Tällä sivulla tutustumme tarkemmin yhteen monelle vastaan tulevasta korvauksesta nimeltään kilometrikorvaus. Käymme läpi tarkemmin kilometrikorvauksen hakemisen keinoja sekä suuruutta.

Mikä on kilometrikorvaus?

Kilometrikorvaus on korvaus, jonka tarkoituksena on korvata tilapäisestä työmatkasta aiheutuvia kustannuksia. Kilometrikorvauksen perustuvat verohallinnon vuosittain tarkastamiin ja päivittämiin arvoihin ja mikäli maksut suoritetaan verohallinnon ohjeiden mukaisesti, ovat ne verottomia korvauksia.

Kuka on oikeutettu kilometrikorvaukseen?

Tyypillinen tilanne, joissa oikeus kilometrikorvaukseen syntyy, on satunnainen työmatka, joka suoritetaan syystä tai toisesta omalla autolla. Tällöin työnantaja voi korvata työntekijälle verottomasti vuosittaisen verohallinnon tarkastamien ohjeiden puitteissa auton käytön kyseisellä matkalla.

Kilometrikorvauksen suuruus ei ole vakio vaan siihen vaikuttaa esimerkiksi se, onko auto omasi vai kenties työsuhdeautoa? Lisäksi vaikutusta on sillä, onko kyydissä matkustajia tai onko auton perässä esimerkiksi peräkärryä. Yksi merkittävä muuttuja on myös se, mistä kulkuneuvonnasta on kyse.

Listaamme seuraavissa kappaleissa tarkemmin kilometrikorvauksen suuruuksia eri tilanteissa.

Miten hakea kilometrikorvauksia?

Työnantajan kanssa on hyvä keskustella ennen työmatkaa jo vaatimukset kilometrikorvausten hakemiselle, jotta osaat kerätä riittävät tiedot matkan aikana mukaan. Yleisesti kuitenkin kilometrikorvauksen hakeminen tapahtuu erillisellä matkalaskulla tai ajopäiväkirjalla, jossa on eriteltynä päivämäärät, ajoreitit sekä muut mahdolliset kilometrikorvauksen laskutukseen liittyvät muuttujat.

Tämä kyseinen dokumentti toimii sekä laskuna työnantajalle mutta myös perusteena verohallinnon suuntaan.

Kilometrikorvauksen verotus

Kuten aiemmin totesimmekin, mikäli kilometrikorvausten maksamisessa noudatetaan verohallinnon enimmäismääriä, niin ne ovat saajalleen verotonta korvausta.

Lue tarkemmin enimmäismääristä seuraavassa kappaleessa.

Kilometrikorvauksen suuruus 2023

Kuten aiemmassa kappaleessa kerroimme, kilometrikorvauksen suuruus vaihtelee monen muuttujan myötä eikä ole siis yhtä yksittäisiä korvausta.

On hyvä huomata, että verohallinto määrittää maksimisuuruudet verovapaille kilometrikorvauksille, mutta joissain tilanteissa maksu voi olla pienempikin. Tämän vuoksi kannattaa aina varmistaa työnantajalta vielä etukäteen, jotta ei tule ikäviä yllätyksiä tämän osalta.

Verohallinnon vuodelle 2023 määräämät enimmäiskorvaukset ovat yleisimpien kulkuneuvojen osalta seuraavia:

 • Auto 53 snt/km
 • Moottoripyörä 41 snt/km
 • Moottorikelkka 129 snt/km
 • Mönkijä 121 snt/km
 • Moottorivene, enintään 50 hv 93 snt/km
 • Moottorivene, yli 50 hv 135 snt/km
 • Mopo 22 snt/km
 • Muu kulkuneuvo 13 snt/km

Lisäksi verohallinnon ohjeistuksessa auton osalta enimmäismäärää nostaa esimerkiksi seuraavat tilanteet:

 • Mikäli autoon on kiinnitetty perävaunu, niin kilometrikorvaukseen voi lisätä näiltä kyseisiltä kilometreiltä 9 senttiä kilometriltä lisää.
 • Mikäli autossa on kuljettajan lisäksi myös muita sellaisia henkilöitä, joiden kuljetus kuuluu työnantajalle, voi auton omistaja hakea korotettua kilometrikorvausta näiltä kilometreiltä suuruudeltaan 4 senttiä per kilometri. Lisäkorotus koskee jokaista yksittäistä lisämatkustajaa eli mikäli kuljetettavia on kaksi, niin molemmista voi hakea lisäkorvausta.
 • Mikäli autoon on kiinnitetty asuntovaunu, niin kilometrikorvaukseen voi lisätä näiltä kyseisiltä kilometreiltä 14 senttiä kilometriltä lisää.

