Tällä sivulla tutustumme tarkemmin kysymykseen tilintarkastuksen rajoista ja säännöistä sen osalta, kenen tulee huolehtia yrityksen tilintarkastus kuntoon?

Mitä tarkoittaa tilintarkastus?

Ennen tarkempien lain mukaisten rajojen läpikäyntiä, on tärkeä vielä varmistua siitä, että tilintarkastus on terminä tuttu ja ymmärrämme sen sisällön.

Tilintarkastuksella tarkoitetaan siis rekisteröidyn tilintarkastajan suorittamaa yritysten ja yhteisöjen tilikauden ajalta laaditun kuukausittaisen kirjanpidon ja sen pohjalta laaditun tilinpäätöksen tarkastusta. Lisäksi tilintarkastaja tarkastelee myös yhtiön hallintoa.

Tilintarkastusvelvollisuus

Mitä tarkoittaa tilintarkastusvelvollisuus? Tilintarkastusvelvollisuus tarkoittaa tilannetta, jossa yritys tai yhteisö on tilintarkastuslain mukaisesti velvollinen järjestämään lain mukaisen tilintarkastuksen rekisteröityneen tilintarkastajan toimesta.

Missä tilintarkastuksen rajoista määrätään?

Tilintarkastuksen ja tilintarkastusvelvollisuuden rajat on kirjattu suoraan tilintarkastuslakiin, jossa on tarkat määritelmät niin tilintarkastuksen toteuttamisesta, sen euromääräisistä rajoista sekä tietysti myös tilintarkastajaankin liittyen.

Seuraavassa kappaleessa käymme tarkemmin läpi tilintarkastuksen euromääräisiä lakiin kirjattuja rajoja ja käymme läpi myös muutamat poikkeustilanteet, joiden myötä yritykset tai yhteisöt suorittavat tilintarkastuksia ilman lain määräämää velvollisuutta.

Tilintarkastuksen rajat

Mitkä ovat lain mukaiset tilintarkastusvelvollisuus rajat eli toisin sanoen milloin tilintarkastus on suoritettava?

Tilintarkastusvelvollisuuden rajoista määrätään tilintarkastuslaissa ja tarkemmin luvussa 2. lain mukaisesti tilintarkastajaa ei tarvitse valita eikä tilintarkastusta suorittaa, mikäli päättyneellä ja sitä edellisellä tilikaudella täyttyy korkeintaan yksi seuraavista kolmesta ehdosta:

  1. taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa,
  2. liikevaihto ylittää 200 000 euroa; tai
  3. palveluksessa yli 3 henkilöä.

Toisin sanoen osakeyhtiöiden, kommandiittiyhtiöiden, avoimien yhtiöiden ja osuuskuntien on huolehdittava lain mukainen tilintarkastus, mikäli yllä olevat rajaehdot ylittyvät ja toiminta ylittää tilintarkastusvelvollisuuden rajat.

Liikkeen- ja ammatinharjoittajan eli toiminimiyrittäjän ei tarvitse valita tilintarkastajaa.

Lisäksi on hyvä huomata, että yhtiön omat säännöt, yhtiösopimus tai yhtiöjärjestys voivat määrätä myös tilintarkastuksesta muuta. Mikäli siis yhtiö on itse päättänyt, että tilintarkastus suoritetaan vaikkei lain määrittelet rajat täyttyisikään, niin se on toki mahdollista ilman rajojen ylitystäkin.

Tutustu myös

Jätä tarjouspyyntö kirjanpito ja tilinpäätöksen palveluista

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.