Tällä sivulla tutustumme tarkemmin hintaan, sen muodostumiseen ja siitä sopimiseen erilaisissa tilanteissa. Hinnoittelu ja hinnan muodostuminen on keskiössä kaikessa liiketoiminnassa ja siksi onkin tärkeää osata huomioida kokonaisuus ennen yrityksen perustamista.

Mikä on hinta?

Mitä hinnalla lopulta tarkoitetaan? Hinta tarkoittaa siis euromääräistä summaa, joka tuotteesta tai palvelusta tulee maksaa saadakseen sen omakseen.

Miten hinta tulee esittää?

Hinnoitteluun ja hinnan esittämiseen liittyy paljon myös erilaisia säädöksiä, jotka tulee täyttää.

Tällaisia ovat esimerkiksi hinnan näyttämiseen liittyvät säännökset, joissa hinnan tulee esimerkiksi olla selkeästi esillä, hinta tulee olla tuotetta myytäessä sen välittömässä läheisyydessä / pakkauksessa.

Etämyyntiin liittyy paljon myös omia säännöksiään ja hinnan osalta tulee esimerkiksi ilmetä selkeästi toimitusehdot, toimituskulut, maksuehdot ja muut mahdolliset etämyynnin käyttämisestä aiheutuvat kulut.

Palvelumyynnissä esitetään hinta tyypillisesti hinnastossa ja hinnaston lisäksi myyjä antaa usein hinta-arvioita tarjouksen yhteydessä, joiden perusteella kokonaissummaa pystyy arvioimaan tarkemmin.

Lisätietoa hinnan esittämisestä ja siihen liittyvistä säädöksistä löytyy kuluttaja – ja kilpailuviraston sivuilta: Linkki

Tuotteen tai palvelun hinnoittelu

Yritystoiminnassa ja sen suunnittelussa yksi keskeisistä suunniteltavista ja tehtävistä asioista

Miten hinta muodostuu?

Tuotteen tai palvelun hinnan muodostuminen on monen asian summa ja sen sisältö eroaa merkittävästi eri toimialoilla. Yksi asia yhdistää kuitenkin hinnan muodostumista markkinatalousjärjestelmässä ja se on se, että hinta muodostuu markkinoilla kysynnän ja tarjonnan mukaan. Toisin sanoen voit siis yleistäen määritellä myytävän tuotteen tai palvelun itse haluamallasi tavalla mutta lopulta ostaja päättää, että onko hinta liian kallis vai ei. Hinta muodostuu siis tarjolla olevien verrokkituotteiden tai palveluiden (= tarjonnan) ja ostavien asiakkaan muodostaman kysynnän tasapainon mukaan.

Syvemmälle hinnoittelussa mentäessä on kuitenkin tärkeä katsoa asiaa oman liiketoimintasuunnitelman kautta niin, että tuotteen tai palvelun hinnan on oltava sellainen, että se menee kaupaksi mutta samaan aikaan sen pitää pystyä kattamaan yrityksen kuluja voidaksesi tehdä voittoa yrityksenä.

Hinnoittelu itsessään onkin yksi kriittisimmistä yritystoiminnan käynnistyksen ja suunnittelun kulmakiviä ja  autammekin mielellämme asiakkaitamme hinnoittelussa ja sen suunnittelussa.

Erilaisia hinnoittelutyyppejä

Hinnoittelut eroavat myös paljon eri toimialojen välillä.

Ohessa muutamia esimerkkejä hinnoittelusta:

  • Kappalehinta
  • Litrahinta
  • Kilohinta
  • Tuntihinta
  • Kiinteä hinta
  • Urakkahinta

Listan ensimmäiset hinnat perustuvat tuotettuihin yksikköihin tai tunteihin, kun taas kiinteä hinta ja urakkahinta perustuu ennakkoon sovittuun hintaan huolimatta lopullisesta työmäärästä. Kaikissa hinnoittelutyypeissä on omat etunsa ja lopulta ostaja sekä myyjä sopivat itselleen sopivista vaihtoehdoista.

Hinnan muuttaminen

Mikäli ostat tuotteen yksittäin, voi hinta vaihdella aina eri aikajaksojen välillä. Esimerkiksi maitokaupassa maitolitran hinta ei pysy vakiona vaan muuttuu aina markkinatilanteen jne. mukaisesti. Mikäli taas yhteistyö jatkuu pidempään esimerkiksi palveluyhteistyössä voi hinnoittelu sopimuksesta huolimatta muuttua. Tällöin tulee huomioida sopimuksessa olevat muutosehdot, joista on aina sovittava selkeästi etukäteen riitojen välttämiseksi. Tyypillisesti sopimuksella on erikseen näistä tilanteista omat säännökset ja erityiset ilmoitusajat (esimerkiksi 1 kk).

Hinnan muutoksen laskeminen

Hinta voi muuttua alennuksen kautta pienemmäksi tai suuremmaksi. Yhteistä muutoksille on se, että ne esitetään tyypillisesti prosentteina.

Miten nämä muutokset voi asiakkaana laskea?

Näitä tilanteita helpottaakseen on luotu erilaisia laskureita, joiden avulla kyseiset prosenttilaskut on nopeasti laskettavissa.

Ohessa linkkejä laskureihin:

 

Voimmeko auttaa hinnoittelussa ja kirjanpidossa?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.