Yrityksen kirjanpitoon, tilinpäätökseen ja tilintarkastukseen liittyy paljon erilaista lainsäädäntöä ja tällä sivulla tutustumme tarkemmin tilintarkastukseen liittyvään lainsäädäntöön ja vielä tarkemmin tilintarkastuslakiin.

Mikä on tilintarkastuslaki?

Mistä siis on kyse ja mitä tilintarkastuslaki sisältää ja ketä se koskee?

Tilintarkastuslaki on tiivistettynä sanoen niin sanottu yleislaki, jossa on määräyksiä esimerkiksi tilintarkastusvelvollisuudesta, tilintarkastukseen liittyvistä raporteista sekä itse tilintarkastuksen sisällöstä.

Uusi tilintarkastuslaki tuli voimaan vuoden 2016 alussa ja sitä päivitettiin elokuussa 2016.

Mikäli kaipaat apua tilinpäätökseen ja tilintarkastukseen liittyvissä kysymyksissä, niin kerromme mielellämme lisää palvelustamme ja siitä, kuinka voisimme auttaa. Jätä yhteydenottopyyntö alla olevalla lomakkeellamme niin otamme pikaisesti yhteyttä. Mikäli haluat ottaa itse yhteyttä tiimiimme, niin löydät yhteystietomme täältä.

Ketä tilintarkastuslaki koskee?

Tilintarkastuslaissa on säädöksiä niin tilintarkastusvelvollisuuteen, tilintarkastajaan, tilintarkastukseen kuin valvontaankin liittyen.

Näin ollen laki sisältää laajasti määräyksiä eri osapuolille ja siihen kannattaakin tutustua huolella.

Seuraavassa kappaleessa käymme tarkemmin läpi lain eri lukujen sisältöä ja teemoja.

Kokonaisuudessaan tilintarkastuslaki löytyy täältä.

Tilintarkastuslaki sisältö

Seuraavaksi käymme tarkemmin läpi lain rakennetta ja sen eri lukujen sisältämiä teemoja ja pääsisältöä.

Luku 1

Yleiset säännökset

Lain ensimmäinen luku sisältää yleisiä säännöksiä. Luku on luettavissa täältä.

Luku 2

Velvollisuus toimituttaa tilintarkastus

Toisessa luvussa säädetään tarkemmin tilintarkastusvelvollisuudesta ja siitä millä yrityksellä on velvollisuus lain mukaan suorittaa tilintarkastus.

Luku löytyy täältä.

Luku 3

Tilintarkastuksen sisältö

Tilintarkastuslain kolmannessa kappaleessa käydään tarkemmin läpi varsinaisen tilintarkastuksen sisältöä ja määritellään esimerkiksi tarkasti tilintarkastuskertomuksen sisältöä ja siihen liittyvien erityishuomioiden vaatimuksia.

Luku löytyy täältä.

Luku 4

Tilintarkastajaa koskevat muut säännökset

Neljännessä luvussa laki käy tarkemmin läpi tilintarkastajaan ja hänen toimintaansa liittyviä lakiin kirjoitettuja määräyksiä.

Laki ottaa kantaa esimerkiksi hyvään tilintarkastustapaan sekä tilintarkastajan riippumattomuuteen.

Luku löytyy täältä.

Luku 5

Yleisen edun kannalta merkittävän yhteisön tilintarkastajaa ja tilintarkastusta koskevat erityissäännökset

Viidennessä luvussa määrätään tarkemmin esimerkiksi tilintarkastajan toimikausiin liittyvistä säädöksistä eri tilanteissa.

Luku löytyy täältä.

Luku 6

Hyväksyminen ja rekisteröinti

Lain kuudennessa luvussa määritellään tarkemmin, miten tulee saada tilintarkastajan oikeudet ja mitä erilaisia tilintarkastajan tasoja on olemassa.

Lue lisää täältä.

Luku 7

Ohjaus, kehittäminen ja valvonta

Lain luvussa seitsemän määritellään tarkemmin vastuullinen taho tilintarkastuksen valvontaan ja toisaalta myös tilintarkastajien valvontaan sekä rekisteröimiseen. Lain mukaan tilintarkastusvalvonta on patentti- ja rekisterihallituksessa.

Lue lisää täältä.

Luku 8

Valvontavaltuudet

Luvussa kahdeksan käsitellään tarkemmin tilintarkastusvalvonnan oikeuksia ja valtuuksia eri tilanteissa.

Luku löytyy kokonaisuudessaan täältä.

Luku 9

Tietojen luovuttaminen ja viranomaisyhteistyö

Luvussa yhdeksän käydään tarkemmin läpi tietojen luovuttamiseen liittyviä säännöksiä esimerkiksi viranomaisyhteistyön tilanteissa.

Luku löytyy kokonaisuudessaan täältä.

Luku 10

Seuraamukset

Luvussa 10 käydään tarkemmin läpi mitä seuraamuksia aiheutuu, mikäli tilintarkastaja ei noudata laissa annettuja määräyksiä ja ohjeita toiminnassaan.

Seurauksena voi olla esimerkiksi varoitus, sakko, määräaikainen toimintakielto tai jopa hyväksymisen peruuttaminen.

Luku löytyy kokonaisuudessaan täältä.

Luku 11

Erinäiset säännökset

Täydentäviä säännöksiä muun muassa tilintarkastajamaksun osalta on löydettävissä luvusta 11.

Luku löytyy kokonaisuudessaan täältä.

Luku 12

Voimaantulo

Viimeisessä luvussa on tarkemmin tietoa lain voimaantulosta.

Luku löytyy täältä.

Tutustu myös

Jätä tarjouspyyntö kirjanpito ja tilinpäätöspalvelusta

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.