivästyskoron suuruuden.

Mikä on viivästyskorko?

On varmasti hyvä myös kerrata, mikä viivästyskorko on ja milloin sitä voidaan vaatia?

Viivästyskorko on yksinkertaisesti avattuna siis korko, jota velkoja on oikeutettu vaatimaan laskun saaneelta osapuolelta eli asiakkaalta (josta voidaan käyttää myös termiä velallinen). Viivästyskoron suuruus määräytyy osapuolten keskenäisen sopimuksen perusteella mutta kuitenkin niin, että viivästyskoron maksimimäärät on ilmoitettu erikseen laissa.

Viivästyskorko on siis toisin sanoen maksuehtojen rikkomisesta aiheutuva lisäkorvaus, jota velkoja on oikeutettu vaatimaan velalliselta.

Tutustu tarkemmin viivästyskorkoon oheisella sivullamme: Viivästyskorko

Viivästyskoron suuruus

Entä miten viivästyskoron suuruus määräytyy?

Viivästyskoron suuruus määräytyy korkolain määräysten mukaisesti ja sen suuruus on helppo tarkistaa Suomen pankin sivuilta eli täältä. Suomen pankki vahvistaa uuden korkotason aina puolivuosittain.

Korkolaki puolestaan löytyy täältä.

On kuitenkin hyvä huomata, että osapuolet voivat myös poiketa aiemmin esitetyistä koroista alaspäin ja toisaalta myös yritykset voivat keskinäisellä sopimuksella poiketa viivästyskoron suuruudesta myös keskinäisen sopimuksen mukaisesti.

Lue lisää laskutuksesta

Voimmeko auttaa laskutuksessa tai kirjanpidossa?

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.