Mikäli kaipaat vielä lisätietoa esimerkiksi siitä, mitä muita poikkeustapauksia kilometrikorvauksen enimmäismäärissä on, voit lukea lisää kappaleen lopussa olevan linkin takaa.

Verohallinnon päätös kaikkine yksittäisinä poikkeustapauksinaan on luettavissa kokonaisuudessaan täällä.

Kilometrikorvauksen kehitys eri vuosina

Kilometrikorvauksen suuruus vaihtelee vuosittain ja viimeisinä vuosina korvausten määrä tarkastellessa yleisintä korvaustyyppiä eli auton käyttöä noussut jokaisena vuonna. Viimeisin korvauksen lasku tapahtui vuosien 2016 – 2017 välissä, jolloin vuoden 2016 korvaus oli 43 senttiä per kilometri ja vuonna 2017 verohallinto alensi korvausta 41 senttiin per kilometri. Vuodesta 2017 alkaen korvaus on kuitenkin tullut ylöspäin tai pysynyt samana.

Kilometrikorvaus 2022

Verohallinnon vuodelle 2022 määräämät enimmäiskorvaukset olivat yleisimpien kulkuneuvojen osalta seuraavia:

 • Auto 46 snt/km
 • Moottoripyörä 35 snt/km
 • Moottorikelkka 110 snt/km
 • Mönkijä 104 snt/km
 • Moottorivene, enintään 50 hv 80 snt/km
 • Moottorivene, yli 50 hv 116 snt/km
 • Mopo 19 snt/km
 • Muu kulkuneuvo 11 snt/km

Lisäksi verohallinnon ohjeistuksessa auton osalta enimmäismäärää nostivat esimerkiksi seuraavat tilanteet:

 • Mikäli autoon on kiinnitetty perävaunu, niin kilometrikorvaukseen voi lisätä näiltä kyseisiltä kilometreiltä 8 senttiä kilometriltä lisää.
 • Mikäli autossa on kuljettajan lisäksi myös muita sellaisia henkilöitä, joiden kuljetus kuuluu työnantajalle, voi auton omistaja hakea korotettua kilometrikorvausta näiltä kilometreiltä suuruudeltaan 3 senttiä per kilometri. Lisäkorotus koskee jokaista yksittäistä lisämatkustajaa eli mikäli kuljetettavia on kaksi, niin molemmista voi hakea lisäkorvausta.
 • Mikäli autoon on kiinnitetty asuntovaunu, niin kilometrikorvaukseen voi lisätä näiltä kyseisiltä kilometreiltä 12 senttiä kilometriltä lisää.

Päätös vuoden 2022 kilometrikorvauksista on luettavissa kokonaisuudessaan täältä.

Kilometrikorvaus 2021

Verohallinnon vuodelle 2022 määräämät enimmäiskorvaukset olivat yleisimpien kulkuneuvojen osalta seuraavia:

 • Auto 44 snt/km
 • Moottoripyörä 33 snt/km
 • Moottorikelkka 106 snt/km
 • Mönkijä 99 snt/km
 • Moottorivene, enintään 50 hv 76 snt/km
 • Moottorivene, yli 50 hv 111 snt/km
 • Mopo 18 snt/km
 • Muu kulkuneuvo 10 snt/km

Lisäksi verohallinnon ohjeistuksessa auton osalta enimmäismäärää nostivat esimerkiksi seuraavat tilanteet:

 • Mikäli autoon on kiinnitetty perävaunu, niin kilometrikorvaukseen voi lisätä näiltä kyseisiltä kilometreiltä 7 senttiä kilometriltä lisää.
 • Mikäli autossa on kuljettajan lisäksi myös muita sellaisia henkilöitä, joiden kuljetus kuuluu työnantajalle, voi auton omistaja hakea korotettua kilometrikorvausta näiltä kilometreiltä suuruudeltaan 3 senttiä per kilometri. Lisäkorotus koskee jokaista yksittäistä lisämatkustajaa eli mikäli kuljetettavia on kaksi, niin molemmista voi hakea lisäkorvausta.
 • Mikäli autoon on kiinnitetty asuntovaunu, niin kilometrikorvaukseen voi lisätä näiltä kyseisiltä kilometreiltä 11 senttiä kilometriltä lisää.

 

Jätä tarjouspyyntö palveluistamme

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.