Tällä sivulla tutustumme tarkemmin termiin konserni ja käymme läpi konsernirakenteen hyötyjä ja toisaalta myös rakenteelle tyypillisiä tunnusmerkkejä. Konsernirakenteeseen liittyy myös paljon erilaisia käsitteitä ja käymme läpi myös näitä.

Mikä on konserni

Aluksi on syytä selvittää tarkemmin, mitä termi konserni tarkalleen ottaen tarkoittaa?

Konserni on yksinkertaisesti esittäen kahden tai useamman eri yrityksen muodostama taloudellinen kokonaisuus, jonka toiminnan perustana on se, että määräysvalta kuuluu joko yksin yhdelle emoyhtiölle tai useammalle yritykselle.

Miksi perustaa konserni?

Konsernirakenne on aiheuttaa paljon erilaisia lisävelvollisuuksia esimerkiksi kirjanpidon ja tilinpäätöstoimien osalta, joten konsernirakenteen perustamisen motiivit ovat luonnollisesti sen tuomissa eduissa. Tällaisia tyypillisiä etuja ovat esimerkiksi laajemmat mahdollisuudet verosuunnitteluun tai edut

Milloin konserni muodostuu?

Entä mikä on sitten se käytännöllinen hetki tai tapahtuma, jolloin konsernirakenne muodostuu? Yleisesti ottaen voidaan todeta, että kyseinen rakenne syntyy edellä mainitun mukaisesti päätösvallan siirtyessä emoyhtiölle tai useammalle muulle yrityksellä. Määräysvallan siirtyminen edellyttää yli 50 % omistusosuutta kyseisestä yrityksestä, joten konsernin muodostuminen on hyvin konkreettinen tapahtuma.

Mikä on emoyhtiö?

Mitä tarkoittaa konsernin yhteydessä termi emoyhtiö? Kyseessä on se yhtiö, jolla on edellisen kappaleen mukaisesti päätäntävaltaa muihin saman konsernin yhtiöihin (tytäryhtiö) omistusosuuden määräenemmistön kautta.

Mikä on tytäryhtiö?

Mitä puolestaan tarkoittaa tytäryhtiö? Tytäryhtiöllä tarkoitetaan konsernin niitä yhtiöitä, jotka ovat aiemassa kappaleessa mainitun emoyhtiön päätäntävallan alaisia.

Konsernirakenteen hyödyt

Konsernirakenne aiheuttaa enemmän hallinnollista työtä ja tekee monesta seikasta hieman tavanomaista monimutkaisempaa. Kääntöpuolena on kuitenkin paljon erilaisia tilanteita, joissa yritys hyötyy konsernirakenteesta.

Tällaisia ovat esimerkiksi seuraavat tilanteet:

  • Mahdollistaa tytäryhtiön myynnin sellaisenaan ilman vaikutuksia muiden tytäryhtiöiden tai emoyhtiön tilanteeseen
  • Mahdollistaa uuden tytäryhtiön ostamisen ja liittämisen konserniin ilman erillistä sulautumista
  • Mahdollisuus konserniavustusten tai pääomanlainan antamiseen emoyhtiön ja tytäryhtiön välillä
  • Antaa mahdollisuuden konsernipalveluiden myymiseen tytäryhtiöille

Konsernirakenteen huonot puolet

Entä onko konsernirakenteella sellaisia vaikutuksia, joiden vuoksi tätä kannattaa harkita tarkkaan? Kyllä, kuten kaikilla muillakin ratkaisuilla, niin myös konsernirakenteen mahdollisuuden arviointiin on syytä käyttää riittävästi aikaa ja asiantuntijoiden apua. Kuten aiemmassa kappaleessa kerroimme, rakenteeseen liittyy paljon hyviä puolia mutta mikäli aiemmin mainitut asiat eivät ole kohdallasi ajankohtaisia tai eivät tuo lisäarvoa nykyiseen tilanteeseen, niin rakenteen luominen voi olla tarpeeton.

Liiketoiminnan kehityksessä ei kannata koskaan tehdä hätäisiä päätöksiä vaan arvioida erilaiset tilanteet hyvin tarkkaan ja ennen kaikkea pitää suunnittelussa aina riittävän pitkä näkymä tulevaisuuteen. Ei siis kannata tehdä muutoksia vain tämän hetken takia vaan miettiä, onko yrityksellä esimerkiksi tulevaisuudessa tarkoitus laajentaa kansainvälisesti toiseen markkinaan? Tällöin konsernirakenteen suunnittelusta voi olla hyötyä, kuten kerroimme aiemmin.

Asiakkaanamme autamme myös näissä kysymyksissä, joten pyydä rohkeasti apua tiimiltämme!

Tutustu tarkemmin palveluumme täällä TAI ota suoraan yhteyttä tiimiimme.

Konsernin kirjanpito

Tuleeko konsernirakenteen osalta huomioida erikseen jotain kirjanpidossa? Kyllä pitää ja konsernirakenteen suunnittelu yhteydessä on hyvä huomata, että myös kirjanpitoon tulee uusia vaatimuksia, jotka on välttämätöntä huomioida.

Muun muassa näistä säädetään kirjanpitolaissa, jonne pääset suoraan täältä.