Mikä on euro?

Euro on Euroopan unionin eli EU:n yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön tilivaluuttana jo 1.1.1999 ja varsinaisena arkipäivän käteisvaluuttana yhteensä kahdessatoista EU-maassa 1.1.2002. Näitä maita olivat tuolloin seuraavat jäsenmaat:

 • Alankomaat
 • Belgia
 • Espanja
 • Irlanti
 • Italia
 • Itävalta
 • Kreikka
 • Luxemburg
 • Portugali
 • Ranska
 • Suomi
 • Saksa

Myöhemmin euron ovat ottaneet käyttöön myös seuraavat maat:

 • Slovenia
 • Kypros
 • Malta
 • Slovakia
 • Viro
 • Latvia
 • Liettua
 • Kroatia

Euroalue

Euroon tutustuessa on tärkeä myös tarkentaa mistä on kysymys puhuttaessa Euroalueeseen. Sillä tarkoitetaan siis niitä EU:n jäsenmaita, jotka ovat ottaneet yhteisen valuutan eli euron käyttöön yhteiseksi valuutakseen.

Euron symboli

Entä mikä on euron virallinen symboli, joka on laajalti tunnistettu eri puolilla maailmaa?

Euron virallinen ja maailmanlaajuinen symboli on €.

Euron valuuttatunnus

Eurolla on myös muiden maailmalla käytössä olevien valuuttojen tapaan virallinen valuuttatunnus, jota käytetään esimerkiksi erilaisissa listauksissa ja vertailutaulukoissa.

Euron valuuttatunnus on muotoa EUR, joka on yleisesti tunnistettu tapa lyhentää valuutta.

Euron lyhenne

Tietyissä yhteyksissä euro nimeä voidaan myös lyhentää, jolloin käytössä ei ole symbolit tai valuuttatunnus. Tällöin euron lyhenteenä käytetään kirjainta ”e”.

Milloin euro otettiin käyttöön Suomessa?

Euro otettiin käyttöön Suomessa muiden maiden tapaan 1.1.2002. Listasimme aiemmissa kappaleissa kaikki maat, jotka olivat tuolloin ottamassa euroa yhteiseksi valuutakseen Suomi mukaan lukien.

Euron kurssi

Miten euron arvo käyttäytyy suhteessa muihin valuuttoihin?

Käymme seuraavaksi läpi yleisimpiä valuuttoja ja niiden suhteita euroon hieman tarkemmin läpi. Ennen tarkempaa syventymistä on hyvä huomioida, että valuuttojen väliset kurssit elävät nopeasti ja saattavat muuttua paljon eri aikojen välillä.

Kuten kuitenkin seuraavista kappaleista käy ilmi, on euron arvostus suhteessa muihin valuuttoihin pysynyt suhteellisen vakaana eri vuosien aikana. Pieniä vaihteluita on tiettyjen suurempien tapahtumien vuoksi ollut mutta yleinen trendi on ollut melko ennustettavalla tasolla.

Eur / usd

Lyhenne usd tarkoittaa yhdysvaltain dollaria.

Euron suhde yhdysvaltain dollariin on vaihdellut vuosien mittaan melko paljon. Valtaosan vertailuajasta yhden euron arvo dollariin on kuitenkin ollut vahvempi eli yhdellä eurolla on saanut enemmän kuin yhden dollarin.

Oheisen linkin takaa voi tarkistaa päivän kurssin sekä myös tarkastella historiallista kehitystä.

Euro yen

Lyhenne yen tarkoittaa Japanin jeniä.

Euron arvo Japanin jeniin on pysynyt myös melko tasaisena niin, että viimeisen 10 vuoden aikana yhdellä eurolla on saanut noin 120-150 jeniä. Euro on siis valuuttana merkittävästi jeniä arvokkaampi.

Ohessa linkki valuuttakurssien vertailuun tällä hetkellä sekä historiallisen kehityksen tarkasteluun.

Eur nok

Lyhenne nok tarkoittaa Norjan kruunua.

Norjan kruunun arvostus euroa kohtaan on pysynyt hyvin tasaisena viimeisten vuosien aikana vaihteluvälin ollessa niin, että yhdellä eurolla on saanut keskimäärin 9-11 norjan kruunua.  

Euroopan keskuspankin tilastoa ja valuuttakurssit löytyvät täältä.

Eur sek

Lyhenne sek tarkoittaa Ruotsin kruunua.

Norjan kruunun tavoin myös Ruotsin kruunun arvostus euroa kohtaan on pysynyt hyvin tasaisena viimeisten vuosien aikana vaihteluvälin ollessa niin, että yhdellä eurolla on saanut keskimäärin 9-11 norjan kruunua.  

Euroopan keskuspankin tilastoa ja valuuttakurssit löytyvät täältä.

Valuuttalaskuri / Valuuttamuunnin

Valuuttakauppaa tehdessä, kansainvälisen kaupanteon yhteydessä tai vaikkapa matkustaessa muuhun kuin euroa käyttävään maahan tulee vastaan tilanteita, joissa on tiedettävä kyseisen tuotteen tai palvelun arvo euroissa. Tämän laskutoimituksen voi suorittaa itse esimerkiksi hyödyntämällä aiemmassa kappaleessa linkittämiämme valuuttakurssien seurantaan laadittuja valuuttakurssien arvostussivuja. Laskutoimituksien suuruksien oikeellisuutta ja muuntamisen helppoutta varten on kuitenkin tehty erillisiä valuuttalaskureita tai toiselta nimeltään valuuttamuuntimia, joita käyttämällä pystytään huolehtimaan eri valuuttojen väliset muunnoslaskut nopeasti ja vaivattomasti.

Tutustu tarkemmin valuuttalaskureihin ja niiden käyttöön täällä: