Oletko maksamassa ensimmäistä kertaa työntekijälle päivärahaa ja haluat varmistella verohallinnon ohjeistuksia? Vai oletko kenties tekemässä ensimmäistä työmatkaasi ja selvittelet, minkälaisia korvauksia satunnaisesta työmatkasta?

Olemme koonneet tälle sivulle tyypillisempiä meiltä kysyttyjä päivärahaan liittyviä kysymyksiä vastauksineen.

Mikä on päiväraha?

Käydään aluksi läpi tarkemmin päivärahan määritelmä. Mistä on siis kyse päivärahasta puhuttaessa?

Päivärahan on verohallinnon määritelmän mukaisesti tarkoitus korvata sellaisia kohtuullisia ruokailu ja tai muita kuluja, joita palkansaajalle aiheutuu työmatkan takia.

Päivärahalla tarkoitetaan siis sellaista korvausta, jonka työnantaja voi maksaa työmatkan ajalta, mikäli matkakohde on riittävän kaukana asunnostasi tai varsinaisesta työpaikasta sekä matka itsessään kestää riittävän pitkään. Lisäksi päivärahan suuruuteen ja saamiseen vaikuttaa muun muassa vielä esimerkiksi matkan aikana saatujen ilmaisten aterioiden määrä.

Tutustumme tarkemmin kaikkiin näihin asioihin seuraavissa kappaleissa.

Milloin on oikeutettu päivärahaan?

Kuten aiemmassa kappaleessa kerroimme, päivärahan saamisen ehdot liittyvät ensisijaisesti työmatkan pituuteen ajassa ja matkassa.

Matkan vaikutuksella tarkoitetaan sitä, että työmatkan kohteen on sijaittava yli 15 kilometrin päästä palkansaajan asunnosta tai varsinaisesta vakituisesta työpaikasta (tai toisin sanoen työpisteestäsi).

Matkan pituuden lisäksi työmatkan kestolla on vaikutusta saamisen edellytyksiin sekä päivärahan suuruuteen. Kaiken pohjalla on verohallinon määrittele matkan minimikesto, jonka mukaisesti työmatkan tulee kestää yli 6 tuntia, jotta oikeus päivärahaan muodostuu. Työmatkan kestäessä yli 6-10 tuntia, muodostuu oikeus puolittaiseen päivärahaan, josta käytetään myös nimeä puolipäiväraha. Kokopäivärahaan muodostuu oikeus, kun matka kestää yli 10 tuntia.

Huomionarvoista on myös se, että matkan kestoa ei lasketa kalenterin päivien mukaan vaan tunneissa ja vuorokausissa.

Ulkomaan päiväraha

Kotimaan päivärahojen lisäksi palkansaajalla on mahdollisuus saada myös erillistä ulkomaan päivärahaa, joka toimii käytännössä samoin mutta sen suuruus on erilainen ja riippuu paljon kohdemaasta.

Suurimpana laskemiseen vaikuttavana asiana ulkomaan päivärahoissa on syytä huomioida säännöt siitä, minkä maan mukaan kulloinkin päiväraha lasketaan. Tässä tärkeimpänä sääntönä on se, että päiväraha lasketaan sen maan mukaan, jossa matkavuorokausi kulloinkin päättyy. Mikäli matkavuorokauden päättyessä olet lentokoneessa tai laivassa, niin päiväraha lasketaan lähtömaan mukaan ellei lähtömaa ole ollut Suomi.

Verohallinnon kokonaisohjeistus ulkomaan päivärahoista on luettavissa täällä.

Päivärahan verotus

Entä miten päivärahojen verotus toimii ja milloin päivärahoista on maksettava veroa? Mikäli päivärahojen maksamisessa noudatetaan esimerkiksi tämän sivun esimerkkien mukaisia verohallinnon enimmäismääriä ja sääntöjä, niin päivärahat ovat saajalleen verovapaita. Mikäli jostain syystä päivärahojen maksamisessa noudatetaan muita toimintamalleja, on syytä tarkistaa verohallinnon kanta asiaan.

Milloin päiväraha puolittuu?

Vaikka edellä mainitut päivärahan ehdot eli matka ja aika ovat toteutuneet, niin päiväraha voi siltikin puolittua tietyissä tapauksissa. Tällaisia tyypillisiä tilanteita ovat esimerkiksi työmatkat, joissa esimerkiksi matkalippuun sisältyy ilmainen lounas tai palkansaaja saa muusta syystä ilmaisen, esimerkiksi työnantajan tarjoaman aterian tai aterioita.

Tutustu tarkemmin verohallinnon yksityiskohtaiseen ohjeistukseen täällä.

Päivärahan suuruus 2023

Seuraavaksi tutustumme siihen, mitä ovat päivärahojen suuruudet vuonna 2023 kotimaan päivärahojen osalta:

 • Kokopäivärahan suuruus vuonna 2023 on verohallinnon vuosittain tekemän tarkastuksen jälkeen 48 euroa.
 • Osapäivärahan eli toisin sanoen puolipäivärahan suuruus on vuonna 2023 on verohallinnon vuosittain tekemän tarkastuksen jälkeen 22 euroa.
 • Lisäksi kun matka matka-aika on ylittänyt viimeisen täyden matkustusvuorokauden, tulee vuonna 2023 korotuksia seuraavasti:
  • Ylitys yli 2 tuntia mutta alle 6 tuntia – 22 euroa
  • Ylitys yli 6 tuntia – 48 euroa

HUOM!

Mikäli päivärahan saaja saa matkustusvuorokauden aikana ilmaisia aterioita TAI sellainen / sellaisia kuuluu matkalipun hintaan, tulee kyseisen matkustusvuorokauden osalta päiväraha puolittaa, mikäli aterioiden määrä on seuraava:

 • Osapäiväraha (puolipäiväraha) – 1 ilmainen ateria
 • Kokopäiväraha – 2 ilmaista ateriaa

Ulkomaan päivärahojen osalta ohessa esimerkki ajantasaisista päivärahojen suuruuksista:

 • Belgia 74 euroa
 • Britannia 73 euroa
 • Espanja 72 euroa
 • Italia 72 euroa
 • Latvia 69 euroa
 • Liettua 68 euroa
 • Norja 76 euroa
 • Ruotsi 66 euroa
 • Saksa 71 euroa
 • Viro 72 euroa
 • Yhdysvallat 92 euroa

Täydellinen verohallinnon toimittama lista vuoden 2023 korvauksista ja ohjeista löytyy täältä.

Päivärahan suuruuden kehitys

Päivärahojen suuruus muuttuu aina vuosittain ja yleistä on ollut, että niiden suuruus on päivittynyt ylöspäin viime vuosina. Seuraavissa kappaleissa käymme läpi päivärahojen suuruudet vuosina 2022 ja 2021.

Päiväraha 2022

 • Kokopäivärahan suuruus vuonna 2022 oli verohallinnon vuosittain tekemän tarkastuksen jälkeen 45 euroa.
 • Osapäivärahan eli toisin sanoen puolipäivärahan suuruus on vuonna 2023 on verohallinnon vuosittain tekemän tarkastuksen jälkeen 20 euroa.
 • Lisäksi kun matka matka-aika on ylittänyt viimeisen täyden matkustusvuorokauden, tulee vuonna 2023 korotuksia seuraavasti:
  • Ylitys yli 2 tuntia mutta alle 6 tuntia – 20 euroa
  • Ylitys yli 6 tuntia – 45 euroa

Verohallinnon päätös vuodelta 2022 luettavissa kokonaisuudessaan täältä.

Päiväraha 2021

 • Kokopäivärahan suuruus vuonna 2022 oli verohallinnon vuosittain tekemän tarkastuksen jälkeen 44 euroa.
 • Osapäivärahan eli toisin sanoen puolipäivärahan suuruus on vuonna 2023 on verohallinnon vuosittain tekemän tarkastuksen jälkeen 20 euroa.
 • Lisäksi kun matka matka-aika on ylittänyt viimeisen täyden matkustusvuorokauden, tulee vuonna 2023 korotuksia seuraavasti:
  • Ylitys yli 2 tuntia mutta alle 6 tuntia – 20 euroa
  • Ylitys yli 6 tuntia – 44 euroa

Jätä tarjouspyyntö palveluistamme

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.